Kommunfullmäktigemöten | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 3

Kommunfullmäktigemöten

 • Vägskador ska repareras snabbt, inte få växa sig större!

  Av hansolof.andersson den 19 mars, 2012
  0
  Hål på Hällestadsvägen i Dalby

  Hål i Hällestadsvägen i Dalby

  Fotot ovan är taget på Hällestadsvägen i Dalby i början av mars 2012. Det kan tyckas inte vara så farligt med en del hål i gatorna, men vi Sverigedemokrater tycker att de ska repareras. När man till exempel kommer cyklande i mörker, så är det riktigt obehagligt om man inte hinner väja för en av dessa vägskador. Det är också så att trafikolyckor ofta beror på att två eller flera ”anomalier” inträffar samtidigt: en cyklist väjer i sista stund för ett hål i gatan, samtidigt som en bilist kanske är väldigt trött och har nedsatt reaktionsförmåga.

  I artikeln nedan kan ni läsa hur det gick för vår motion om att reparera vägskadorna i Dalby. Vi motionerade om skadorna i just Dalby på grund av att flera Dalbybor hade hört av sig om problemen. Men oreparerade vägskador finns på många fler ställen i kommunen, inte minst inne i Lunds stad. Det var märkliga mot”argument” vi fick i kommunfullmäktige den första mars: en socialdemokrat sade att vi föreslog det för att få röster. Ja, om man gör något bra så röstar folk kanske på det partiet, om man föreslår något dåligt så röstar väl folk inte på det partiet, så då medgav han alltså att det var ett bra förslag. Eller menade han kanske att Dalbyborna skulle vara dumma?

  En annan politiker sade att det var fel att vi bara motionerat om att reparera gatorna i Dalby, inte i hela kommunen. Ja, svarade, vår debattör i ärendet, Hans-Olof Andersson: då lämnar vi in en sådan motion också. Någon som tror att hon kommer att rösta ja då? Alla de andra politikerna röstade alltså nej till att reparera vägskadorna i Dalby, och nej till att permanent förbättra gatuunderhållet. Argumentet att kommunen inte skulle ha råd att göra dessa reparationer, är inte hållbart. Det är bättre ekonomisk hushållning att sköta saker ordentligt, än att låta dem förfalla.

  Till sist vad en Dalbybo berättar för oss om gatorna i Dalby:

  – Alla infartsvägarna till Dalby, undantaget från Sandby, är i mycket dåligt skick. Dessa vägar är också de största genomfartslederna i Dalby. Till exempel är hela Hällestadsvägen ett lapptäcke av gamla lagningar av tjälskador och ledningsgrävningar. En bilist som ej känner vägen får en hoppande upplevelse vid körning i mörker. Lunds kommun är ju ansvarig för dessa gator, då de alla är inom tättbebyggt område. 

   

 • KF 1 mars: Det blev nej till etiska regler mot djurplågeri

  Av hansolof.andersson den 3 mars, 2012
  0
  Kommunfulllmäktige Lund 1 mars 2012

  Kommunfullmäktige Lund 1 mars 2012

   

  Att Lunds kommun inte ska medverka till djurplågeri är ju självklart. Likaså att gatorna ska skötas, och att hål i dessa gator inte blir billigare att reparera ju längre man väntar, det är ju också självklart. Men våra förslag gick ändå inte igenom på fullmäktige i torsdags. De andra partierna är fast i gammaldags uppfattningar om saker, och det är oerhört svårt att få  dem att tänka nya tankar. Troligen är det omöjligt. Det behövs helt enkelt nya partier och nya politiker för att vårt samhälle ska överleva. 

  Ärendet som berörde djurskydd var nummer fyra, med det något otympliga namnet ” Lars Bergwalls (c) och Börje Hanssons (C) skrivelse ”Mer närproducerad mat och bättre förutsättningar för småföretag vid offentlig upphandling i Lunds kommun”. Dessa två hade skrivet ett dokument adresserat till kommunstyrelsen där de skrev bland annat:

  ”Centerpartiet vill att kommunkontoret får i uppdrag att i samråd med berörda tjänstemän på andra förvaltningar presentera förslag till förändringar på upphandlingsområdet som gör det lättare för lokala småföretag att lägga anbud på livsmedel och andra varor och tjänster. Vi vill med detta också göra det möjligt att minska behovet av långa transporter”

  Efter denna skrivelse hade kommit in hade olika tjänstemän yttrat sig, och till slut hade man satt ihop ett dokument som nu var uppe för beslut i fullmäktige. Dokumentet hette Riktlinje för upphandling.

  Riktlinje för upphandling var, kunde vi konstatera, i huvudsak vettig. (Vill ni läsa dokumentet hittar ni det på kommunens hemsida) Men vi lade snart märke till att det inte fanns en enda rad om att Lunds kommun självklart inte ska köpa in kött där djuret dödats med ritualslakt.

  Vi har ju lämnat in en motion om detta. Motionen lämnades in i januari 2011 och har ännu inte kommit upp för behandling i fullmäktige. Ritualslakt finns i många kulturer, och innebär att djuret slaktas enligt urgamla metoder, som nästan alltid innebär ett utdraget lidande för djuret. De två mest omtalade varianterna av ritualslakt är halalslakt, och koscherslakt. Dessa är inte exakt samma, men båda är, när det gäller nötkreatur, varianter av så kallad skäktning, det vill säga att djuret får ett snitt i strupen, så att det långsamt förblöder. Djuret bedövas inte på något sätt, och det kan ta upp till en halvtimme innan det dör. Enligt svensk lagstiftning får man förstås inte plåga djur till döds, så galet har vårt land inte blivit ännu. Men däremot är det full tillåtet att importera ritualslaktat kött.

