Läget i kommunen, och vad politiken nu gör | Sverigedemokraterna i Lund

Läget i kommunen, och vad politiken nu gör

På torsdag, 26 mars, är det dags för kommunfullmäktige igen. I en kris är den politiska beslutsprocessen en av de samhällsfunktioner som är prioriterad att fungera. Partierna har dock kommit överens om följande: man kör KF med mycket reducerad bemanning: 33 ledamöter, istället för som normalt 65 ledamöter och några tiotal ersättare. Lagen går med på att KF fattar beslut med hälften av ledamöterna närvarande. Det är som vanligt öppet för allmänheten att komma och lyssna, det kräver lagen, men vi ber er ändå att istället följa mötet streamat på nätet:

https://lund.solidtango.com/

I måndags var det KSAU och där förbereddes en rad ärenden som har med Coronaepidemin att göra. En timme innan KF på torsdag är det ett extra KS, alla ärenden måste via KS innan de kommer upp i KF. Det är bland annat förslag att kommunen ger företag och organisationer längre tid att betala olika avgifter till kommunen. Det ser nu ut som att det är enighet i dessa ärenden, men det är viktigt att komma ihåg att kommunen knappast kommer att kunna gå mycket längre när gäller riktat stöd till näringslivet. Om bankerna vägrar ge mer kredit till ett företag i likviditetskris, så har en kommun ännu mindre möjlighet att göra det. Banker kräver ju normalt också säkerhet för lån. Banker kan ställa ut krediter och på så sätt öka penningmängden i samhället, men det kan inte en kommun.

Andra ärenden som kommer upp på KF är att man aktiverar så kallade krislägesavtal mellan kommunen och fackförbunden. Detta behövs för att personalen ska kunna jobba mer än normalt, och de kommer också att får extra bra betalt.

De totala ekonomiska konsekvenserna av Coronaepidemin för kommunen går än så länge inte att bedöma. Men det är mycket troligt att hela den ekonomiska planeringen för 2020 och 2021  kommer att helt åka ut genom fönstret. Det kan uppstå ett gap på hundratals miljoner, beroende både på ökade utgifter, och minskade skatteintäkter när den globala ekonomin nu stannar upp. Vi kommer att följa detta och rapportera aktuella siffror till er efterhand som vi får tillgång till dem.