Kommunfullmäktigemöten | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 2

Kommunfullmäktigemöten

 • Nu kommer vår motion om ordningsvakt vid stationen upp

  Av hansolof.andersson den 5 januari, 2018
  0

  2018 kommer att bli ett intensivt år i Lundapolitiken, och i Sverige som helhet. Söndagen den 9 september är det val till riksdag, landsting och kommun, så kallade allmänna val. Vi i SD Lund kommer att fortsätta lägga fram förslag och argumentera, och vi kommer att beddriva en kampanj där ni bland annat kommer att kunna träffa våra politiker och kandidater på det ”valtorget” som börjar på Stortorget tre veckor innan valet.

  Nästa kommunfullmäktige som ni kan komma och titta på är torsdagen den 25 januari, 17.00 i Stadshallen. Men innan det är det kommunstyrelsen nu på onsdag. Ett ärende som kommer upp först på KS och sen på KF, är vår motion om att kommunen ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt vid stationen Statliga Jernhusen äger järnvägsstationerna i Sverige. Våren 2017 skrev deras säkerhetschef ett brev till Lunds kommun. I brevet beskrev han det helt ohållbara läget i och runt stationen: människor blir antastade av tiggarna med flera, hans beskrivningar av situationen är ingående och skrämmande. Han föreslog att Jernhusen och kommunen måste försöka lösa det här tillsammans, genom att Jernhusens ordningsvakt skulle få hjälp av en som kommunen skulle ställa upp med.

  Vi i SD motionerade omedelbart om att kommun skulle bifalla detta. Vad vi vet har inte kommunen gett Jernhusen något svar på deras fråga. Nu har vår motion legat i åtta månader hos tjänstemännen, obegripligt varför. När den nu kommer upp för beslut har de andra partierna en chans att visa att de tycker att kommuninvånarna ska får något annat än otrygghet för sina skattepengar. Hur vore det om en liten, liten del av skattepengarna, kostnaden för en enda ordningsvakt, gick till en väl behövd ordningsvakt vid stationen?

  Här är en länk till motionen:

  Motion om att Lunds kommun ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt vid Lunds central.

   

  SKD skrev om motionen idag, här är länk:

  http://www.skd.se/2018/01/04/foreslar-nej-till-vakt-vid-lund-c/

   

 • Rapport från kommunfullmäktige den 20 december 2017

  Av hansolof.andersson den 22 december, 2017
  0

  Den 20 december vad det årets sista kommunfullmäktige i stadshallen. Vi ska börja med ärendet som det har talats ganska mycket om, motionen från Joakim Månsson Bengtsson (partilös) ”Låt ensamkommande stanna i Lund tills de är 21”. Även ett Lundaförslag med nästan samma innehåll behandlades. Motionären anser alltså att de så kallade ensamkommande barn som av Rättsmedicinalverket har konstaterats vara vuxna, inte ska övergå till att vara statens ansvar, utan Lunds kommun fortsatt ska ta ansvar för dem.

  När denna motion kom upp i kommunstyrelsen en 6 december yrkade vi avslag. Vänstersidan (6 röster) yrkade bifall. Alliansen ville först bordlägga, men vi sade åt dem att de inte skulle få igenom det, så de yrkade med oss, avslag, som andrahandsyrkande. Så vårt avslag vann. Det ska sägas att på det mötet var FNL inte närvarande, de ersattes av en centerpartist.

  På kommunfullmäktige, med närvarande FNL:are, var det stor risk att motionen skulle gå igenom. Ingen har en aning om vad detta skulle kosta, och framför allt skulle det ju det ju helt enkelt vara fel att behandla de vuxna som barn. Vad som då hände var att Alliansen yrkade återremiss. Det behövs bara att en tredjedel av KF:s ledamöter bifaller det, för att det ska gå igenom. Det vann, och ärendet gick tillbaka till tjänstemännen med uppdrag att de ska utreda det, med kostnadsberäkningar osv. Vi kommer att fortsätta yrka avslag när det kommer tillbaka.

