Kommunfullmäktigemöten | Sverigedemokraterna i Lund

Kommunfullmäktigemöten

 • Kommunfullmäktige 29 november, lite om vad som händer.

  Av hansolof.andersson den 29 november, 2018
  0

  Just nu är det budget-KF, och debatten är cirka 4 timmar försenad. Om vi ska hinna klart med dagordningen kommer vi med nuvarande hastighet att bli klara omkring 02.00 inatt. Men cirka 10 ärenden kan bordläggas, så det finns hopp om att vara klara vid midnatt.
  En sak vi kämpar för är att kommunen ska sluta ge pengar till så kallade EU-migranter. Vi begärde under punkten socialnämnden att den utgiften ska sättas till noll. Vi begärde votering, och alla andra (inklusive moderaterna) röstade för att skattepengar ska fortsatt gå till EU-migranterna.
  PÅ det hela får Kvintetten igenom det mesta av sin budget, men en del saker får de inte igenom. De ville till exempel ta bort handledarbonusen för lärarna, men vi och vänstersidan röstade ner det, så att det ska vara attraktivt för erfarna lärare att handleda nya lärare in i jobbet.

  När det var fem nämnder kvar avbröts mötet. De sista beslut som togs var skattesatsen, som kommer att förbli oförändrad. (det är väl det, Region Skåne höjer med 49 öre), och vinstuttagen ur bolagen, där Kvintetten bara fick igenom uttagen från Kraftringen och LKP, men inte från LKF.

  Nästa KF är 20 december.

 • På torsdag är det budget-KF

  Av hansolof.andersson den 27 november, 2018
  0

  Kommunfullmäktige i Polhemsskolans aula.

  På torsdag 29 november är det KF igen. Detta är ett extralångt möte, det börjar 8.30 och håller på till cirka 22.30. Det är budget för 2019 som ska behandlas. Den budget som togs i juni var bara preliminär. Vill du komma och lyssna så är det i Polhemskolans aula.  Vi har lagt vårt eget förslag till budget, som bland annat föreslår att mottagningen av asylinvandrare ska upphöra, våra skattepengar ska inte längre gå till tiggarna (vilket alla andra partier vill), och skatten ska förbli oförändrad. Vi vill inte ta ut vinsterna från de kommunala bolagen LKF, LKP, och Kraftringen, som de borgerliga partierna vill. Även Socialdemokraterna vill från 2020 ta ut mycket pengar ur ett av dem, Kraftringen.

  Vår budget hittar du här:

  Vårt förslag till budget för Lunds kommun 2019

   

 • På torsdag är det kommunfullmäktige igen

  Av hansolof.andersson den 9 oktober, 2018
  0

  På torsdag, 11 oktober är det dags för kommunfullmäktige igen. Det är valperiodens sista fullmäktige, innan det nya KF har sitt första sammanträde 25 oktober. Det börjar som vanligt 17 på torsdag, men slutar redan 20.00. Då har nämnligen politikerna en sista chans att försonas efter fyra års gräl, genom att de då går över till Rådhuset och äter tillsammans. De som slutar i KF blir avtackade.

  Dagordningen som gått ut har en hel del ärenden, men långt ifrån alla kommer att bli behandlade. Man kanske kommer en bit in på motionerna. Innan det är det dags att återigen behandla översiktsplanen, som på förra KF 27 september återremitterades till kommunstyrelsen. Denna beslutade dock på sitt möte den 3 oktober att inte skicka den vidare till byggnadsnämnden, utan skicka tillbaka den till KF. Det kan bli så konstigt genom möjligheten till minoritetsåteremiss. En tredjedel av KF, i detta fall 24 av 65 ledamöter, kan besluta om en sådan. Paradoxen är förstås att en majoritet i den instans den skickas till, i detta fall kommunstyrelsen, kan besluta att göra något helt annat är vad de som drev igenom återremissen ville.

  Detta KF äger alltså rum i Stadshallen, men den ska nu nu renoveras under några år. KF kommer istället att äga rum i Polhemsskolans aula. Men allmänheten har fortsatt möjlighet att komma och lyssna, så välkomna till Polhemsskolan de kommande åren för att fortsätta lyssna på retoriska storheter, stor klokskap, och en del annat annat också.