  Därför skrev vi Sverigedemokrater ett tilläggsyrkade, att det i Riktlinjen skulle stå att Lunds kommun inte ska köpa in kött från djur som ritualslaktats. Vi presenterade det i talarstolen. Vet ni vad som hände? Ingen enda gick upp i talarstolen och yrkade bifall till vårt ändringsyrkande. Istället fick vi mothugg! Socialdemokrater, kristdemokrater, med flera var inte alls med på  att ha en så självklar sak inskriven i Riktlinjen för inköp till Lunds kommun!

  Efter en stund gick någon upp och yrkade återremiss på Riktlinjen. Varför var lite oklart, det sades inte! Det blev votering, och resultatet blev återremiss. Det hela kommer alltså tillbaka till fullmäktige, men en borgerlig ledamot (minns ej vem) sade att med största sannolikhet skulle Riktlinjen komma tillbaka likadan!

  Det andra ärendet som verkligen är värt att berätta om, är vår motion om bättre gatuunderhåll i Dalby (se den under fliken motioner). Tjänstemännen har funderat i över fem månader, och nu kommit fram till att det inte finns pengar till att reparera hålen i gatorna. På vilket sätt hålen blir billigare att reparera sedan de vuxit sig större, framgick inte. Alla de andra som yttrade sig var emot att reparera gatorna i Dalby. Det blev votering och vi förlorade. De andra politikerna har alltså nu klart sagt hur de ser på denna fråga, tänk på det alla Dalbybor när ni skumpar runt i vägskadorna.

   

   

 • Fullmäktige 26 januari: Folkparken och debatt om taxor

  Av hansolof.andersson den 3 februari, 2012
  0
  Lunds kommunfullmäktige

  Lunds kommunfullmäktige den 26 januari 2012

  Det var inte många ärenden på detta möte, men det blev ändå en livlig debatt. Vi hade lämnat in två interpellationer om Folkparken, och det slumpade sig så att det även hade kommit tre medborgarförslag om Folkparken! Men först lite om det det vi först beslutade om, nämnligen taxor för kultur- och fritidsverksamheterna. 

  Kultur-och fritidsverksamheterna är ju subventionerade av kommunen, men för de flesta aktiviteter betalar deltagarna ju själva avgifter. Att hyra lokaler betalar man också för, men det är skilda taxor för ideella föreningar, för företag och så vidare. Nu hade nämnden tagit fram ett förslag till ändrade taxor. Många avgifter var samma som innan, men en del hade höjts. Det var inte någon större oenighet mellan partierna i detta ärende, och vi inom SD biföll de nya taxorna. Men vänstersidan vill göra två små ändringar. De ville sänka en del avgifter med 15 procent. Det var bara ett problem: de ville att detta skulle betalas med ökad upplåning. Men kommunen lånar redan för mycket, så det var inte hållbart, och de förlorade.

  Den andra ändringen vänstersidan vill ha i taxorna, var att de ville att skolorna inte längre skulle betala för simundervisningen de köper av Kultur- och fritid. De har hållit på länge och föreslagit detta, och kallar det ”gratis simundervisning”. Men det är bara ett sätt att försöka vilseleda, att med extremt billig populistisk retorik knipa någon röst. Simundervisningen är redan gratis för alla barn, och skolorna får dessa pengar just för att köpa simundervisning av Kultur- och fritid! Så att helt enkelt flytta över de anslagen från en nämnd till en annan, gör ingen skillnad för någon elev, men det skulle innebära oklarhet. Simundervisningen är en del av undervisningen i skolan, att den sedan görs i ett badhus i stället för i en skolsal har ju sina naturliga orsaker, som vänstersidan borde förstå.

  En stund senare började debatterandet om Folkparken. Titta på våra två interpellationer med flera foton, som ligger här på denna sida, så förstår ni vad det handlar om. Svaren vi fick från Mats Helmfrid och Jan Tullberg var ganska uppgivna, men interpellationerna hade säkert effekt som blåslampor på att saker ska hända.

  De tre medborgarförslagen om Folkparken var ganska lika varandra, och föreslog att kommunen ska göra aktiviteter i den nuvarande byggnaden, och spendera stort på den omkringliggande parken. Problemet är bara att kommunen i åratal har försökt hitta hyresgäster och aktiviteter till byggnaden, och misslyckats. Man kanske skulle kunna hyra ut, om man tog väldigt låga hyror, långt under kostnaderna, men kommunen vill inte jobba så. Ska man subentionera, vill man göra det riktat till föreningar som förtjänar stöd, vilket man redan gör.

  Troligtvis inser alla partier att det enda vettiga är att riva Folkparksbyggnaden, och bygga en vacker byggnad för bostäder istället. I den fina parken skulle det passa utmärkt med kanske tio till tolv våningar. Lund behöver bostäder! Men för vänstersidan är Folkparksbyggnaden en helig ko, och de låter den hellre stå och förfalla, än att vara med på att göra något. Att borgarna har väntat så långe på att sätta en förvaltning på att rita på bostadshus är också en skandal. Man kan sammanfatta det med: Det råder en väldig beslutsångest bland de ”gamla” partierna i Lund.