  Något ganska otäck inträffade kort därefter. Göran Wallén, moderaterna, gick upp i talarstolen och sade, mycket upprört, att ha just hade blivit antastad av en eller flera andra politiker ute i foajén! Då ska man ändå veta att Lunds politiker är vana vid upphetsad debatt, så det måste ha varit betydligt värre än så för att Göran Wallen skulle bli så upprörd.

  En stund senare frågade vi honom vad det var som hänt, och vem som antastat honom. Det var någon från ”vänstern”, men vem, det ville han inte säga! Sådant här är verkligen allvarligt, och vi får hoppas att polisen utreder det hela. Vi ska också påminna om att man inte behöver vänta på en polisutredning i sådana här fall, man kan själv lämna in en ansökan om stämning mot den eller de personer som gjorde detta.

  Vi ska nämna ett ärende till, och det är hur det gick för vår motion om att kommunen ska anlita ett företag att göra så kallade intrångstester på datasystemen. Det finns alltså IT-företag som gör sådana tjänster. Genom att företaget noggrant loggar hur intrångstesterna går, så får kommunens IT-avdelning en god bild av vad som går att ”hacka”, och hur lång tid det tar. Sedan kan man vidta åtgärder för att göra det svårare för hackarna.

  Tjänstemännen har lovat att sådana här tester ska göras under 2018, så vi var med på det ”besvarad”-yrkande som tjänstemännen föreslog. I praktiken innebär det att vi nu har ett tydligt löfte om att det ska göras. Men då hände något roligt. En av vänsterpartiets politiker gick upp i talarstolen, och föreslog att kommunen istället, (tydligen för att spara pengar), skulle uppmana kommunens gymnasieelever att hacka kommunens IT-system! Han tycktes inte förstå att det är en viktig regel vid farliga tester, att det är experter som gör dem, och att dessa gör arbetet under kontrollerade former. Det kanske inte heller skulle vara del av en god fostran av våra unga att uppmana dem att hacka kommunen. Herregud, viket kaos det skulle bli om man gjorde som vänsterpartiet vill. Då skulle man verkligen kunna tala om ett antastande, inte bara av enskilda politiker, utan av hela samhället.

  Nästa kommunfullmäktige är torsdagen den 25 januari, 17.00 till 22.30, i Stadshallen vid Stortorget. Det är bara att komma och sätta sig på läktaren och lyssna. Är ni intresserade av människor och deras egenheter, så är det definitivt intressant. Om ni vill prata med oss SD-politiker är det bara att gå fram till oss när vi går ut i foajén.

 • Rapport från kommunfullmäktige 28 september 2017

  Av hansolof.andersson den 28 september, 2017
  0

  Detta var ett kort fullmäktige. I sista stund kom det in åtta frågor, som är en kort debattform mellan bara två personer, till skillnad mot interpellation där alla kan delta i debatten. Den tredje frågan var Hans-Olof Anderssons fråga till socialnämndsordföranden Eva S Olsson, om skandalen med sexövergrepp, våld, och droger på ett visst företags HVB-boenden. Det visade sig att även Lund har haft så kallade ensamkommande barn på företagets boenden, men inte längre har det. Nya socialnämndsordföranden gav lugna svar, och verkar vara trygg i sin uppgift.


  Två beslutspunkter vi ska skriva lite om är nummer 13, en motion från Fi, och 16, ett Lundaförslag. Båda ville samma sak: att ensamkommande barn som antingen fyllt 18 år, eller som ”åldersuppgraderats”, ändå fortsatt skulle behandlas som barn (istället för att flyttas över till boende för vuxna). Socialförvaltningen har utrett detta, och kommit fram till att det inte är lagligt, och att det dessutom skulle kosta mer pengar, som inte finns anslagna.
  I kommunstyrelsen var det massiv majoritet för avslag till motionen, och det var förstås vad vi tyckte också. Det kan nämnas att både S och M, och flera partier ville ha avslag, precis som vi.
  Men när det nu kom till KF, så gick Anders Almgren (S) upp i talarstolen och yrkade att båda ärendena skulle återremitteras till KS. Vi var emot det också. Det blev votering, och vi i SD, och några ledamöter till var emot återremissen. Men återremissen vann, så nu går ärendet tillbaka till KS.

