Kvintetten: att vilja men inte kunna. | Sverigedemokraterna i Lund

Kvintetten: att vilja men inte kunna.

Kommunfullmäktige på Polhemsskolan i Lund.

Nu har alltså årets sista kommunfullmäktige ägt rum. Som ni ser i inlägget nedan var det i torsdags. Det innebär att det nu har tagits en budget för kommunen 2019. Det fattades även beslut i flera andra ärenden.
Budgeten är tyvärr enkel att beskriva: en budget utan helhet, utan ansvar, och på håret att vara olaglig. En kommunal budget ska ha ett plusresultat, och om inte partierna i sista sekund hade diskuterat fram en lösning där man hittade 2,1 miljoner, hade det blivit en olaglig budget.

Hur kan det bli så? Därför att det var sex budgetar, och det inte fanns majoritet bakom någon av dem. Det innebär inte heller att den största alltid vinner alla omröstningar: om de andra fem budgetarna har samma siffra för en viss del av budgeten, vinner ju de. Det var precis vad som hände. Efter alla delomröstningar blir det då till slut en budget som ingen tycker är bra, och som till och med riskerar att vara olaglig!

Hur ska då detta lösas? Svaret är enkelt: genom förhandlingar. Man det är just det som är så svag vilja till bland de andra partierna. Vi har i tolv år varit tydliga: SD är beredda att diskutera med alla andra partier för att hitta stabila, bra lösningar i olika frågor. Vi vill gärna förhandla om lösningar på problemen med organiserat människoutnyttjande på våra gator, om det mångkulturella haveriet, om att vår stad bebyggs med fruktansvärt fula byggnader, om den havererade färdtjänsten, om våldet och problemen på flera av skolorna, och mycket mera.

Och det verkar vara samma för många andra partier, till exempel den så kallade kvintetten, som säger sig ”styra” Lund. De har många saker de vill ändra, om sådant som livsmedelsinköpen i kommunen, om ekomat och närodlat, om fairtrade, om hur fler äldre ska få en bostad som är rätt för dem, hur taxor för kultur och fritid kan ändras. Vi har ett förslag: kom till oss med era argument och resonemang. Skriva hela motioner till KF, (inte bara korta viljeyttringar i snabbt gjorda budgettexter) som tjänstemännen kan ge utlåtanden om och tillföra kunskap till. Sedan kan vi diskutera utifrån det underlaget.

Med den ömsesidiga respekten kanske vi kan finna lösningar på många saker. Och när det gäller budget så är det så att arbetet med budget för 2020 börjar redan nu i januari!