Motion om att beivra bidragsbrott bland ensamkommande barn som har åldersuppskrivits. | Sverigedemokraterna i Lund

Motion om att beivra bidragsbrott bland ensamkommande barn som har åldersuppskrivits.

Lund 2017-12-20

Ställd till Lunds Kommunfullmäktige

Av de undersökningar som Rättsmedicinalverket hittills har gjort av så kallade ensamkommande barns ålder har det visat sig att av de som har undersökts till och med 30 november 2017, så har 83,46 procent visat sig vara 18 år eller äldre.

Vi Sverigedemokrater vill att kommunen går till botten med det bedrägliga beteende där vuxna människor för egen vinning utger sig för att vara barn. Fusk och lögner ska inte löna sig i Lunds kommun.

De asylsökande som efter läkarundersökning bedöms vara över 18 år men som har hävdat att de är under 18 år skall polisanmälas för brott.

Det handlar här alltså om brott mot lagen om bidragsbrott. Vid fällande dom blir man återbetalningsskyldig, och i straffskalan finns fängelse i högst ett år. Genom att förvanska uppgifter rörande sin identitet så gör man sig även skyldig till urkundsförfalskning – ett brott som kan leda till mellan sex månader och sex års fängelse i Sverige.

Flera kommuner har redan diskuterat eller genomfört detta. Den 21 juni 2017 beslutade KSAU i Mariestads kommun följande: Arbetsutskottet beslutar att Mariestads kommun, i de fall det kan misstänkas att brott begåtts enligt bidragsbrottslagen 2007:612, ska polisanmäla de ungdomar som får sin ålder uppskriven till 18 år eller mer.”

I flera andra kommuner, till exempel Malmö, Linköping, och Motala har Sverigedemokraterna lagt liknande förslag som nu är under behandling.

Sverigedemokraterna yrkar

att  socialnämnden skall polisanmäla de personer som av migrationsverket fått sin ålder uppskriven till 18 år eller mer, eftersom dessa kan ha gjort sig skyldiga till bidragbrott.

att de personer som ljugit om sin ålder i asylprocessen och hävdat att de varit under 18 år, ska bli återbetalningsskyldiga för de bidrag de tillskansat sig på felaktiga grunder.

 

_______________________

Hans-Olof Andersson

ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

 

____________________

Bo Kjellberg

ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

 

_________________________

Christoffer Brinkåker

ledamot SD Lunds kommunfullmäktige