 • SD Lund vann – domstolen upphäver KFs beslut om att bryta mot PBL

  Av ted.ekeroth den 12 april, 2016
  0

  PRESSMEDDELANDE

  SD Lund vann – förvaltningsrätten ogiltigförklarar Lunds kommunfullmäktiges beslut

  Förvaltningsrätten i Malmö river upp ett beslut fattat i Lunds kommunfullmäktige i slutet av oktober där man beslutade om Dom 12149-15att bryta mot Plan-och bygglagen (PBL). I beslutet från 29 oktober fastslog KF att kommunen kunde strunta i att få ett bygglov tilldelat och istället omedelbart påbörja byggarbeten eller verksamheter som kräver bygglov. Frågan hade innan dess behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott och därefter i kommunstyrelsen – samtliga av dessa beslut överklagades av SD vilket tvingade 7-klövern att ta upp det i KF.
  SD var det enda parti som motsatte sig beslutet i KF och varnade redan då för att det var ett olagligt beslut.
   
  Ted Ekeroth kommenterar:
   
  ”Lunds kommun har satt i system att bryta mot lagar, regler och förordningar. Detta är tredje fallet om jag inte minns fel där vi i SD har överprövat beslut i nämnder, förvaltningar och KF där kommunen förlorat i högre instanser. Politiker och tjänstemän vet om att de gör fel, men fortsätter ändå. Det är skamligt och inte värdigt en demokratisk församling. Det är så här det fungerar i bananrepubliker, men kanske är vi snart en bananrepublik även här i Sverige?”
   
  Kommunen har tidigare förlorat i Länsstyrelsen gällande bygglov som inte hanterats i laglig ordning samt även beslut som stod i strid med kommunallagen ang delegeringsrätten. Denna gång var det en ännu tyngre instans – kommunens högsta beslutande organ – som bröt mot lagen.
   
  ”Det var ett väntat utfall från domstolen”, kommenterar Ekeroth. ”Vem som helst förstår ju att kommunfullmäktige inte kan ändra svensk lag på eget bevåg. Det är pinsamt att både Socialdemokraterna och Moderaterna med bihang låter dessa galenskaper gå igenom.”
   
  Ted Ekeroth och SD Lunds kommunfullmäktigegrupp är dock överens om vad detta handlar om:
   
  ”Allt kan offras på mångkulturens och massinvandringens altare. Då spelar lagar, regler och förordningar ingen roll. Kostnader är irrelevanta, de vill inte ens veta något om dem – allt tillåts så länge det handlar om invandring. Notera att även Moderaterna och resten av Alliansen står bakom denna flod av nya invandringsanläggningar över hela staden – samtliga i strid med kommunallagen och många av dem med ett olagligt KF-beslut som grund.”
   
  Inget ansvarsutkrävande
  ”Sverige liknar idag allt mer en bananrepublik och det beror till stor del på att ingen hålls ansvarig. I detta fallet kan alltså både tjänstemän och politiker genomdriva lagvidriga beslut men ingen kommer åtalas, avskedas eller på annat sätt hållas ansvariga. Det är så att säga fritt fram att bryta mot lagen – om man sitter på makten.”
  SD Lund kommer nu med förnyad kraft försöka utreda frågan om tjänstefel hos politiker och tjänstemän.
   
  För ytterligare information, vänliga skicka ett email till ted.ekeroth@sd.se.
  Ted Ekeroth kan ej enkelt nås via telefon pga utlandsvistelse, men ifall ni skickar ett SMS eller email med ert nummer kan telefonkontakt ev upprättas.
 • Debatt: SD enda parti som konsekvent arbetat mot tiggeriet

  Av ted.ekeroth den 17 juli, 2015
  0

  Sydsvenskan vägrade ta in ett debattinlägg angående den alltid aktuella frågan om det hitresta tiggeriet. Almgren gick häromdagen ut och meddelade att dessa tiggare nu ska få kommunal mark att bygga kåkstäderna på. Folkpartiet kritiserade detta, trots att de direkt och indirekt stött att pengar ska läggas på de så kallade ”EU-migranterna”. Nedanstående korta text skickade jag in, men de vill inte ta in den pga av ”platsbrist”.