  Nu återstår att se hur det går med utredandet av nya bostadshus, kommer det inte ett konkret förslag snart, så får väl vi Sverigedemokrater rita på något och skicka in!

  Vi underströk under debatten om medborgarförslagen, att det på intet sätt finns någon motsättning mellan att bygga bostäder i en liten del av parken, och att utveckla den resterande parken. Parken bör, precis som medborgarförslagen vill, få en ordentlig uppryckning!

  Protestaktion Lunds KF

  Protestaktion mot kommunens dåliga markaffär på Klostergården

   

   

 • Debatt om ensamkommande barn, och om flyktingar

  Av hansolof.andersson den 24 december, 2011
  0
  Hans-Olof Andersson i Lunds KF

  Hans-Olof Andersson i Lunds kommunfullmäktige

  Torsdagen den 15 december var en historisk dag i Lunds kommunfullmäktige. Denna dag fick alla de folkvalda för första gången ta ställning till föreslagna avtal om mottagande av flyktingar, och om så kallade ensamkommande barn. Debatten blev förstås livlig, som det ska vara i en demokrati.

  Årets sista kommunfullmäktige hade många frågor på dagordningen. En intressant sak var ett förslag att införa så  kallad kulturgaranti i skolorna. Vi Sverigedemokrater gick med tvekan med på detta, men liksom borgarna tyckte vi att det bara kunde genomföras om det inte medförde en ökad byråkrati. Offentlig ”kulturadminstration” har en tendens att vara självgenererande.

  Men de två punkter som engagerade mest denna kväll var nummer 6, ”Mottagande av ensamkommande barn” och nummer 7, Nytt avtal om mottagande av flyktingar. På ärende 6 var Mats Helmfrid (M) en av de första talarna. Han hade tydligen missuppfattat ärendet, för han började direkt tala om ”ensamkommande flyktingbarn”. Han yrkade bifall till förslaget från kommunstyrelsen. Sedan var det Hans-Olof Anderssons tur att gå upp:

  – En ny tid börjar. Rättsväsendet har, efter överklagandet från oss Sverigedemokrater,  klarlagt att avtal med länsstyrelse och Migrationsverk om mottagande av personer som fått uppehållstillstånd, sådana avtal ska naturligtvis kommunfullmäktige få ta ställning till. Innan vi på nästa punkt kommer till de avtalen, ska vi alltså först ta upp det som heter ”ensamkommande barn”. Jag vill be er lägga märke till att det är så det heter. Ordet flykting finns inte med i handlingarna på detta ärende, till skillnad mot vad Mats Helmfrid sa nyss. Jag är själv nämndeman i Förvaltningsrätten där många av dessa ärenden beslutas. Det är så att när personen antas kunna vara under 18 år, beviljas PUT ofta inte på några flyktingskäl, utan helt enkelt för att det finns regler om att barn inte automatiskt ska sändas tillbaka till oroliga länder. Det är därför det inte heter ”ensamkommande flyktingbarn” som många av er tycks tro.

  – Jag blir verkligen orolig för dessa barn och deras familjer, som ju väntar på att deras barn ska komma hem. Kommunen måste göra sitt yttersta för att de ska få komma hem till sina familjer igen. Allt annat vore ju absurt, det skulle ju vara som om vi vore inblandade i någon sorts barnhandel.

  Hans-Olof Andersson tog, förutom de humanitära aspekterna i ärendet, även upp de ekonomiska:

  – Inte någonstans i handlingarna står det var det här kostar kommunen. Det står att vi får 1900 i ersättning av staten per dygn och per barn. Men ingenting om kommunens kostnader.

  Agneta Lindskog, KD
  Agneta Lindskog, en av de som yrkade bifall

  Alla de andra partierna var dock för att Lund och Sverige ska behålla vilsekomna barn på det sätt som föreslogs. Sedan var det dags för ärende sju, det föreslagna avtalet om mottagande av 125 flyktingar under år 2012. Även här blev det debatt. Vänstersidan ville ta emot ännu fler, 150 , fast tjänstemännen hade meddelat att det inte fanns behov av så många platser! Hans-Olof Andersson argumenterade emot avtalet, huvudsakligen för att det vore mycket mer humanitärt att använda pengarna för att hjälpa männniskor i nöd.

  – Även på denna punkt saknas kostnadsberäkning för kommunen. Det här förfarandet är ju också uttryck för en mångkulturalistisk ideologi, vilken har visat sig helt misslyckad där den genomförts.

  De andra politikerna förnekade dock att det skulle vara en mångkulturalisisk ideologi bakom. En del verkade inte ens veta vad begreppet betyder. De sade sig vara helt ideologilösa i ärendet. Visst är det märkligt att de andra partierna inte på något sätt har följt med i den debatt som rasar så hett på kontinenten om just denna ideologi. Angela Merkel har till exempel mycket tydligt sagt ifrån att ”Multi-Kulti ist tot”: Multikulturalismen är död. Även Sarkozy och Cameron har gett uttryck för detta paradigmskifte. Men i Lunds kommun har de andra politikerna inte ens förstått vilken ideologi som ligger till grund för deras egna ställningstaganden i sådana här frågor.

  Efter votering blev det bifall till det borgerliga förslaget, 125 flyktingar per år. När vårt avslagssyrkande hade fallit, så avstod vi i omröstningen som stod mellan borgarna och den röd-gröna sidan. Sydsvenskan var förstås otydlig i sin artikel dagen efter, och fick det att framstå som att SD bara hade avstått att votera. Det var ju när vårt eget förslag först hade fallit, och det stod mellan pest och kolera, som vi avstod!

