Lund ska ta emot över tusen asylinvandrare 2017 | Sverigedemokraterna i Lund

Lund ska ta emot över tusen asylinvandrare 2017

Ett av de dokument som visades på KF 23 februari 2017.

Ovan ser ni en graf över mottagningen av flyktingar och ensamkommande barn i Lund. Siffrorna för 2017 och 2018 är ju prognoser. Denna och bilden under är två av de bilder som visades under ett föredrag av flyktingsamordnaren på kommunfullmäktige 23 februari.

De prognosticerar alltså att det blir mer än 1100 som tas emot under 2017. Flyktingsamordnaren erkände helt öppet att det blir mycket svårt att ordna bostäder åt så många. Man ska veta att under många år tog Lund emot 125 flyktingar, och cirka 10-20 ensamkommande barn per år. Alliansen styrde ju Lund 2006 till 2014. De var väldigt positiva till flyktingmottagande, men ansåg att det inte gick att ordna bostäder till fler. Vänstersidan brukade yrka 150 flyktingar, och samma antal ensamkommande barn. Det var vad de ansåg vara möjligt att ordna bostäder till.

Ingen kan ha missat att bostadssituationen de senaste åren har blivit ännu värre. Det byggs mycket i Lund, men då ska man antingen ha stått i kö länge, eller så ska man ha gott om pengar, en bostadsrättstrea kan kosta 2, 5 miljoner.

Var och en förstår att detta inte går. Nedan ser ni vad ”Lundauppropet” är. Som ni ser så funderar man på att börja köpa bostadsrätter. Detta kommer inte bara att kosta enorma pengar, utan det är också ett felaktigt och risktagande sätt att använda kommunens pengar.

En annan av de bilder som visades på KF 23 februari.