  Anders Almgren meddelade i Sydsvenskan att han ämnar upplåta kommunal mark till tiggare, efter att ett företag i Lund hotat med att flytta då tiggarna ockuperat mark som hyrts av företaget. Almgrens förslag är naturligvis fullständigt oacceptabelt.

  Sverigedemokraterna har varit det enda parti som tidigt flaggat för problematiken med att ständigt göra eftergifter till tiggarna och att oftast göra undantag för dem i lagen så att de kan fortsätta med sin verksamhet. Sverigedemokraternas motion i KF i november 2014, om att upprätthålla Lunds ordningsstadga och avhysa tiggarna, röstades ner med sextio röster mot fem. Folkpartiet, som nu kritiserar Almgrens utspel, var bland dessa sextio. Sedan dess har problemen bara eskalerat i omfattning.

  Med utspel som det Almgren nyss gjorde, eller med beslut som togs i kommunfullmäktige om att finansiera och ordna boende för de så kallade ”EU-migranterna”, uppmuntrar man en fortsatt tillströmning och permanentering av tiggeriet, något som borde vara uppenbart för alla.

  När kommunfullmäktige röstade för att kommunen skulle spendera ytterligare 700 000 kr på tiggarna (nov 2014), var SD de enda som konsekvent motsatte sig de och liknande satsningarna. När jag påpekade problematiken med det hitresta tiggeriet och hur det påverkar stadsbilden, hur det förfular vår stad och de övriga problem som kommer med det, blev jag anklagad för ”hets mot folkgrupp”.

  Efter Almgrens utspel har man nu förstått att om man ockuperar annans mark, kan man sedan istället få kommunal mark tilldelat till sig. Det är ju bra att veta ifall man behöver lite mark utan att betala för det – då är det bara att inta valfritt område i Lund, uträtta sina behov där och skräpa ner så mycket man kan, sedan kommer Almgren till undsättning – skattebetalarna står för notan som vanligt.

  Svensk lag gäller även hitresta tiggare, Lunds ordningsstadga gäller alla. Vi kommer därför lägga vår motion om tiggeriet igen, så får de övriga partierna återigen bekänna färg och visa att de är en del av problemet, inte lösningen. Glöm inte det vid nästa val.

  Ted Ekeroth
  Sverigedemokraterna Lund

   

   

 • Alliansen tar efter Sverigedemokraterna – vill förbjuda tiggeri

  Av ted.ekeroth den 30 april, 2015
  0

  De senaste dagarna har ett flertal inlägg i debatten gjorts av företrädare för Alliansen. Det började med Erik Ullenhag (fp) i en debattartiel i SvD den 19 april, där de skriver att vi ska ”akta oss för åtgärder som kan leda till att fler människor söker sig hit för att tigga”. De två skribenterna fortsätter med att:

  Vi ser dock med oro på att den rödgröna rege­ringen och de nya majoriteterna i många av Sve­riges kommuner nu agerar på ett sätt som leder till att fler kommer hit för att tigga. Ett exempel är det beslut som nyligen fattades om att den Europeiska socialfonden (ESF-rådet) tillsammans med den svenska staten ska satsa cirka 90 miljoner kronor på insatser för EU-migranter i Sverige.

  De gånger jag i kommunfullmäktige meddelat det vansinniga i att bidra med skattepengar här i Lund till härbärgen och andra åtgärder som just leder till att fler tiggare tar sig hit, det ansåg övriga partier – inkl Philip Sandberg (fp) – vara förskräckligt på alla sätt och vis. Strax därefter, den 26 april, skriver Torkild Strandberg (FP), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona, i en debattartikel i Sydsvenskan att:

  Överväg ett tiggeriförbud, efter till exempel dansk modell, eftersom tiggeriet snarast riskerar att permanenta fattigdom och utanförskap

  Det är alltså ytterligare en partikollega till Philip Sandberg, som nu ansluter sig till den sverigedemokratiska linjen, något Philip och andra var mycket upprörda över när jag påtalade exakt samma sak i KF i Lund.

