Kvintetten vill ge bort observatoriet! | Sverigedemokraterna i Lund

Kvintetten vill ge bort observatoriet!

Som ni säkert vet är numera stadsparken utbyggd med den tomt där observatoriet ligger. På denna tomt finns fyra byggnader, mest känd är det gamla astronomiska observatoriet, en kulturskyddad vacker byggnad från 1800-talet. Där finns även två byggnader som används av bland annat naturskolan, och så en paviljong som Katedralskolan använder.

Det är inte tillåtet att göra ändringar i observatoriebyggnaden, så man kan till exempel inte ha restaurang där. Till kommunstyrelsemötet 3 mars hade det tagits fram ett förslag hur man skulle kunna använda byggnaden till en del pedagogiska verksamheter, men då tyckte Kvintetten plötsligt att man ska ”ge bort hela eller delar av fastigheten”! (Det är till staten de vill ge den). Eftersom Kvintetten har egen majoritet i KS så gick det igenom. Nu ska de lägga pengar på att utreda detta!

Detta är ju helt tokigt, kommunen ska ju inte ge bort denna fina del av stadsparken. (Socialdemokraterna tyckte precis som vi ska nämnas) I sann liberal andra vill Kvintetten ge bort det de inte kan klämma pengar ur, med totalt förakt för att säkra att Lundaborna ska kunna fortsätta använda denna vackra parkmiljö, och man bryr sig heller inte om att säkra att Naturskolan och Katedralskolan ska vara säkra på att kunna fortsätta i de lokaler de har.