 • KF 27 september: fruktlösa försök att tysta opposition

  Av hansolof.andersson den 29 september, 2018
  0

  Kommunfullmäktige 27 september var det näst sista med denna valperiods ledamöter. Man kunde märka en viss oro inför alla förändringar på gång; 18 dagar efter valet är det fortfarande helt oklart hur Lund ska styras de kommande åren. Vi ska berätta lite om några av ärendena som togs upp.

  Punkt 9 var ”bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda…” Flera av den andra partierna var överens om att öka antalet kommunalråd från fem till sju. Visst, det är mycket jobb för kommunalråden, men vi har gått med på att man ökar antalet politiska sekreterare, det är vettigt att det finns i alla fall en halvtids sådan per kommunalråd. Men att också gå upp till sju kommunalråd skulle sammanlagt bli en enormt ökning av kostnaderna för den politiska ledningen (Någon summering av kostnaden har inte gjorts!) Några andra partier höll med oss, men de stora, S, M, L och några till röstade igenom detta.

  Ett jätteärende var förstås översiktsplanen. Den innehåller lös planering av bebyggelse av nya områden, med ett perspektiv 30 år framåt. Där finns skisser på var man kan bygga tiotusentals nya bostäder, med mera. Men en kort stund in i debatten lades ett återremissyrkande av mp och några till, och det gick igenom. Vi hade också tänkt yrka återremiss, men på andra grunder än den som gick igenom.

  Ett tredje ärende som vi ska berätta om i denna snabba genomgång är vår ”motion om att beivra bidragsbrott bland ensamkommande barn som åldersuppskrivits”  som kom upp när mötet nästan var slut. Sedan Rättsmedicinalverket 2017 satte igång att i stor skala göra åldersprövningar av dessa personer, så har en överväldigande majoritet av de testade visat sig vara 18 år eller mer. Testerna kan ske när personerna är asylsökande, men även efter det, när de fått uppehållstillstånd. Kommunerna kan beställa sådana tester. Bland annat har SD och M i Malmö föreslagit att kommunen ska göra detta. Frågan är nu hur många personer det är i Sverige som medvetet uppgett en för låg ålder för att öka sina chanser att bli behandlad ”som ensamkommande barn”. Det är ju därför staten har gjort dessa tester, för att mycket tyder på att många av dessa har uppgett fel ålder.

  I vår motion föreslog vi att kommunen skulle polisanmäla de personer i Lunds kommun som har fått sin ålder uppskriven, antingen genom RMV:s tester, eller på annat sätt. De kan nämnligen ha gjort sig skyldiga dig bidragsbrott. Ett sådant beslut har tagits i Mariestads kommun. Tjänstemännen svarade att de polisanmäler om det finns misstanke om brott, men det finns anledning att betvivla att det verkligen gör det! Därför anser vi att det behövs en tydlig viljeinriktning från politiken rörande detta.

  De andra partierna röstade emot motionen, men först blev det en spännande debatt. Först gick miljöpartiet upp och sade att SD var ett oseriöst parti. Hans-Olof Andersson svarade med att påpeka att ett parti som har politiker som ringer upp ett annat parti och försöker sälja 3000 röster till dem, (se avslöjandet i Uppdrag granskning nyligen) kanske inte är så lysande. Sedan gick Akram Haidari från S upp och kritiserade den svenska migrationspolitiken, och sade att den är  ”baserad på lögner!” Hon fortsatte att säga att anledningen till att de asylsökande uppger för låg ålder är att ”annars behandlas de omänskligt”. Hon var verkligen ärlig och är en av de bästa politiker som S i Lund har faktiskt. Så de andra politikerna från S var inte särskilt glada.

  Sedan yttrade sig en moderat, som sade att vi i SD var så dumma så man inte kan förhandla med oss. Vi överlåter åt er som läser detta att själva bedöma hur smarta de olika politikerna är.

  Nästa KF är redan den 11 oktober. Då ska man försöka hinna med de sista ärendena för denna valperiod. Sedan har det nya KF sitt första möte den 25 oktober.

 • Torsdag 1 mars är det kommunfullmäktige igen

  Av hansolof.andersson den 27 februari, 2018
  0

  Klockan 17.00 nu på torsdag är det kommunfullmäktige. Normalt äger KF rum sista dagen i månaden, men detta möte har flyttats en vecka och på så sätt kommit in i mars. Mötet börjar 17.00 och håller på till 22.30. KF är alltid öppet för allmänheten. Du går in genom Stadshallens huvudingång, uppför trappan, och sedan ska du hitta en trappa till ,den som leder upp till publikläktaren. Hittar du inte så fråga bara en av oss politiker, det är alltid ledamöter ute i foajén och diskuterar.
  Det är inte så många punkter på dagordningen, men vi Sverigedemokrater har två motioner uppe: den ena föreslår att systemet med subventioner av kollektivtrafiken görs om, så att de riktas mot de äldre som har låga inkomster, och åldern sänks från 75 till 65.