  Därefter hoppade det största Allianspartiet på tåget – Moderaterna gick ut på DN Debatt idag 30 april och meddelade följande:

  Vi vill att organiserande av tiggeri förbjuds. Kommunerna bör få anställa ­personal för att upprätthålla ordningen, och se till att illegala boplatser inte ­permanentas. Dessutom bör reglerna för Kronofogden förenklas. Lagarna för hur man får bo måste gälla för alla.

  Alliansens håller på att svänga om och börjar närma sig Sverigedemokraternas politik, vilket är bra. Min bror Kent Ekeroth har ett skickat in ett utskottsinitiativ i Justitieutskottet där formuleringen är densamma som i Moderaternas debattartikel. Nu ska det bli intressant om det är tomt prat från Alliansen, eller ifall de faktiskt vill gå från tomma ord till handling.

  Till mina kollegor i Kommunfullmäktige här i Lund har jag en fråga:

  När är det dags för er att släppa ångesten och följa era partikamrater i tiggerifrågan och ansluta er till Sverigedemokraterna inställning, vilket också till största del är svenska folkets inställning, och agera mot det utbredda tiggeriet på Lunds gator och torg?

  Ted Ekeroth,
  Ordförande SD Lund
  Kommunfullmäktigeledamot

 • Het debatt om tiggeriet i Lund (publ 28 feb)

  Av ted.ekeroth den 28 februari, 2015
  0

  På senaste kommunfullmäktigesammanträdet diskuterades ett medborgarförslag där man föreslog att utländska tiggare ska få utbildning i ”praktisk utbildning i enkla hantverkstekniker” för att de då ska kunna sälja produkter. Sverigedemokraterna var det enda parti i fullmäktige som motsatte sig normaliseringen av tiggeriet och att ytterligare stödja en företeelse vi inte vill se på våra gator och torg.

  Då var det dags igen, ytterligare ett stolleförslag som givetvis stöds av alla i den här salen förutom SD. Det verkar inte finnas någon gräns på hur dumma förslag som accepteras av alla utom SD, ingen hejd på hur mycket av svenska skattepengar som ska kastas bort på allt annat än våra egna, inledde Ekeroth med.

  Debatten om tiggeriet pågick i cirka en timme, och det var klart och tydligt att Sverigdemokraterna var och är det enda oppositionspartiet i Lunds kommunfullmäktige. Efter sammanträdet valde Miljöpartiet att lämna in en anmälan om ”hets mot folkgrupp” till polisen, men det är oklart vilken folkgrupp som man syftar på, eller vad som sagts om denna folkgrupp:

  – Detta är ett typiskt drag från de grupper och personer på vänsterkanten som inte vill ha en debatt om sakfrågorna. De vill inte höra verkligheten som den är, det blir jobbigt för dem att argumentera mot det alla ser. Därför vill de tysta debatten genom metoder som påminner om de i gamla DDR, där man via domstolar och polis tystade meningsmotståndare, kommenterar Ekeroth.

  På frågan om hur det kommer gå med denna polisanmälan svarar Ted:

  – Det finns ingen chans, detta är bara en ploj från Miljöpartiet. Jag diskuterade hela tiden tiggare, oavsett folkgrupp. Att sedan de flesta av dem kommer från Rumänien och Bulgarien är nog ganska säkert, men det spelar egentligen mindre roll – vi vill inte ha dem på våra gator oavsett var de kommer från. Det bör också tilläggas att diskussionen om hurvida det är organiserat eller inte är intressant och viktig, men inte avgörande för vårt ställningstagande – vi vill förbjuda tiggeri oavsett.

  Hela debatten kan ses här. I detta YouTube-klipp kan man se Ted Ekeroths anförande, samt ett par replikskiften.

 • Det märkligaste från budgetfullmäktige i juni

  Av hansolof.andersson den 12 augusti, 2013
  0

   

  Rådhuset i Lund, här "styr" politikerna Lund, och i tillbyggnaden bakom sammanträder kommunfullmäktige.

  Rådhuset i Lund, här ”styr” politikerna Lund, och i tillbyggnaden bakom sammanträder kommunfullmäktige.

