Liberalerna vill skära ner på kommunens kärnverksamheter | Sverigedemokraterna i Lund

Liberalerna vill skära ner på kommunens kärnverksamheter

Debattartikel i Sydsvenskan 4 juni 2018. Svar på Liberalernas debattartikel 1 juni.

I en debattartikel den 1 juni hävdar Liberalerna att Sverigedemokraternas politik innebär ”så pass omfattande neddragningar på socialnämnden att förebyggande arbete skulle få läggas ned”. De hävdar på fullt allvar att vi vill dra ner på stödet till barn i hushåll där det förekommer missbruk eller social ohälsa.
Inget kunde vara mer fel. Låt oss jämföra huvuddragen i vår och i alliansens budget. Vi i SD vill ta bort de enorma medel som kommunen lägger på asylinvandring, mångkultur, HBTQ-projekt, och överdriven byråkrati. Kommunen får enorma skattemedel från staten för att bekosta asylinvandringen. Ändå räcker inte pengarna. Enligt kommunens bokslut för 2017 uppgick socialens underskott för verksamheten med så kallade ensamkommande barn det året till 45 miljoner.
Alliansen däremot vill tvinga fram stora besparingar på skolan, den kommunala omsorgen, och flera andra verksamheter, och de vill dessutom plundra de kommunala bolagen, bland annat LKF, på stora belopp! Vi säger nej till dessa indragningar och vill istället att skola, vård, social omsorg med mera får full kompensation för sina kostnadsökningar.
Med Liberalerna vid rodret kommer Lund att bli allt mer vanskött och otryggt, och pengarna kommer att gå till diverse kulturradikala och mångkulturella projekt istället för till att ge medborgarna valuta för skatten.

Hans-Olof Andersson

Partiföreträdare SD, Lunds kommunfullmäktige