Motion om uttalande om återvändande IS-terrorister | Sverigedemokraterna i Lund

Motion om uttalande om återvändande IS-terrorister

Lund 2019-04-23

Ställd till Lunds kommunfullmäktige

 

Terrorism är vår tids ondaste krigsföring eftersom det drabbar fullkomligt oskyldiga människor. Redan 2013 visade utredningar på vikten av en tuffare lagstiftning men på grund av två regeringars undfallenhet står vi nu utan möjligheter att vidta tillräckliga åtgärder för att skydda våra medborgare och samtidigt ge upprättelse till offren. Landets kommuner tvingas nu istället att besluta om hur man ska agera om exempelvis en återvändande IS-terrorist slår sig ner i kommunen.

Den som anslutit sig till en terrororganisation vars syfte är att förgöra vårt fria och demokratiska samhälle har också vänt sig bort från detta samhälle. Därför ska inte våra skattepengar gå till dessa personer genom till exempel försörjningsstöd, vuxenutbildning eller bostäder.

I Staffanstorps kommun har kommunfullmäktige 2019-04-03 med bred majoritet fattat beslut om ett uttalande rörande detta, och om uppdrag till nämnder och styrelser om att utarbeta direktiv som förhindrar att kommunens ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism. Vi anser att Lunds kommunfullmäktige bör göra ett liknande uttalande.

 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

 

att uttala följande:

 

Den som deltagit i, eller understött, terrorism, till exempel återvändande IS-terrorister, är inte välkomna till Lunds kommun. Lunds kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit terrorismens offer.

 

 

_______________________

Hans-Olof Andersson (SD)

ledamot Lunds kommunfullmäktige

 

________________________

Christoffer Brinkåker (SD)

ledamot Lunds kommunfullmäktige

 

­­­­­­________________________

Victoria Tiblom (SD)

ledamot Lunds kommunfullmäktige

 

­­­­­­­­­________________________

Magnus Liljeroth (SD)

ersättare Lunds kommunfullmäktige

 

________________________

Urban Nilsson (SD)

ersättare Lunds kommunfullmäktige