  Lite sent, men bättre än aldrig, är det dags att berätta lite mer om vad som hände under budgetfullmäktige 13-14 juni. En bit ner på denna blogg kan ni läsa vårt budgetalternativ, som inte bifölls på någon punkt. Men vi misströstar inte för det, eftersom en oppositionsbudget närmast är att betrakta som ett verktyg för opinionsbildning, ett sätt att visa att det faktiskt finns alternativ. Lunds kommun måste inte misslyckas med att klara det kommunala balanskravet, till exempel, vilket med största sannolikhet blir resultatet av den budget som nu istället antogs.

  Det första märkliga som bör tas upp är det faktum, att inte ens borgarna själva riktigt trodde på sin egen budget. Detta framgick med all önskvärd tydlighet när man hade kommit till en av tyngsta beslutspunkterna, driftbudget för de båda skolnämnderna. Det är inga små pengar det handlar om, de båda skolnämnderna går runt på cirka 2 miljarder sammanlagt. Vi hade ett eget förslag med en rad omfördelningar av tilldelade medel. När det blev dags att gå till beslut fanns en rad alternativ: ett borgerligt, ett från SD,  och ett från S. Votering begärdes, och då går det till så att det blir ett slags ”utslagstävling” så att de alternativ med starkast stöd till slut står emot varandra. Vårt förslag föll alltså ganska snart, och till slut stod det mellan ett borgerligt och ett alternativ från de röd-gröna. I sådana fall, när vårt eget alternativ har fallit, gör vi normalt så att vi avstår i slutvoteringen. Så också denna gång.

  Men då hände något mycket märkligt: Den mäktigaste borgerliga skolpolitikern, ordföranden i skolnämnd Lunds stad, Lars Hansson, lade ner sin röst i slutvoteringen! Han hade inte varit uppe i talarstolen, så det gick inte att veta varför. De andra politikerna tittade förvånat på honom för att se om han helt enkelt tryckt på fel knapp, men det verkar inte ha varit fallet. Nu fick alltså borgarna 32 bifallsröster, så om vi Sverigedemokrater istället hade röstat på vänsteralternativet (det har vi ofta gjort) så hade borgarnas driftbudget för skolorna inte gått igenom, utan vänstersidans.

  Nu återstår frågan varför detta inträffade. Tror inte ledande borgerliga politiker på sin egen politik? Detta var faktiskt en mycket anmärkningsvärd händelse, och pressen på läktaren skrev naturligtvis om detta. Nej, jag skämtar, de förstod inte att detta var det kanske mest anmärkningsvärda som hände under hela budget-KF, under 2o timmars debatt.

 • KF 30 augusti: Tidvis tävling med samtidig festival

  Av hansolof.andersson den 4 september, 2012
  0

  Kommunfullmäktige den 30 augusti 2012

  Så satt vi då där alla igen, med våra kommunala Ipads framför oss, på första fullmäktige efter sommaruppehållet. Det blev en kväll inte utan både piruetter  och primadonnor, men några av saltomortalerna resulterade i så absurd komik att nog inte ens humorfestivalen som pågick samtidigt i lokalen intill skulle godkänt dem som varande inom hälsosamhetens gränser. 

  Som fullmäktiges dagordning var utskickad och utannonserad så fanns det anledning till oro för att allt inte skulle gå rätt till denna gång. Det var fel ordning på motionerna. Det kanske inte låter så allvarligt, men ordningen är denna: de motioner som bordlagts sedan tidigare möten ska behandlas före nytillkomna motioner. Men de två bordlagda var i dagordningen uppsatta som första respektive sista motion, med fyra nytillkomna däremellan. Under veckan pågick en mailväxling om detta mellan oss och presidiet, men ända fram till förmötet (när gruppledarna träffas en halvtimma innan mötet) var det ouppklarat. Men de andra gav med sig till sist, efter att den kvalitativa skillnaden mellan association och deduktion i utförandet av tankeprocesser hade klargjorts för presidiet, flytten av vår motion hade haft associativa orsaker, visade det sig.