  Nästa KF är den 26 januari, klockan 17. Välkomna att komma och lyssna!

   

 • Lunds kommunstyrelses beslut om invandringsmottagning och mottagning av sk ”ensamkommande flyktingbarn” upphävs av Förvaltningsrätten efter överklagan

  Av hansolof.andersson den 17 november, 2011
  0

  Idag fick vi besluten i mål 8186-11 och 8347-11, de mål som undertecknad, för några veckor sedan, överklagande till Förvaltningsrätten i Malmö.

  Det är nämligen så att Lunds kommunstyrelse valde att besluta om att skriva avtal med Länsstyrelsen/Migrationsverket om att ta emot 125 invandrare per år, plus 5-7 av de så kallade ”ensamkommande flyktingbarnen”. Förutom det uppenbart felaktiga i att bidra till fortsatt massinvandring här i Sverige (när pengarna kan användas mycket mer effektivt på annat sätt) bröt Lunds kommunstyrelse mot kommunallagen när de tog beslutet i kommunstyrelsen istället för att låta beslutet fattas av kommunfullmäktige.

  Besluten överklagades med hänvisning till 3 kap. 9§ i kommunallagen som säger att det är kommunfullmäktige som beslutar i ärenden som är av principiell beskaffenhet samt om budget och kostnader. Invandring är en dyr verksamhet och diskussionen om mottagning av invandrare är utan tvekan av principiell beskaffenhet, något som förvaltningsrätten nu också bekräftar.

  Beslutet kommer alltså att tas upp i kommunfullmäktige framöver, där debatten gick het för inte speciellt länge sedan. Röstsiffrorna när så sker kommer utan tvekan att bli 62 mot 3 men det är oavsett det viktigt att följa lagen och låta viktiga ämnen bli diskuterade samt att visa på att Sverigedemokraterna är det enda parti som har en vettig, rimlig och human invandringspolitik till skillnad från den kostsamma, ineffektiva massinvandringspolitik som övriga partier företräder.

  – Ted Ekeroth, kommunfullmäktigeledamot

 • Anförande mot motion (DV) ”Odling i staden”

  Av hansolof.andersson den 28 oktober, 2011
  0

  Torsdagen den 27 oktober var det kommunfullmäktige igen. Ett av ärendena var en motion från Demokratisk Vänster. Den hette ”Ge plats för odling i staden”. Det var en ganska fånig motion, som handlade om att man borde försöka odla mat på lite alla möjliga ställen inne i Lund. De hade bland annat fått för sig att man skulle försöka lägga jord på tak och odla mat! Motionen gick inte igenom, förstås. Här följer Hans-Olof Andersson anförande i frågan. Vi ska lägga upp en länk till video så fort filmen från gårdagens fullmäktige ligger uppe på nätet.

  Det är lite svårt att veta var alla dessa odlingar i staden
  ska vara. Det står här i texten som Sven-Bertil har knåpat samman, att
  ”odlingarna kan finnas mellan, på, eller ovanpå husen”. Det är ju bra att det görs
  skillnad mellan ”på” och ”ovanpå”. Ja, för att kunna odla på, och även när det
  gäller ovanpå, hus, så måste husen nog i de flesta fall vara byggda för just
  det ändamålet, eller byggas om till stora kostnader. Taket på en byggnad är,
  även om det skulle vara nästan platt, inte samma sak som en markyta. Taket
  skyddar det som finns under, och kan i många fall klara belastning av snö, även
  om det inte visade sig vara fallet på Dammgårdens parkeringshus som ni kanske
  minns. Tak ska klara att hålla vatten utanför byggnaden. Det kräver bland annat
  att det material som det består av ska vara öppet för inspektion! Med odling på
  tak skulle vi få ännu mer problem med vattenskador i vårt samhälle.

  Nej, odling mellan
  husen kan nog vara något mindre orealistiskt, men det vore ju tråkigt om vi
  måste offra fler gräsmattor. Gräsmattor är nog det bästa sättet att använda
  urban mark om man vill gagna allmänhetens behov av grönska mellan hus. Ska barn
  och hundar leka i odlingar blir det nog lätt skador på grödan. Gräsmattor och
  planteringar av buskar, blommor, och träd är bättre.

  Det finns fler ambitioner i detta, jag ska citera ur motionstexten:

  ”Det är fullt möjligt att de ytor som avsatts för dessa diag räcker för lundabornas behov av och önskemål om egna och närodlade livsmedel. Men som en strategisk faktor för framtida livsmedelsförsörjning och vårt omedelbara behov av miljö-, klimat- och kretsloppsanpassning av produktionen av föda är de otillräckliga. Stadsodling måste bli en integrerad del i all planering för att trygga en hållbar stads- och samhällsutveckling”

  Jo, det kan finnas en ”strategisk faktor för framtida
  livsmedelsförsörjning” i detta. Om samhället bryter samman fullständigt, så kan
  det vara den egna välbevakade morotsodlingen som räddar livet på någon lundabo.
  Men i så fall tror jag det är bättre att odla upp golfbanor. Där finns ju redan
  minst 18 planteringshål lämpliga för till exempel mindre rotfrukter.

