Krånglet i Lund blir bara värre och värre, och ärenden läggs på hög | Sverigedemokraterna i Lund

Krånglet i Lund blir bara värre och värre, och ärenden läggs på hög

Babels torn. Målning av Pieter Bruegel den äldre (1525-1569)

Ni kanske har märkt att mycket i kommunen har krånglats till de senaste åren. Politikerna uppfinner hela tiden nya politiska organ. De kan heta sådant som ”Klimatpolitisk råd”, ”Trygghetskommission” och ”Upphandlingsutskott”. Ibland är de kommunalrättsligt lite tydligare, som de nya aktiebolag som bildades vid årsskiftet, men knappast tydligare när det gäller deras mening och funktion. Vi i SD har röstat emot nästan alla dessa nya organ, och ständigt poängterat att kommunallagen redan är mycket tydlig var ansvaret ligger i en kommun, och det är kommunstyrelse, och kommunfullmäktige, med mera. Att ha bolag för till exempel sådant som energi och fastigheter är också rätt, men då ska dessa bolags struktur och ansvar vara ändamålsenliga och tydliga.

Något annat som är vanligt i Sverige nuförtiden är att man producerar oändliga mängder dokument som inte har någon funktion.  Dessa fylls med värdeord. Dessa är för det mesta bara försök av politikerna att trösta sig själva för den egna hjälplösheten och oförmågan att styra. Men det hjälper förstås inte utan samhällsförfallet, resultatet av årtionden av propaganda och feg verklighetsflykt, bara fortsätter.

Att styra kommunen blir i detta byråkratiska inferno allt vanskligare. Detta återspeglas i att ärenden läggs på hög. Det högsta organet, kommunfullmäktige, ligger ständigt efter i beslutsfattandet. På förra KF bordlades 16 motioner och 5 interpellationer. Det kommer att ta många  möten, troligtvis fram till augusti, innan KF förhoppningsvis har kommit ikapp. Till detta kommer att många andra ärenden går i rundgång i systemet. Ett sådant  är”kulturpolitisk program”, som för närvarande har kommit tillbaka till kultur och fritidsnämnden, efter att ha varit några vändor i KS och KF sedan mitten av 2018. Vid ett tillfälle avslog faktiskt KF det, men det har på något sätt ändå behållit en livsgnista och fortsätter sin vandring förbi politiker-och tjänstemannahänder.

Bakom detta sätt att inte styra en kommun finns en stor ängslan. De som styr vet inte vad de vill med samhället, alla deras ideologier som marxism, mångkulturalism, och liberalism är döda. Allt pratet och hela det babels torn av politiska organ och bolag  de bygger är bara till för att dölja tomheten bakom det hela.