Långsamma framsteg i informationen till allmänheten | Sverigedemokraterna i Lund

Långsamma framsteg i informationen till allmänheten

   

Nu har kommunen och regionen äntligen börjat få lite fart på informationen till allmänheten om Coronakrisen. Reklamskyltarna på bilderna kom upp för någon dag sedan. Som ni ser står det inte så mycket, och det är ju bara de som går förbi, inte körande, så kanske tittar lite. Det vore förstås bättre att göra ett postutskick i veckan till alla hushåll. Det kostar bara, inklusive tryck, ungefär 120 000. När man gör massutskick är portot en bråkdel av vanligt brevporto. Vi i SD har tagit upp detta men ännu har inget hänt.

Staten har hittills inte varit mycket bättre på att göra riktad, tydlig information, utan människor förväntas titta på TV-nyheter där olika myndigheter och politiker på presskonferenser ger muntliga, oklara, besked. Staten har köpt pop-up-reklam på youtube, men det duger inte. Staten behöver göra massivt med informationsfilmer, postutskick, mass-sms med mera. Det kanske  kommer efterhand, men den offentliga sektorn är tyvärr mycket långsam. Sveriges krisberedskap, både materiellt och mentalt, har ju visat sig oerhört svag. Grundfelet är att man avskaffade civilförsvaret. Förr fanns massor av fältsjukhus, och det har de flesta stater ännu. Men i Sverige har de avskaffats och pengarna använts till annat.

Kommunens tjänstemän, som sköter driften av kommunen (vi politiker fattar beslut men är inte chefer över driften) arbetar sedan en tid i Krisledningsgrupp. Kommundirektören leder möten sju dagar i, det handlar mycket om att klara bemanningen i till exempel vård-och omsorg. Krislägesavtal har aktiverats, det innebär ökade krav på personalen, men också bättre betalt. Just nu ska politiken inte handla om att tokspendera de extra statliga pengar som är väg, som några politiker verkar vilja göra. (antagligen är de som vanligt helt upptagna med att försöka köpa röster). Dessa medel behövs till att ta hand om befolkningen, personalen,  och vår kommun i denna svåra kris.