Maktbegär eller maktlöshet? Har kvintetten verkligen förmågan att styra Lunds kommun? | Sverigedemokraterna i Lund

Maktbegär eller maktlöshet? Har kvintetten verkligen förmågan att styra Lunds kommun?

Denna debattartikel har skickats till tidningarna men de har inte publicerat den. 

Demokrati betyder att makten ska utgå från folket och våra politiker ska värna oss medborgare. Men hur står det egentligen till med det idag? Maktfullkomliga politiker som roffar åt sig så mycket makt de bara kan, istället för att sätta medborgarnas bästa främst.

Kommunen och dess politiker ska ägna sig åt kärnverksamhet och inte ägna sig åt att bilda bolag för skatteplanering eller dyra marknadsföringsaktiviteter för att sätta kommunen på kartan. Bolagsbyggande sköts bäst av näringslivet, där kunskap får styra och inte makt. Återigen, kommunen ska prioritera kärnverksamheten och skala bort det som är mindre viktigt för kommuninvånarna.

Men Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande i Lund, sneglar mot näringslivet och vill tydligen inget hellre än att få kalla sig styrelseordförande. Inte mindre än två bolag såg Philip Sandberg och kvintetten till att bilda innan årsskiftet, under ett kaosfyllt sammanträde i kommunfullmäktige. Ett sammanträde där ingen, inte ens Philip själv, kunde svara på frågan om nyttan av dessa bolag. Kommunens jurist mumlade något om möjliga skattemässiga fördelar, men kunde inte förklara närmare. Även socialdemokraterna röstade för detta förslag, men det är kanske inte så konstigt. Philip Sandberg har placerat sig själv som styrelseordförande i dessa två bolag och socialdemokratiska oppositionsrådet Anders Almgren har fått platsen som vice ordförande i båda bolagen.

Så medan kvintetten bildar oklara aktiebolag som medför höga kostnader, går kommunen på knäna ekonomiskt. Makten verkar ha stigit kvintetten åt huvudet och som det är i sagan om kejsarens nya kläder, så reagerar knappt de andra partierna så länge de får vara med och ta del av makten.

I slutändan är det Lunds skattebetalare som får stå för kalaset i form av ökade skatter och sämre kommunal service. Allt medan kvintetten i ett desperat försök att dölja sin oförmåga att styra kommunen ägnar sig åt bolagsbildande och massa obegripliga konstruktioner.

Former för att styra kommunens bolag finns redan, det är den mänskliga förmågan som saknas!

 

Victoria Tiblom, Sverigedemokraterna

Ledamot Kommunfullmäktige Lund