Kommunfullmäktigemöten | Sverigedemokraterna i Lund

Kommunfullmäktigemöten

 • Länk till TV-sändningen från KF 2019-12-19

  Av hansolof.andersson den 25 december, 2019
  0

  Vill ni titta på den kaotiska debatten från kommunfullmäktige den 19 december? Här är en länk till filen. Den är över sju timmar lång. Underst i rutan kommer det ibland en löpande text om vilket ärende man debatterar.
  Victoria Tibloms fråga debatteras 3.54.00.
  Ärendena om de kontroversiella bolagen är 15 och 16, de börjar 4.33.00 och håller sedan på till slutet. Det börjar med en lång ajournering, och sedan diskuterar man och röstar under kanske en timma i frågan om man ska ta upp ärendena 15 och 16, eller de ska bordläggas. Tyvärr är den debatten en viktig bit av helheten för att förstå hur illa dessa ärenden har förberetts.

  https://lund.solidtango.com/live/kommunfullmaktiges-sammantrade-2019-12-19

   

 • Kommunfullmäktige 28 februari

  Av hansolof.andersson den 27 februari, 2019
  0

  Imorgon torsdag är det kommunfullmäktige igen. 17.00 i Polhemsskolans aula. Många av ärendena är bordlagda från förra KF, men det är lite nytt också.
  Den nya gymnastikhallen, ärende 16, borde nog ha byggts vid Arenan, som KF beslutade i augusti 2018, och det var också vad vi röstade för i KS den 6 februari. Men det alternativet har inte en chans nu på KF, utan det står mellan två olika varianter för hur hallen ska byggas. Vi har pratat med Lugi gymnastik som ska använda hallen, och de anser att det alternativ som Kvintetten lagt fram är det bästa. Så vi är beredda att rösta på det imorgon.

  Ett annat intressant ärende är 17, där kvintetten vill låna ut 6 miljoner till bolaget AF borgen, som förvaltar Akademiska Föreningens fastighet. En kommun ska inte agera bank på detta sätt, och kommunen får heller ingen säkerhet på lånet. Så vi är emot det. Ännu värre är vänstersidan, som vill ge bolaget 6 miljoner av våra skattemedel!

  Ungefär klockan 20 kommer en fråga från vår ledamot Victoria Tiblom upp. Den är ställd till tekniska nämndens ordförande och tar upp elscootrarna som folk ställer lite varsomhelst.

  Har ni några tankar om några av ärendena så skriv en kommentar, eller ring/maila oss direkt.

 • Idag är det kommunfullmäktige igen

  Av hansolof.andersson den 31 januari, 2019
  0

  Idag 31 januari är det kommunfullmäktige. Kom gärna och lyssna i Polhemsskolan aula, 17.00 till 22.30. Ett av ärendena är införande av musikcheck, som SD och Kvintetten nu kommer att införa. En annan fråga är en interpellation om hur innerstaden ska kunna göras mer tillgänglig för funktionshindrade.

  På länken nedan kan du följa mötet på web-TV:

  https://lund.solidtango.com/live/kommunfullmaktiges-sammantrade-2019-01-31?fbclid=IwAR2iaV6dBAYwDsxUCmJuTrFDjzKXiIkr_9eEHcpBMp4CjxEwNKwnqgEiOe4

 • Kommunfullmäktige 29 november, lite om vad som händer.

  Av hansolof.andersson den 29 november, 2018
  0

  Just nu är det budget-KF, och debatten är cirka 4 timmar försenad. Om vi ska hinna klart med dagordningen kommer vi med nuvarande hastighet att bli klara omkring 02.00 inatt. Men cirka 10 ärenden kan bordläggas, så det finns hopp om att vara klara vid midnatt.
  En sak vi kämpar för är att kommunen ska sluta ge pengar till så kallade EU-migranter. Vi begärde under punkten socialnämnden att den utgiften ska sättas till noll. Vi begärde votering, och alla andra (inklusive moderaterna) röstade för att skattepengar ska fortsatt gå till EU-migranterna.
  PÅ det hela får Kvintetten igenom det mesta av sin budget, men en del saker får de inte igenom. De ville till exempel ta bort handledarbonusen för lärarna, men vi och vänstersidan röstade ner det, så att det ska vara attraktivt för erfarna lärare att handleda nya lärare in i jobbet.