  LKF har tagit sig tid att kontemplera över detta, och
  påpekar att ”under de senaste åren har också ett antal mindre takytor anlagts
  som ”gröna tak”. De skriver inte om det är gräs eller eller gröda som kan växa
  på dessa tak. LKF har en rad kritiska synpunkter, på sida 236:

  ”De problem som ofta uppstår är bristen på uthålligheten hos de som är engagerade och svårigheter att hitta organisationsformer som gör att odlingarna tas om hand även under semestrar m.m. Att se stadsodling som en lösning på miljö- och klimatfrågan torde knappast vara möjligt.”

  LKF:s slutsats är att ” det finns därför inget behov att
  reservera någon ny mark för detta ändamål”.

  När vi vill ha grönt i staden, låt oss då satsa på parker
  för alla, där barn, vuxna, och husdjur kan tumla och leka. Avslag till denna
  bisarra okunnighet, avslag till motionen.

 • Alla de andra vill göra golfbana av den bästa jordbruksmarken!

  Av hansolof.andersson den 8 oktober, 2011
  0
  Rapsfält

  Denna så kallade 10+ jord har skapats genom årtusenden av markförädling

  Som ni ser finns det nedan en artikel om kommunfullmäktige den 29 september, men det som hände på mötet var så udda att det behövs fler artiklar. Den nedan tar upp vår motion om uppsägning av avtalet med migrationsverket. I det ärendet var det Ted Ekeroth som argumenterade för oss. I två andra ärenden argumenterade Hans-Olof Andersson. Det rörde sig om vår motion om cykelbanor längs Ringvägen, och, i det andra, om den golfbana som alla de andra partierna vill anlägga precis utanför Lund, på den bästa åkermarken. 

  Det var egentligen ganska otroligt att se: de andra partierna debatterade i två timmar om Din Bil Sverige (försäljning av Audi) skulle få köpa en tomt på Gastelyckans industriområde. Tomten är på 1,6 hektar (16 000 kvadratmeter) och Din Bil Sverige betalar 16 miljoner för tomten. Inte dåligt betalt! Nuförtiden bedriver man såna här bilfirmor med minimal påverkan på miljön, och tomten är redan, genom den nya vägen från Råbyrondellen, avskuren från de utanför denna liggande jordbruksmarkerna. Att det ska bli verksamhet på tomten är alla överens om, men ändå var det stora argumentet från socialdemokraterna att kommunen måste försöka klämma in någon verksamhet till på samma tomt. Så att man kunde spara o,6 hektar mark. Försäljningen gick dock igenom, Din Bil Sverige kommer att få köpa hela tomten.

  Dessa 0,6 hektar, som sedan länge är planerade för verksamhet, debatterade man alltså i två timmar. Men en stund innan hade alla de andra partierna gått med på en detaljplan som förvandlar 80 hektar prima jordbruksmark (800 000 kvadratmeter) till… golfbana. Inte ens miljöpartiet sade emot! Vilket enormt hyckleri, från framförallt socialdemokraterna, att sila mygg och svälja kameler på detta sätt. Det är antingen hyckleri, eller så förstår de helt enkelt inte hur mycket större golfbanan är.

  Gastelyckans verksamhetsområde

  Gastelyckans verksamhetsområde

  Det ärendet gällde, var en detaljplan som tillåter att det byggs en golfbana på Ladugårdsmarken, den goda jordbruksmarken mellan Norra Fäladen och Stångby. Ännu finns det inget beslut om själva golfbanan. Marken ägs nu av Lunds kommun och kyrkan, och arrenderas ut till en jordbrukare. Det rör sig alltså om ett område som är större än det som kommer att bebyggas av ESS. Men medan ESS kommer att komma hela mänskligheten till nytta, så blir den enda nyttan av en golbana att bollar slås på, tills de ramlar i hål.

  Sverigedemokraterna var det enda parti som yrkade på att avslå detaljplanen. Vänsterpartiet och miljöpartiet var för, även om två miljöpartister avstod i voteringen. Varför de gjorde detta är svårt att förstå, tyckte de inte att de fått nog information i ärendet? I så fall får man ju tala om det, och yrka att mer information tas fram. Men det gjorde de inte, de bara avstod. Lite udda, det borde egentligen ha motiverats av dessa, men de kanske inte visste att i ett sådant ärende som en detaljplan så finns det ju knappast någon rationell anledning att avstå i en votering, om man inte har haft något ändringsyrkande som fallit.

  Missförstå oss inte, vi Sverigedemokrater är för att en del av den goda jordbruksmarken runt Lund exploateras, det är rimligt. Men den måste användas mycket effektivt! Gärna genom att man bygger på höjden. En golfbana av denna jättestorlek på denna mark precis intill Lund är förstås helt orimligt. När Hans-Olof Andersson talade i ärendet, föreslog han att eventuellt utbyggt golfspelande i trakten lämpligtvis skulle kunna äga rum på Spillepengen utanför Malmö. I de cirka 150 sidorna information i ärendet påpekades att det inom 30 minuters köravstånd från Lund finns 19 golfbanor.

  Nu ska ni få två tydliga sakargument till mot denna golfbana: För det första, ska de som förvärvar marken betala samma kvadratmeterpris som Din Bil Sverige fick göra för sin tomt, så ska kommunen och kyrkan ha 800 miljoner för marken. Mycket enkel matematik: Tusen kronor per kvadratmeter, gånger 800 000= 800 miljoner. Ni ser att det är helt orimligt att använda denna stadsnära mark till golfbana. Det andra argumentet är, att golfbanan längs sin södra gräns kommer att gränsa direkt till tät bostadsbebyggelse. Jag tror ni alla förstår varför det inte går att bygga en golfbana intill bostadsbebyggelse.