  Klockan 17 började mötet med några mindre ärenden, men snart kom man till ”Mark- och bostadsförsörjningsprogram 2013- 2015”. Dessa program tas varje år, med årtalen i namnet framflyttade ett år i taget. Programmen förtecknar de områden som är aktuella för bebyggande under perioden. Områdena är allt ifrån enskilda tomter till små stadsdelar på flera tiotals hektar. Grundförutsättningen för Lunds markplanering är att kommunen växer kraftigt, med cirka 2000 invånare om året. För att klara denna expansion måste det byggas cirka 1000 bostäder, och så förstås arbetsplatser och sådant som skolor och annan service, till exempel handel.

  Det råder i praktiken inte så stora skillnader i vad de olika partierna tycker om hur detta ska gå till.  När ett ärende kommer till votering tvingas politikerna bekänna färg, men innan dess är det i bygg-och markförsörjningsärenden populärt att prata vitt och brett och på det sättet desperat försöka profilera sig.

  Vi Sverigedemokrater anser att det ska byggas mer på höjden, så att inte så mycket åkermark måste användas, och vi anser också att det inte ska anläggas golfbanor på den bästa åkermarken. Den första ståndpunkten av dessa finns det en del andra politiker som mumlar lite medhåll till, men när det gäller golfbanorna så är vi ensamma om vårt motstånd. Ingen golfbana var uppe för beslut denna kväll, men desto mer bostadsområden. Vi yrkade att det skulle byggas mer på höjden, och på detta sätt kunde vi yrka på att Södra Råbylund 2 (område 175), skulle utgå ur planen.

  Det blev till slut borgarna som vann, men vägen dit var faktiskt både absurd och oroväckande, som antytts ovan. Vad som hände var att när ärendet kom till tekniska nämnden, så vann ett block, bestående av vänstersidan och centern. Detta block dyker upp lite då och då i Lunds kalejdoskopiska blockfauna, men varar ofta ganska kort: den typiska livslängden för denna typ av block är den tidsperiod som i snitt förflyter under ett ärendes vandring mellan nämnd och kommunstyrelse. Så blev det också denna gång, då det visade det sig att när ärendet kom till just KS, den 8 augusti, så hade både C å ena sidan och M, FP, och KD och andra sidan bytt ståndpunkt. Det var mest de tre sistnämnda partierna som ändrat sin inställning, men även Centern hade ändrat sig lite, så nu kunde man enas om ett förslag. Men säg den glädje som varar. När det nu var dags för KF, 22 dagar efter KS-mötet, så överraskade Centern med att lägga till ett eget yrkande, som ändrade planen. Centern hade nu i detta ärende, genom sin nya hållning, funnit den position som nog faller sig mest naturligt för dem, alltså helt ensamstående. Men! Det visade sig att förmågan till dynamik, flexibilitet, och fri (spontan?) kreativitet inte var uttömd, när Centern plötsligt begärde återremiss på hela programmet, med någon grumlig förklaring. En av deras ledamöter satte verkligen kronan på verket när han mot slutet av ärendet med emfas yttrade:

  – Man måste vara tydlig i sådana här ärenden.

  Några timmar senare var det dags för vår interpellation om ”ensamkommande tonårspojkar”. (se tidigare inlägg på denna sida) Socialnämndens ordförande Göran Wallén svarade, och sade bland annat att de statliga bidragen för kostnader runt de ”ensamkommande tornårspojkarna” täckte utgifterna. (Men detta gäller förstås bara socialnämndens utgifter, inte andra nämnder). Han berättade att år 2011 hade samma verksamhet gått med 1 449 000 plus! Interpellanten Hans-Olof Andersson påpekade att detta rimmar illa med Göran Walléns skrifliga svar, där han skriver att ”det är viktigt för Lund att ställa upp och hjälpa utsatta människor”. Menade han att barnen inte var värda en enda kommunal krona? Vi Sverigedemokrater anser ju att hela denna verksamhet med barn som det dras i och folk vill tjäna pengar på stinker av unkna intressen, som syftar till allt annat än att hjälpa någon. Efter ett tag förväxlade Göran Wallén också barnen med flyktingar, som är en helt annan sak: de barn detta handlar om får ju inte uppehållstillstånd av flyktingskäl, de får det för att det finns internationella konventioner om att personer som ”kan vara under 18 år” , och som kommer från krigshärjade länder, inte automatiskt ska skickas tillbaka. Men naturligtvis ska varje anständigt land se till att barn får komma hem till sin familj, sen kan hela familjen prövas för flyktingskäl om de kommer till Sverige. Men att bara behålla barnen här kan ju lika väl innebära att vårt land och vår kommun utgör en aktiv part i barnhandel.