  Den andra motionen tar upp den situationen vid centralstationen. Kommunen fick våren 2017 en brev från statliga Jernhusen, som sköter stationen. I brevet föreslår deras säkerhetschef att Jenhusen och kommunen ska samarbeta och ställa upp med var sin ordningsvakt. Som det är nu är det Jernhusen som har en vakt på plats. Men kommunens mark går mycket nära stationen, så ansvaret för tryggheten i och runt stationen är något som Jernhusen, helt riktigt, anser vara ett delat ansvar. I brevet beskriver säkerhetschefen att trygghetsläget är mycket dåligt. Läs motionen på länken nedan.

  När ärendet var uppe i kommunstyrelsen i januari röstade Centern och Liberalerna på vår motion, alla de andra röstade emot. Röstsiffrorna blev alltså 10-3, avslag vann.

  Om du vill prata med oss Sverigedemokrater är det bara att gå fram till oss i foajén, eller om vi sitter inne i salen, skicka ett sms, så kommer vi ut när vi får tillfälle. Och kom ihåg att du kan alltid ringa oss och säga vad du tycker.

  Motion om att Lunds kommun ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt vid Lunds central.

 • KF den 25 januari: varför moderaternas tystnad var så allvarlig

  Av hansolof.andersson den 1 februari, 2018
  0

  Torsdagen den 25 januari var det dags för årets första kommunfullmäktige. Vi ska här skriva om två av frågorna som togs upp.

  Den ena är den fördjupade översiktsplan som nu har tagits fram för området runt Öresundsvägen, ut till Mobiliarondellen. Planen tog även upp några resonemang rörande områdena längre ut, runt Nova. Främst handlar denna plan dock om hur man ska förvandla ett nu ganska glest använt industriområde till en ganska tät stadsbebyggelse.

  Alla var överens om att detta var en bra idé. Vi gick upp och påpekade att det denna nya stadsdel inte får bli ett enformigt modernistiskt område, en massa likadana ”lådor”. Man måste behålla åtminstone fasader på en del av de gamla gedigna industribyggnaderna, till exempel på Tetra Paks område. De tog ju över gamla Alfa Laval-fabriken för en del år sen, men håller nu på att samla all sin verksamhet till sin stora anläggning på Råbylund. Man kan till exempel göra saluhall av gamla tegelbyggnader, som man gjort i Malmö.

   

  Det andra frågan denna kväll vi ska skriva lite om är motionen från Fi om att låta så kallade ”ensamkommande barn” stanna i Lund fast deras ålder av rättsmedicinalverket fastställts med allra största säkerhet vara 18 år eller mer. Då ska ju normalt staten ta över ansvaret. När motionen kom upp i september var till och med S tveksamma, de förstod att det bara skulle röra till saker att kommunen skulle ta över ansvar som ligger på staten. Dessutom skulle det ju kosta mycket.

  Men sedan var frågan uppe två gånger i KF, båda gångerna blev det återremiss. Till slut var inte bara hela vänstersidan för motionen, utan även KD och Centern! Liberalerna var också för, men hade bantat ner kostnaden.

  Vi Sverigedemokrater var förstås emot motionen. Vi påpekade att det som påstods från någon upphetsad ledamot i salen, att det skulle bli nödvändigt för dem att sova ute om inte denna motion gick igenom, var bara vilseledning, totalt ”fake news”. Staten tar ju över ansvaret när ”barnen” blir arton år.

  Det märkligaste var kanske moderaternas oklarhet. Deras ledamot Göran Wallén talade länge, länge, utan att komma fram till hur moderaterna kommer att rösta. Det lät på honom som om de var kritiska till förslaget, men något yrkande kom inte. Till slut gick en annan moderat upp och sade att det inte tänkte delta i beslutet!

  Moderaterna hävdade att det var bristande information som var anledningen. Då har det ändå varit inte mindre än två återremisser, högsta antal det kan vara. Om man efter två återremisser fortfarande anser att man inte tillräckligt med information rörande en motion, då är ju det enda rimliga att rösta nej.