  Eftervärlden kommer att skaka på huvudet åt vår dåraktiga tid. Den tid som trodde att den kunde ta för sig hur mycket som helst av jordens resurser, och betrakta markanvändning som en lek. För varje hektar prima jordbruksmark vi lägger ner, ökar det globala efterfrågetrycket på annan mark att odla på. Med denna golfbana kommer troligtvis 80 hektar regnskog någonstans i världen att behöva skövlas och förvandlas till industrijordbruk. Det är ungefär det dummaste mänskligheten kan göra just nu.

  Tryck nu på ”kommentera”-knappen och skriv vad du tycker i detta ärende. Debatten om golfbanan är inte slut, den har bara börjat.

   

 • Kommunfullmäktigemöte 29 september och debatten om invandringen

  Av hansolof.andersson den 29 september, 2011
  0

  Under mötet idag (torsdag 29 september) kom Sverigedemokraternas motion upp om att säga upp avtalet med Migrationsverket/Länsstyrelsen för mottagandet av invandrare till Lunds kommun.

  Ämnet är känsligt i Sverige, och speciellt Lund, och det blev faktiskt en debatt som varade ganska länge, något oväntat. Vid tidigare tillfällen då ämnet tagits upp har det inte varit speciellt intressant för ledamöterna. Denna gången var de dock mer aktiva. Jag inledde debatten och redogjorde kort för det faktum att invandring kostar samhället pengar (ekonomiskt är det ingen vinst) samt tog upp olika undersökningar och forskning som visar på att samhället i stort tar skada av ett mångkulturellt samhälle.

  Philip Sandgren (fp) var snabbt uppe och kommenterade i huvudsak min referens till Robert D Putnam, en känd forskare som gjorde en massiv undersökning i början av 2000-talet där det visade sig att ju mer heterogent ett samhälle är, desto mindre socialt kapital och mindre tillit till sin omgivning har medborgarna. Putnam avvaktade med att publicera dessa fynd i närmare 4 år eftersom han själv är en mångkulturförespråkare och inte gillade de resultat han fått fram. Han tvekade därför inför publiceringen under lång tid, då han ville hitta ”motmedel” mot de negativa effekter han hittade. Philip visade upp ett e-mail från Putnam som ett argument mot min referens till honom. Putnams svar, på okänd frågeställning, var enligt följande:

  ”I strongly disagree with any anti-immigration policy. Anyone who has actually read my writings on this topic will know that I am an advocate of immigration and of immigration integration, as you suggest”.

  I budgetdebatten detta samt även förra året påpekade jag också att Putnam var en mångkulturförespråkare. Det var precis därför han avvaktade publicering av sin forskning så länge som han gjorde. Det är alltså ingen nyhet det Philip visade, men ändrar egentligen inte något i sak. Putnam gjorde sin forskning i USA och vissa röster höjs som menar att det inte är applicerbart på europeiska förhållanden. Det är väl därför bra att två forskare från Holland använde sig av samma modell och frågeställning som Putnam gjorde, fast genomförde en studie här i Europa. De kom till samma slutsats: tilliten minskar i samhället, det blir hårdare, kallare och ett mindre tryggt samhälle (Bram Lancee & Jaap Dronkers, 2007).

  Putnam är dock inte den enda som tittat på detta, det finns flera andra forskare med samma slutsatser. Men forskning är ju en sak. Hade forskningen pekat i en viss riktning, men verkligheten varit en annan kanske man hade kunnat strunta i vad de kom fram till. Nu hör det till verkligheten att den råkar överensstämma väldigt väl med dessa forskares slutsatser. Är det någon som påstår att de invandrartäta områdena runt om i Sverige är välmående? Är det någon som tror och ärligt menar att de är ett tillskott till skatteunderlaget? Knappast.

  Daniel Tukia (mp) samt Daniel Stolt (v) var också uppe och diskuterade och de försökte sig på ekonomi och siffror. Tukia lät meddela att det kostar ”19 kr per invånare i Lunds kommun” för invandringen. Det är aningen oklart om han menade totalt eller per invandrare, men jag får väl utgå från att han menar totalt annars hade kostnaden varit uppe på 200 miljoner kr per år för Lunds kommun. Nej, istället menar Tukia alltså att kostnaden är ca 2 miljoner kr totalt för kommunen. Först kan vi konstatera att Tukia verkar hålla med om att det är en kostnad för kommunen, något som även Daniel Stolt antydde, dock aningen tvetydigt. Stolt sa att det kanske kostar att ta emot invandrare, men att förtjänsten av dem (dvs det de drar in i form av skatt) överstiger kostnaderna. Underligt, minst sagt. Skulle det stämma hade Malmö varit Sveriges rikaste och mest välmående kommun, tätt följt av Rinkeby, Landskrona, Göteborg, Södertälje och andra invandrartäta områden.

  Men så är det ju inte, och det vet säkert både Tukia och Stolt. Ja, jag tror nog varenda en person i denna församling vet om det, men de vill inte tala om det. Enligt Flyktingteamet i Lunds kommun tar kommunen emot 23 miljoner kronor i statligt stöd. Enligt Ilmar Reepalu var det erhållna stödet från staten för mottagning av invandrare endast 22% av den verkliga kostnaden. Det skulle innebära en faktisk kostnad för Lunds kommun på över 100 miljoner kronor, bara för de första 24 månaderna (etableringen). Här är inte inräknat socialbidrag och inte heller kostnader efter att etableringsstödet (24 mån) från staten tar slut.

