Lång debatt om busstunnel med mera på kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Lund

Lång debatt om busstunnel med mera på kommunfullmäktige

Magnus Liljeroth (SD) i kommunfullmäktige 2020-02-27

Nu är det kommunfullmäktige igen. Några ärenden som tas upp är lokaler för föreningen vänskapens hus, avtalet med staten om den nya stationen på Klostergården, och det kommer om någon timme även att bli debatt om elevhälsan. I ärendet om Vänskapens hus blev beslutet minoritetsåterremiss. Det var vi i SD, M, och L som röstade på det. Ärendet är tyvärr högst oklart och behöver omarbetas.

När det gäller stationen vid Klostergården, så blev beslutet att avtalet med staten godkändes. Kommunen ställer upp med 127 miljoner av kostnaden (staten står för resten). Det byggs ju nu fyra spår Malmö-Lund, ett jätteprojekt för 6,4 miljarder. Det ska vara klart 2024. En ny station byggs vid Klostergården, med 400 meter långa perronger. Tanken är ju att industrierna och reningsverket på västra sidan ska ersättas med en ny stadsdel, Källby. Man kommer också då också att bygga nytt på östra sidan, Klostergårdssidan. Beslutet gick igenom, men mp ville inte ha en busstunneln under järnvägen. Men självklart blir det en busstunnel, så man kan ha en busslinje från västra Källby, via Klostergården, och vidare mot andra delar av Lund.

På bilden ses vår ledamot Magnus Liljeroth debattera frågan om offentlig toalett vid Ekevallen utanför Genarp. SD och hela vänstersidan röstade bifall till motionen, så den vann trots kvintettens protester.

Debatten pågår med många andra ärenden till cirka 22.30 ikväll.