Liberalerna försöker desperat profilera sig | Sverigedemokraterna i Lund

Liberalerna försöker desperat profilera sig

Debattartikel införd i Lokaltidningen 14 december 2016. Svar på Liberalerna i Lokaltidningen 7 december.

Liberalerna ondgör sig i en artikel den 7 december över att de inte får Sverigedemokraternas stöd för allt de tycker. Så jag ska börja med ett grundtips: sluta vara så blyga, vi är öppna för förhandlingar. Det är om en idé i sig är bra eller inte som ska avgöra, inte vem som framför den.

Kort om Liberalernas kritik. Vi kan mycket väl tänka oss att söka mer EU-stöd, vi är inte dogmatiska, men man ska veta att det är våra egna pengar vi söker tillbaka. Cirka hälften av EU-avgiften kommer tillbaka. Utan medlemskap i EU skulle vi ha dubbelt så mycket, och kunnat använda det mycket friare än vi kan göra med det EU-stöd som fördelas i Sverige.

När det gäller sociala företag, så blir det mer positiv social effekt om det offentliga stöd ni vill ge istället används direkt i redan befintliga system och åtgärder. Ert förslag kallat Föreningarnas hus är ojämlikt, hjälp till föreningar ska inte bygga på vilken byggnad man lyckats få lokal i. Ni tar också upp medel till vården, och jag kan bara påpeka att vi är de som i varje budget prioriterar mer medel till Vård och omsorgsnämnden, men ni vägrar stödja det. När det gäller stöd till idrott, så är det inte idrotten vi vill skära ned på, utan när idrottsmedel utnyttjas för mångkulturalistiska projekt.

Nej, alla dessa märkliga förslag som liberalerna lägger fram är bara desperata försök att profilera sig. Ni lade fram det helt ogenomtänkta förslaget om en våning till på Stadsbiblioteket, ett förslag som totalsågades både av tjänstemän och politiker. Och utredningen om badhus i Dalby röstade ni i september för att lägga ner, trots att fullmäktige beslutat om en sådan utredning!

Vad kan landsbygden och byarna då vara säkra på att få med liberalerna politik? Det blir fortsatt tiggeri på gatorna, fler flyktingförläggningar (ibland utan bygglov), fler HVB-hem för ensamkommande, hem vars verksamhet havererar totalt med oändliga problem för grannarna som resultat. Helt enkelt mer mångkulturalism.

Hans-Olof Andersson (SD)