  Men verklighetsflykten tar inte slut där. En talare gick upp och lät meddela att en hjärtkirurg som invandrade från Indien minsann tillfört något till det svenska samhället. Visst kan det vara så, men en driftig och utbildad hjärtkirurg är knappast representativt för den massinvandring vi har haft de senaste 40 åren. Sverigedemokraterna är inte emot väl genomtänkt invandring av experter, av den typ som de nämnde under debatten. Det framgår också av våra program, men även jag personligen anser att väl genomtänkt invandring av högt utbildade experter har sin plats i Sverige. Men återigen, det är knappast det vi har. Istället har vi en svängdörrspolitik där merparten av invandrare kommer från MENA-länderna. Det är väldigt få av dessa som är hjärtkirurger. Dessvärre får väl tilläggas.
  Sammanfattningsvis tycker jag att inläggen under debatten visar på den verklighetsflykt som många svenska politiker ägnar sig och, och som lett till den katostrofala ”integrationspolitik” som Sverige haft under lång tid. Politikerna förnekar att det lett till stora problem för samhället, och i de flesta fall förnekar att det kostar pengar. När de inte förnekar att det kostar pengar, kostar det antingen väldigt lite eller så är det irrelevant vad det kostar – det är ju ”inhumant” att sätta ett pris på en person. Det sorgliga är att de sätter ett pris på personer i sort sett varenda gång KF sammanträder, speciellt i budgetdebatterna. Där har man inga problem med att prissätta vad t.ex. en av våra äldre ska få kosta i vår äldreomsorg. Då är det inte inhumant alls.

  Flera ledare i Europa har redan förkastat mångkulturen; David Cameron i England, Angela Merkel i Tyskland, Nicholas Sarkozy i Frankrike och för någon dag sedan lät Ed Miliband, partiledare för socialdemokraterna i England, meddela att de ”gjorde fel” vad gäller deras invandringspolitik och att det skadat den engelska arbetarklassen, att det minskat levnadsstandarden i England och att lönerna dumpats. Han erkände också att Labour mörkat flera rapporter under deras regeringstid som påvisat skadan med massinvandringen.

  Vi kan bara hoppas att samma insikt kommer till fler svenska politiker. Under tiden kämpar vi i Sverigedemokraterna vidare.
 • KF den 25 augusti: medborgarvilja och handlingsförlamning

  Av hansolof.andersson den 6 september, 2011
  0

   

  Ringvägen

  Här vid Ringvägen behövs det cykelbanor!

  Här följer en liten rapport om vad som hände på kommunfullmäktige den 25 augusti, det första mötet efter sommaruppehållet. Trots att ordföranden påstod att ”vi aldrig har beslutat i så många ärenden förut” så blev hela 8 motioner ajournerade, borgarna stoppade i förvirrad panik sitt eget Mark och bostadsförsörjningsprogram, och 200 000 donerades, trots att Lund har en skenande skuld, bort till en liten förening som ingen av er hört talas om.

  Dagordningen förtecknade hela 51 ärenden. Av dessa var så många som 34 stycken medborgarförslag. Systemet med medborgarförslag betyder att vem som helst som bor i kommunen kan få upp ett ärende direkt i kommunfullmäktige. Oftast blir det avslag, och inte alltid på grund av att idéerna de innehåller nödvändigtvis skulle vara dåliga, utanför att förslaget skulle ha behövt genomgå en diskussion först. Det är därför det ofta är större chans att kunna påverka genom att prata med ett eller flera partier om de tankar man har. Och om inget av de nio partierna skulle vilja ta åt sig det förslag man har, så har ju förslaget inte någon större chans att gå igenom i fullmäktige. Men ett medborgarförslag gick igenom denna kväll: det om välkomstskyltar vid infarterna till Genarp.

  Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet är ett tungt dokument som uppdateras varje år. Borgarna påstår ju att de ”regerar” Lund, med sitt enda mandats övervikt över de fem andra partierna, men det är ett välde och en ”styrning” av det mer diffusa slaget, som nog endast sömnig lokalpress verkligen tror utgör något i den verkliga världen verkligt existerande, såsom ett ”block”.  Sanningen är att det i detta ärende inte fanns mindre än fem block (med var sin version om vad som skulle beslutas) i den föregående debatten i kommunstyrelsen, och så tillkom då vi till debatten i fullmäktige. Efter någon timmes yrkande i talarstolen från diverse partier var borgarnas fötter så kalla att de begärde återremiss på alltihopa, med någon svepförevändning. Vi hade yrkat att det skulle iaktas särskilt försiktighet när det gäller exploaterandet av god åkermark.