  Detta säger mycket om moderaterna, eller ”nya nya moderaterna” som vår ledamot Hans-Olof Andersson flera gånger ironiskt benämnde dem under debatten. Moderaterna har cementerat fast sig så hårt i den mångkulturalistiska hjärntvätten, att inte ens de ganska klara logiska resonemang de själva förde mot motionen, kunde få dem att rösta emot den. Den kognitiva dissonansen är total inom detta parti, som långsamt, yrvaket, börjar förstå att de haft fel hela tiden när de drivit en stenhård mångkulturalistisk politik.

  Att de inte kunde rösta emot denna motion, säger väldigt, väldigt mycket. Moderaternas ideologiska kris är mycket värre än att de (som många politiker) är lite falska. Nej, det handlar om att de har tillbringat så mycket tid med att vara opportunister, att de inte har någon övertygelse längre när det gäller den stora huvudfrågan i svensk politik detta århundrade: ska vi ha ett Sverige som en välordnad, svensk stat med gemensam värdegrund, eller ska allt bara fortsätta upplösas?

 • Nu kommer vår motion om ordningsvakt vid stationen upp

  Av hansolof.andersson den 5 januari, 2018
  0

  2018 kommer att bli ett intensivt år i Lundapolitiken, och i Sverige som helhet. Söndagen den 9 september är det val till riksdag, landsting och kommun, så kallade allmänna val. Vi i SD Lund kommer att fortsätta lägga fram förslag och argumentera, och vi kommer att beddriva en kampanj där ni bland annat kommer att kunna träffa våra politiker och kandidater på det ”valtorget” som börjar på Stortorget tre veckor innan valet.

  Nästa kommunfullmäktige som ni kan komma och titta på är torsdagen den 25 januari, 17.00 i Stadshallen. Men innan det är det kommunstyrelsen nu på onsdag. Ett ärende som kommer upp först på KS och sen på KF, är vår motion om att kommunen ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt vid stationen Statliga Jernhusen äger järnvägsstationerna i Sverige. Våren 2017 skrev deras säkerhetschef ett brev till Lunds kommun. I brevet beskrev han det helt ohållbara läget i och runt stationen: människor blir antastade av tiggarna med flera, hans beskrivningar av situationen är ingående och skrämmande. Han föreslog att Jernhusen och kommunen måste försöka lösa det här tillsammans, genom att Jernhusens ordningsvakt skulle få hjälp av en som kommunen skulle ställa upp med.

  Vi i SD motionerade omedelbart om att kommun skulle bifalla detta. Vad vi vet har inte kommunen gett Jernhusen något svar på deras fråga. Nu har vår motion legat i åtta månader hos tjänstemännen, obegripligt varför. När den nu kommer upp för beslut har de andra partierna en chans att visa att de tycker att kommuninvånarna ska får något annat än otrygghet för sina skattepengar. Hur vore det om en liten, liten del av skattepengarna, kostnaden för en enda ordningsvakt, gick till en väl behövd ordningsvakt vid stationen?

  Här är en länk till motionen:

  Motion om att Lunds kommun ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt vid Lunds central.

   

  SKD skrev om motionen idag, här är länk:

  http://www.skd.se/2018/01/04/foreslar-nej-till-vakt-vid-lund-c/

   

 • Rapport från kommunfullmäktige den 20 december 2017

  Av hansolof.andersson den 22 december, 2017
  0

  Den 20 december vad det årets sista kommunfullmäktige i stadshallen. Vi ska börja med ärendet som det har talats ganska mycket om, motionen från Joakim Månsson Bengtsson (partilös) ”Låt ensamkommande stanna i Lund tills de är 21”. Även ett Lundaförslag med nästan samma innehåll behandlades. Motionären anser alltså att de så kallade ensamkommande barn som av Rättsmedicinalverket har konstaterats vara vuxna, inte ska övergå till att vara statens ansvar, utan Lunds kommun fortsatt ska ta ansvar för dem.

  När denna motion kom upp i kommunstyrelsen en 6 december yrkade vi avslag. Vänstersidan (6 röster) yrkade bifall. Alliansen ville först bordlägga, men vi sade åt dem att de inte skulle få igenom det, så de yrkade med oss, avslag, som andrahandsyrkande. Så vårt avslag vann. Det ska sägas att på det mötet var FNL inte närvarande, de ersattes av en centerpartist.

