Motion om införande av förbud mot tiggeri på vissa platser i kommunen | Sverigedemokraterna i Lund

Motion om införande av förbud mot tiggeri på vissa platser i kommunen

Lund 2018-12-27

Motion om införande av förbud mot tiggeri på vissa platser i kommunen

Ställd till Lunds kommunfullmäktige

Sverigedemokraterna i Lund har vid tre tidigare tillfällen motionerat om åtgärder mot tiggeriet på offentliga platser i Lunds kommun. Den 25 september 2014 behandlades vår Motion om tillståndsplikt för tiggeri, gatumusik och försäljning i kommunfullmäktige. Den 25 augusti 2016 behandlades Motion om åtgärder mot tiggeri och bedrägeriverksamhet. Den 31 maj 2018 behandlades en tredje motion i ämnet, där vi föreslog att tiggeri skulle förbjudas på ett antal platser i kommunen. Ingen av dem bifölls, inte ens delvis.

Varför är det då så viktigt att göra något åt tiggeriet? För cirka fem år sedan gick antalet tiggare upp kraftigt och etablerade sig på den höga nivå det sedan dess ligger på. Då stod det klart att de tiggande nästan uteslutande var personer boende i andra länder, främst Rumänien och Bulgarien. De omfattas alltså inte av sociallagstiftningen. Redan tidigt fanns det anledning att anta att många av dem inte tiggde frivilligt, utan var offer för brottslig verksamhet. Den kanske mest omfattande utredningen som gjorts av denna situation är en rikstäckande rapport utförd av länsstyrelsen i Stockholms län, ”Utsatta EU-medborgare i Sverige, lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv” (Rapport 2014:10). Den bygger på enkätsvar från bland annat kommuner. På frågan om kommunen kommit i kontakt med EU-medborgare som kan ha utnyttjats för tiggeri, svarar 25 av 174 tillfrågade kommuner ”ja”. En av dessa är Lunds kommun, som svarar att det rör sig om 11-25 personer, vilket är den näst högsta siffran som någon av de svarande kommunerna uppger.

Det finns ingen anledning att anta att situationen har förbättrats sedan dess. Det har de senaste åren kommit en lång rad domar i rättsfall rörande människor som har transporterats till Sverige och i sin utsatta situation tvingats till tiggeri och liknande.

Motståndet mot att göra något åt tiggeriet har varit påtagligt från de andra partierna. Den generella attityden har varit att det inte går att göra något, eller ännu värre, att inget bör göras. Våren 2017 mottog kommunen ett brev från det statliga bolaget Jernhusen, som förvaltar järnvägsstationen i Lund. I brevet beskrevs en ohållbar situation med aktivt tiggeri och mycket påträngande beteenden från tiggare mot allmänheten, och Jernhusen bad kommunen att ställa upp med en vakttjänst, att komplettera den vakttjänst som Jernhusen anlitar. Vi Sverigedemokrater motionerade då om att denna förfrågan skulle bifallas. Men inget har hänt.

Om det juridiskt inte går att införa ett generellt förbud mot tiggeri på offentliga platser, så bör i så fall förbud mot tiggeri på särskilt utsatta platser införas. Vellinge kommun beslutade 2017 att införa följande text i kommunens ordningsstadgar:

Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande områden, som även markerats på karta: Stortorget och Lilla torg i Vellinge centrum, Bäckatorget och västra delen av Skanörs centrum, Höllvikens bibliotek, Skanörs hamn, Nyckelhålsparken i Höllviken

Genom en dom, målnummer 2149-18, meddelad den 17 december 2018 i Högsta förvaltningsdomstolen finns det nu prejudikat på att de bestämmelser som Vellinge har infört inte strider mot ordningslagen.

Vi Sverigedemokrater anser att Lunds kommun bör ta efter Vellinges exempel, och förbjuda tiggeri på vissa platser.

 

Sverigedemokraterna yrkar

att följande text införs i de lokala ordningsföreskrifterna:

Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande områden: Knut den stores torg, Lilla Fiskaregatan, Bangatan med tillhörande gångbanor från tomten Brädgården 6 till Bantorget, tomten Banken 1 i Dalby, tomten Grobladet 1 i Södra Sandby, tomten Garveriet 2 i Veberöd och tomten Aspeholm 6 i Genarp.

 

_______________________

Hans-Olof Andersson

ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

 

___________________________

Christoffer Brinkåker

ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

 

___________________________

Åsa Wittenfelt

ledamot Lunds kommunfullmäktige