  Ett märkligt ärende var ett förslag om att donera 200 000 kronor till en förening vid namn ”Tystnad tagning”. I ett brev till kommundirektören hade denna förening bett om att få 200 000 kronor för att göra en film om Studentaftnarnas historia. Utan att kunna uppvisa någon som helst erfarenhet av att göra film, och utan att kunna erbjuda kommunen något annat än tillåtelse att visa en eventuellt färdigställd produkt på kommunala evenemang. Västerpartiet och vi Sverigedemokrater var emot att ge bort dessa pengar. Vår gruppledare Hans-Olof Andersson, som själv varit aktiv i Akademiska Föreningens Studentaftonutskott på nittiotalet, gick upp och förklarade att man inte ska ge bort pengar på så här lättviktiga premisser,och att stöd för filmproduktion förstås bara kan ges om föreningen so äskar om pengarna kan visa på kunskaper om att göra film. Men av någon anledning ville till exempel både M och S ge bort dessa pengar, som inte fanns budgeterade någonstans. Finansieringen beslutades som ”ökad upplåning” Ja, man undrar ibland.

  När alla medborgarförslag var avverkade hade klockan hunnit bli 22.30, och det var nödvändigt att sluta. Åtta av de nio motionerna fick skjutas upp till nästa möte, den 29 september. Bland dessa var fyra motioner från oss. Det brinner verkligen för dessa att tas upp, bland annat den som tar upp cykelbanor längs Ringvägen, ett av de trafikfarligaste ställena för cyklister i Lund. Nu får vi hoppas att det blir ett unisont ja till den 29 september.

   

   

 • Missa inte kommunfullmäktige 25 augusti!

  Av hansolof.andersson den 16 augusti, 2011
  0

  Torsdagen den 25 augusti är det dags för kommunfullmäktige igen, senast det begav sig var ju mitten av juni, då budgeten för 2012 avhandlades. Alla politiker är nu förhoppningsvis tillbaka från semestern, och det finns mycket att ta tag i. Det kommunstyrelsemöte som hölls den 10 augusti hade hela 66 punkter på dagordningen. Alla dessa går inte vidare till fullmäktige, men mycket av det! Kom och titta och lyssna på politikerna debattera. Det börjar 17.00 i Stadshallen, och håller på till cirka 22.30.

  Det kanske intressantaste på dagordningen är fyra motioner från Sverigedemokraterna. Du kan läsa alla i sin helhet under fliken ”motioner” här på hemsidan. De är:

  – Anläggande av konstgräsplan för fotboll i Veberöd.

  – Anläggande av cykelbanor längs Södra vägen.

  – Uppsägande av avtal med Migrationsverket.

  – Sökmöjligheter för protokoll/beslut från KF och KS på Internet.

  Vi hoppas nu att dessa hinns med under detta fullmäktige, för det är flera saker som är viktiga. Konstgräsplan i Veberöd har fått vänta alldeles för länge, och avtalat med Migrationsverket att ta emot flyktingar är, till sin helhetseffekt, osolidariskt och ineffektivt om syftet är att ge effektiv hjälp till de som är förföljda på olika ställen i världen!

  Motionen om bättre sökmöjligheter i kommunens protokoll är också viktigt. Som det nu är måste den som ska söka ha dyra program, til exempel Microsoft Word,  installerade på datorn, och sedan öppna dokumenten ett för ett för att söka. Så skall det förstås inte vara. Alla protokoll borde vara sökbara genom en enda funktion, och sen ska sökresultaten visas direkt på websidan i HTML-format.

  Vi får se hur det går i debatten runt dessa motioner. I det svar som de utredande tjänstemännen har gett på vår motion om cykelbanor längs Södra vägen, så skriver man att dessa bör anläggas, och att man just sitter och funderar på det. De andra politikerna kommer nog inte att säga nej, men de vill heller inte säga ja, därför att det vore att erkänna att vi har rätt. Så det blir nog ett sånt där mitt-i mellan svar, att motionen skall anses besvarad. Och sen ska ni ses att arbetet faktiskt kan komma igång ganska snart!

  En annan viktig punkt nästa torsdag blir det nya mark- och bostadsförsörjningsprogrammet, MBP 2012-2014. Det pågår hela tiden arbete med att planera för Lunds kraftiga tillväxt, kommunen växer ju med 2000 invånare om året. Hittills har vi Sverigedemokrater varit ganska eniga med de andra partierna om hur utbyggnaden ska gå till, men ett problem återkommer ständigt i dessa program: Rädslan att bygga lite mera på höjden. Ni minns kanske den så kallade ”Villa Sunna-striden” i början på nittiotalet. Kommunen vill bygga nya bostadshus mellan Dalbyvägen och sakt Jörgens park. Man ville förstås komma upp en bit på höjden, och det var nog inte det i sig som skapade motstånd mot bygget, utan mer de associationer många fick av ordet ”höghus”. Men det var förstås inte fråga om något nytt grått, brutalt projekt från miljonprogrammets tid. Det blev riktigt trevliga hus. Kanske måste vi alla sluta leva i associationer från det förgångna och försöka se alla de möjligheter som faktiskt finns för att skapa en bra framtid? Till exempel kunde man lätt ha lite fler höga hus i den nya så kallade Stångby-staden som nu byggs. Vi är nog tvungna att bygga en del på den goda åkerjorden runt Lunds stad, men då gäller det att utnyttja marken effektivt.

  Slutligen kan nämnas att det kommit in många medborgarförslag. Ett av dem är att kösystemet hos LKF bör göras om. De som redan bor hos LKF måste med nuvarande system anmäla sig på nytt varje år om de vill se till att ha goda möjligheter att till exempel byta till en större bostad när de behöver det. Enligt medborgarförslaget borde man bara behöva köanmäla sig en gång. Vi Sverigedemokrater håller på just nu att titta på detta förslag, och de många andra som kommer upp den 25 augusti, för att besluta hur vi ska ställa oss.