Motion om informationsskyltar på lekplatser och utegym | Sverigedemokraterna i Lund

Motion om informationsskyltar på lekplatser och utegym

Idag torsdag 5 december har våra ledamöter Victoria Tiblom och Bengt Malmberg lämnat in en ny motion. Du kan läsa den antingen genom denna länken (som pdf) eller direkt som inklippt text nedan.

Motion informationsskyltar på lekplatser och utegym 2019-12-05

 

Lund 2019-12-05

Motion om informationsskyltar på lekplatser och utegym
Ställd till Lunds kommunfullmäktige

Runtom i Lunds kommun finns ett antal lekplatser och utegym. Men det saknas informationsskyltar. I Helsingborgs kommun har man satt upp informationsskyltar på lekplatser och utegym. Se bildexempel nedan.
Skyltarna informerar om:

– Regler som gäller, exempelvis rökförbud.
– Exakt adress för lekplats/utegym. Något som kan vara livsviktigt vid ett tillbud. Det kan
annars vara svårt för blåljuspersonal att hitta.
– Hur man på ett enkelt sätt går tillväga för att anmäla skador på lekplats/utegym.
Samtliga lekplatser och utegym har också ett nummer.

Informationsskyltar är ett enkelt och smidigt sätt för kommunens invånare att dels snabbt
kunna rapportera skador, såsom trasiga redskap, gungor etc och dels en ökad trygghetskänsla då man vet den exakta adressen till lekplats/utegym.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Lund:

att Lunds kommun ska införa informationsskyltar på lekplatser och utegym.

För Sverigedemokraterna Lund

Victoria Tiblom
ledamot SD, Lunds kommunfullmäktige

Bengt Malmberg

ledamot SD; Lunds kommunfullmäktige

 

Bilaga 1: Exempel på informationsskyltar i Helsingborgs kommun.

Bilaga 2: Exempel på placering av informationsskylt vid en lekpark