  Till slut några ord om vår motion om en offentlig toalett i Dalby. Vi lade ju denna motion i september 2011, och nu hade den malts genom byråkratins kvarnar, och även bordlagts gång, på KF i juni. Vi tycker alltså att det är självklart att det ska finnas en dygnet-runt-öppen toalett i Dalby. Men de andra ville inte bifalla. De påstod att det ytterligare (mer än vad det gjorts under de 11 månader som nu gått) skulle utredas vilken kommunal förvaltning som ska göra vad, och så vidare. Vi begärde votering, och förlorade, 62 röster mot våra 3. Så Dalbybor och besökare i Dalby får fortsätta hålla sig, under det mesta av dygnet och veckan, när toaletterna på biblioteket och i Allaktivitetshuset inte är öppna. Vi har gjort vad vi kunnat, men mot dumhet och evig beslutsångest kämpar även gudarna förgäves.

   

 • Direktrapport från kommunfullmäktige 29 mars

  Av hansolof.andersson den 29 mars, 2012
  0

  Detta inlägg skrivs direkt från kommunfullmäktige, på plats i salen. Klockan är 19.30, och mötet har just kommit fram till motionerna. Just nu står Emma Berginger, MP, i talarstolen. Ni får be om ursäkt om detta inlägg inte är grafiskt perfekt. Det skrivs på den Ipad som vi politiker har fått. Problemet är att den inte är riktigt anpassad till wordpress som driver denna blogg, men det kommer förhoppningsvis att ordna sig.

  Kvällen började med en stor debatt rörande om Lunds kommun ska vara med i Ideon arena AB. Detta är ett nytt marknadsföringsbolag för företagen på Ideon. M och S är för, SD, MP, V, och DV är emot. En centerpartist var uppe och sade att han var emot, men tänkte rösta ja. Så mycket för styrfarten och klarheten i mittfältet i svensk politik. För Lunds kommun skulle det kosta 5, 2 miljoner att vara med i bolaget, pengar som skulle behöva lånas, de finns inte i budget.  Vi yrkade avslag dels för att det är fel att stödja företagande på ett ojämlikt sätt; dels för att kommunen inte ens har råd att reparera hålen i gatorna. På förra KF skar vi ner anslagen till alla nämnder utom  socialnämnden, på grund av att konjunkturen (och därmed skatteintäkterna) är lägre än väntat. Självklart ska Lunds kommun vara positiv till företagandet på Ideon. Men det är bättre att de pengar vi har används till både materiell och digital infrastruktur. Detta gynnar företagande, och alla lundabor, på ett jämlikt sätt.

  Klockan är nu 20.30 , och det är interpellationstid. Alltså ärenden där det inte fattas beslut, utan bara debatteras. Socialdemokraterna har tydligen sett det avsnitt av Uppdrag granskning där detta program tog upp att det förekommer att färdtjänstchaufförer våldtar sina kunder.  De vill ha ett system för certifiering av  chaufförerna, ett system som handlar om mer utbildning. Hur det ska  hjälpa mot våldtäktsmän är oklart.

  Nu återstår en interpellation till, och ett stort antal medborgarförslag. Medborgarförslagen är just vad de heter. Det är bara för var och en att lämna in medborgarförslag. Du måste underteckna med ditt eget namn, men vad du än skriver, så måste fullmäktige ta upp det. Ingen makthavare har rätt att censurera förslagen. Det ska beröra sådant som kommunen beslutar om, och du får alltså inte argumentera för det i KF. Så det är ju ett lite konstigt system, men är kanske ett av de sista forumen för yttrandefrihet vi har i Sverige.

  Nästa kommunfullmäktige äger rum torsdagen den 26 april, 17.00 i stadshallen vid Stortorget.