  När det var fem nämnder kvar avbröts mötet. De sista beslut som togs var skattesatsen, som kommer att förbli oförändrad. (det är väl det, Region Skåne höjer med 49 öre), och vinstuttagen ur bolagen, där Kvintetten bara fick igenom uttagen från Kraftringen och LKP, men inte från LKF.

  Nästa KF är 20 december.

 • På torsdag är det budget-KF

  Av hansolof.andersson den 27 november, 2018
  0

  Kommunfullmäktige i Polhemsskolans aula.

  På torsdag 29 november är det KF igen. Detta är ett extralångt möte, det börjar 8.30 och håller på till cirka 22.30. Det är budget för 2019 som ska behandlas. Den budget som togs i juni var bara preliminär. Vill du komma och lyssna så är det i Polhemskolans aula.  Vi har lagt vårt eget förslag till budget, som bland annat föreslår att mottagningen av asylinvandrare ska upphöra, våra skattepengar ska inte längre gå till tiggarna (vilket alla andra partier vill), och skatten ska förbli oförändrad. Vi vill inte ta ut vinsterna från de kommunala bolagen LKF, LKP, och Kraftringen, som de borgerliga partierna vill. Även Socialdemokraterna vill från 2020 ta ut mycket pengar ur ett av dem, Kraftringen.

  Vår budget hittar du här:

  Vårt förslag till budget för Lunds kommun 2019

   

 • På torsdag är det kommunfullmäktige igen

  Av hansolof.andersson den 9 oktober, 2018
  0

  På torsdag, 11 oktober är det dags för kommunfullmäktige igen. Det är valperiodens sista fullmäktige, innan det nya KF har sitt första sammanträde 25 oktober. Det börjar som vanligt 17 på torsdag, men slutar redan 20.00. Då har nämnligen politikerna en sista chans att försonas efter fyra års gräl, genom att de då går över till Rådhuset och äter tillsammans. De som slutar i KF blir avtackade.

  Dagordningen som gått ut har en hel del ärenden, men långt ifrån alla kommer att bli behandlade. Man kanske kommer en bit in på motionerna. Innan det är det dags att återigen behandla översiktsplanen, som på förra KF 27 september återremitterades till kommunstyrelsen. Denna beslutade dock på sitt möte den 3 oktober att inte skicka den vidare till byggnadsnämnden, utan skicka tillbaka den till KF. Det kan bli så konstigt genom möjligheten till minoritetsåteremiss. En tredjedel av KF, i detta fall 24 av 65 ledamöter, kan besluta om en sådan. Paradoxen är förstås att en majoritet i den instans den skickas till, i detta fall kommunstyrelsen, kan besluta att göra något helt annat är vad de som drev igenom återremissen ville.

  Detta KF äger alltså rum i Stadshallen, men den ska nu nu renoveras under några år. KF kommer istället att äga rum i Polhemsskolans aula. Men allmänheten har fortsatt möjlighet att komma och lyssna, så välkomna till Polhemsskolan de kommande åren för att fortsätta lyssna på retoriska storheter, stor klokskap, och en del annat annat också.

 • KF 27 september: fruktlösa försök att tysta opposition

  Av hansolof.andersson den 29 september, 2018
  0

  Kommunfullmäktige 27 september var det näst sista med denna valperiods ledamöter. Man kunde märka en viss oro inför alla förändringar på gång; 18 dagar efter valet är det fortfarande helt oklart hur Lund ska styras de kommande åren. Vi ska berätta lite om några av ärendena som togs upp.

  Punkt 9 var ”bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda…” Flera av den andra partierna var överens om att öka antalet kommunalråd från fem till sju. Visst, det är mycket jobb för kommunalråden, men vi har gått med på att man ökar antalet politiska sekreterare, det är vettigt att det finns i alla fall en halvtids sådan per kommunalråd. Men att också gå upp till sju kommunalråd skulle sammanlagt bli en enormt ökning av kostnaderna för den politiska ledningen (Någon summering av kostnaden har inte gjorts!) Några andra partier höll med oss, men de stora, S, M, L och några till röstade igenom detta.

  Ett jätteärende var förstås översiktsplanen. Den innehåller lös planering av bebyggelse av nya områden, med ett perspektiv 30 år framåt. Där finns skisser på var man kan bygga tiotusentals nya bostäder, med mera. Men en kort stund in i debatten lades ett återremissyrkande av mp och några till, och det gick igenom. Vi hade också tänkt yrka återremiss, men på andra grunder än den som gick igenom.

  Ett tredje ärende som vi ska berätta om i denna snabba genomgång är vår ”motion om att beivra bidragsbrott bland ensamkommande barn som åldersuppskrivits”  som kom upp när mötet nästan var slut. Sedan Rättsmedicinalverket 2017 satte igång att i stor skala göra åldersprövningar av dessa personer, så har en överväldigande majoritet av de testade visat sig vara 18 år eller mer. Testerna kan ske när personerna är asylsökande, men även efter det, när de fått uppehållstillstånd. Kommunerna kan beställa sådana tester. Bland annat har SD och M i Malmö föreslagit att kommunen ska göra detta. Frågan är nu hur många personer det är i Sverige som medvetet uppgett en för låg ålder för att öka sina chanser att bli behandlad ”som ensamkommande barn”. Det är ju därför staten har gjort dessa tester, för att mycket tyder på att många av dessa har uppgett fel ålder.

  I vår motion föreslog vi att kommunen skulle polisanmäla de personer i Lunds kommun som har fått sin ålder uppskriven, antingen genom RMV:s tester, eller på annat sätt. De kan nämnligen ha gjort sig skyldiga dig bidragsbrott. Ett sådant beslut har tagits i Mariestads kommun. Tjänstemännen svarade att de polisanmäler om det finns misstanke om brott, men det finns anledning att betvivla att det verkligen gör det! Därför anser vi att det behövs en tydlig viljeinriktning från politiken rörande detta.

  De andra partierna röstade emot motionen, men först blev det en spännande debatt. Först gick miljöpartiet upp och sade att SD var ett oseriöst parti. Hans-Olof Andersson svarade med att påpeka att ett parti som har politiker som ringer upp ett annat parti och försöker sälja 3000 röster till dem, (se avslöjandet i Uppdrag granskning nyligen) kanske inte är så lysande. Sedan gick Akram Haidari från S upp och kritiserade den svenska migrationspolitiken, och sade att den är  ”baserad på lögner!” Hon fortsatte att säga att anledningen till att de asylsökande uppger för låg ålder är att ”annars behandlas de omänskligt”. Hon var verkligen ärlig och är en av de bästa politiker som S i Lund har faktiskt. Så de andra politikerna från S var inte särskilt glada.

  Sedan yttrade sig en moderat, som sade att vi i SD var så dumma så man inte kan förhandla med oss. Vi överlåter åt er som läser detta att själva bedöma hur smarta de olika politikerna är.

  Nästa KF är redan den 11 oktober. Då ska man försöka hinna med de sista ärendena för denna valperiod. Sedan har det nya KF sitt första möte den 25 oktober.

 • Torsdag 1 mars är det kommunfullmäktige igen

  Av hansolof.andersson den 27 februari, 2018
  0

  Klockan 17.00 nu på torsdag är det kommunfullmäktige. Normalt äger KF rum sista dagen i månaden, men detta möte har flyttats en vecka och på så sätt kommit in i mars. Mötet börjar 17.00 och håller på till 22.30. KF är alltid öppet för allmänheten. Du går in genom Stadshallens huvudingång, uppför trappan, och sedan ska du hitta en trappa till ,den som leder upp till publikläktaren. Hittar du inte så fråga bara en av oss politiker, det är alltid ledamöter ute i foajén och diskuterar.
  Det är inte så många punkter på dagordningen, men vi Sverigedemokrater har två motioner uppe: den ena föreslår att systemet med subventioner av kollektivtrafiken görs om, så att de riktas mot de äldre som har låga inkomster, och åldern sänks från 75 till 65.

  Den andra motionen tar upp den situationen vid centralstationen. Kommunen fick våren 2017 en brev från statliga Jernhusen, som sköter stationen. I brevet föreslår deras säkerhetschef att Jenhusen och kommunen ska samarbeta och ställa upp med var sin ordningsvakt. Som det är nu är det Jernhusen som har en vakt på plats. Men kommunens mark går mycket nära stationen, så ansvaret för tryggheten i och runt stationen är något som Jernhusen, helt riktigt, anser vara ett delat ansvar. I brevet beskriver säkerhetschefen att trygghetsläget är mycket dåligt. Läs motionen på länken nedan.

  När ärendet var uppe i kommunstyrelsen i januari röstade Centern och Liberalerna på vår motion, alla de andra röstade emot. Röstsiffrorna blev alltså 10-3, avslag vann.

  Om du vill prata med oss Sverigedemokrater är det bara att gå fram till oss i foajén, eller om vi sitter inne i salen, skicka ett sms, så kommer vi ut när vi får tillfälle. Och kom ihåg att du kan alltid ringa oss och säga vad du tycker.

  Motion om att Lunds kommun ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt vid Lunds central.

 • KF den 25 januari: varför moderaternas tystnad var så allvarlig

  Av hansolof.andersson den 1 februari, 2018
  0

  Torsdagen den 25 januari var det dags för årets första kommunfullmäktige. Vi ska här skriva om två av frågorna som togs upp.

  Den ena är den fördjupade översiktsplan som nu har tagits fram för området runt Öresundsvägen, ut till Mobiliarondellen. Planen tog även upp några resonemang rörande områdena längre ut, runt Nova. Främst handlar denna plan dock om hur man ska förvandla ett nu ganska glest använt industriområde till en ganska tät stadsbebyggelse.

  Alla var överens om att detta var en bra idé. Vi gick upp och påpekade att det denna nya stadsdel inte får bli ett enformigt modernistiskt område, en massa likadana ”lådor”. Man måste behålla åtminstone fasader på en del av de gamla gedigna industribyggnaderna, till exempel på Tetra Paks område. De tog ju över gamla Alfa Laval-fabriken för en del år sen, men håller nu på att samla all sin verksamhet till sin stora anläggning på Råbylund. Man kan till exempel göra saluhall av gamla tegelbyggnader, som man gjort i Malmö.

   

  Det andra frågan denna kväll vi ska skriva lite om är motionen från Fi om att låta så kallade ”ensamkommande barn” stanna i Lund fast deras ålder av rättsmedicinalverket fastställts med allra största säkerhet vara 18 år eller mer. Då ska ju normalt staten ta över ansvaret. När motionen kom upp i september var till och med S tveksamma, de förstod att det bara skulle röra till saker att kommunen skulle ta över ansvar som ligger på staten. Dessutom skulle det ju kosta mycket.

  Men sedan var frågan uppe två gånger i KF, båda gångerna blev det återremiss. Till slut var inte bara hela vänstersidan för motionen, utan även KD och Centern! Liberalerna var också för, men hade bantat ner kostnaden.

  Vi Sverigedemokrater var förstås emot motionen. Vi påpekade att det som påstods från någon upphetsad ledamot i salen, att det skulle bli nödvändigt för dem att sova ute om inte denna motion gick igenom, var bara vilseledning, totalt ”fake news”. Staten tar ju över ansvaret när ”barnen” blir arton år.

  Det märkligaste var kanske moderaternas oklarhet. Deras ledamot Göran Wallén talade länge, länge, utan att komma fram till hur moderaterna kommer att rösta. Det lät på honom som om de var kritiska till förslaget, men något yrkande kom inte. Till slut gick en annan moderat upp och sade att det inte tänkte delta i beslutet!

  Moderaterna hävdade att det var bristande information som var anledningen. Då har det ändå varit inte mindre än två återremisser, högsta antal det kan vara. Om man efter två återremisser fortfarande anser att man inte tillräckligt med information rörande en motion, då är ju det enda rimliga att rösta nej.

  Detta säger mycket om moderaterna, eller ”nya nya moderaterna” som vår ledamot Hans-Olof Andersson flera gånger ironiskt benämnde dem under debatten. Moderaterna har cementerat fast sig så hårt i den mångkulturalistiska hjärntvätten, att inte ens de ganska klara logiska resonemang de själva förde mot motionen, kunde få dem att rösta emot den. Den kognitiva dissonansen är total inom detta parti, som långsamt, yrvaket, börjar förstå att de haft fel hela tiden när de drivit en stenhård mångkulturalistisk politik.

  Att de inte kunde rösta emot denna motion, säger väldigt, väldigt mycket. Moderaternas ideologiska kris är mycket värre än att de (som många politiker) är lite falska. Nej, det handlar om att de har tillbringat så mycket tid med att vara opportunister, att de inte har någon övertygelse längre när det gäller den stora huvudfrågan i svensk politik detta århundrade: ska vi ha ett Sverige som en välordnad, svensk stat med gemensam värdegrund, eller ska allt bara fortsätta upplösas?

 • Nu kommer vår motion om ordningsvakt vid stationen upp

  Av hansolof.andersson den 5 januari, 2018
  0

  2018 kommer att bli ett intensivt år i Lundapolitiken, och i Sverige som helhet. Söndagen den 9 september är det val till riksdag, landsting och kommun, så kallade allmänna val. Vi i SD Lund kommer att fortsätta lägga fram förslag och argumentera, och vi kommer att beddriva en kampanj där ni bland annat kommer att kunna träffa våra politiker och kandidater på det ”valtorget” som börjar på Stortorget tre veckor innan valet.

  Nästa kommunfullmäktige som ni kan komma och titta på är torsdagen den 25 januari, 17.00 i Stadshallen. Men innan det är det kommunstyrelsen nu på onsdag. Ett ärende som kommer upp först på KS och sen på KF, är vår motion om att kommunen ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt vid stationen Statliga Jernhusen äger järnvägsstationerna i Sverige. Våren 2017 skrev deras säkerhetschef ett brev till Lunds kommun. I brevet beskrev han det helt ohållbara läget i och runt stationen: människor blir antastade av tiggarna med flera, hans beskrivningar av situationen är ingående och skrämmande. Han föreslog att Jernhusen och kommunen måste försöka lösa det här tillsammans, genom att Jernhusens ordningsvakt skulle få hjälp av en som kommunen skulle ställa upp med.

  Vi i SD motionerade omedelbart om att kommun skulle bifalla detta. Vad vi vet har inte kommunen gett Jernhusen något svar på deras fråga. Nu har vår motion legat i åtta månader hos tjänstemännen, obegripligt varför. När den nu kommer upp för beslut har de andra partierna en chans att visa att de tycker att kommuninvånarna ska får något annat än otrygghet för sina skattepengar. Hur vore det om en liten, liten del av skattepengarna, kostnaden för en enda ordningsvakt, gick till en väl behövd ordningsvakt vid stationen?

  Här är en länk till motionen:

  Motion om att Lunds kommun ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt vid Lunds central.

   

  SKD skrev om motionen idag, här är länk:

  http://www.skd.se/2018/01/04/foreslar-nej-till-vakt-vid-lund-c/