  På kommunfullmäktige, med närvarande FNL:are, var det stor risk att motionen skulle gå igenom. Ingen har en aning om vad detta skulle kosta, och framför allt skulle det ju det ju helt enkelt vara fel att behandla de vuxna som barn. Vad som då hände var att Alliansen yrkade återremiss. Det behövs bara att en tredjedel av KF:s ledamöter bifaller det, för att det ska gå igenom. Det vann, och ärendet gick tillbaka till tjänstemännen med uppdrag att de ska utreda det, med kostnadsberäkningar osv. Vi kommer att fortsätta yrka avslag när det kommer tillbaka.

  Något ganska otäck inträffade kort därefter. Göran Wallén, moderaterna, gick upp i talarstolen och sade, mycket upprört, att ha just hade blivit antastad av en eller flera andra politiker ute i foajén! Då ska man ändå veta att Lunds politiker är vana vid upphetsad debatt, så det måste ha varit betydligt värre än så för att Göran Wallen skulle bli så upprörd.

  En stund senare frågade vi honom vad det var som hänt, och vem som antastat honom. Det var någon från ”vänstern”, men vem, det ville han inte säga! Sådant här är verkligen allvarligt, och vi får hoppas att polisen utreder det hela. Vi ska också påminna om att man inte behöver vänta på en polisutredning i sådana här fall, man kan själv lämna in en ansökan om stämning mot den eller de personer som gjorde detta.

  Vi ska nämna ett ärende till, och det är hur det gick för vår motion om att kommunen ska anlita ett företag att göra så kallade intrångstester på datasystemen. Det finns alltså IT-företag som gör sådana tjänster. Genom att företaget noggrant loggar hur intrångstesterna går, så får kommunens IT-avdelning en god bild av vad som går att ”hacka”, och hur lång tid det tar. Sedan kan man vidta åtgärder för att göra det svårare för hackarna.

  Tjänstemännen har lovat att sådana här tester ska göras under 2018, så vi var med på det ”besvarad”-yrkande som tjänstemännen föreslog. I praktiken innebär det att vi nu har ett tydligt löfte om att det ska göras. Men då hände något roligt. En av vänsterpartiets politiker gick upp i talarstolen, och föreslog att kommunen istället, (tydligen för att spara pengar), skulle uppmana kommunens gymnasieelever att hacka kommunens IT-system! Han tycktes inte förstå att det är en viktig regel vid farliga tester, att det är experter som gör dem, och att dessa gör arbetet under kontrollerade former. Det kanske inte heller skulle vara del av en god fostran av våra unga att uppmana dem att hacka kommunen. Herregud, viket kaos det skulle bli om man gjorde som vänsterpartiet vill. Då skulle man verkligen kunna tala om ett antastande, inte bara av enskilda politiker, utan av hela samhället.

  Nästa kommunfullmäktige är torsdagen den 25 januari, 17.00 till 22.30, i Stadshallen vid Stortorget. Det är bara att komma och sätta sig på läktaren och lyssna. Är ni intresserade av människor och deras egenheter, så är det definitivt intressant. Om ni vill prata med oss SD-politiker är det bara att gå fram till oss när vi går ut i foajén.

 • Rapport från kommunfullmäktige 28 september 2017

  Av hansolof.andersson den 28 september, 2017
  0

  Detta var ett kort fullmäktige. I sista stund kom det in åtta frågor, som är en kort debattform mellan bara två personer, till skillnad mot interpellation där alla kan delta i debatten. Den tredje frågan var Hans-Olof Anderssons fråga till socialnämndsordföranden Eva S Olsson, om skandalen med sexövergrepp, våld, och droger på ett visst företags HVB-boenden. Det visade sig att även Lund har haft så kallade ensamkommande barn på företagets boenden, men inte längre har det. Nya socialnämndsordföranden gav lugna svar, och verkar vara trygg i sin uppgift.


  Två beslutspunkter vi ska skriva lite om är nummer 13, en motion från Fi, och 16, ett Lundaförslag. Båda ville samma sak: att ensamkommande barn som antingen fyllt 18 år, eller som ”åldersuppgraderats”, ändå fortsatt skulle behandlas som barn (istället för att flyttas över till boende för vuxna). Socialförvaltningen har utrett detta, och kommit fram till att det inte är lagligt, och att det dessutom skulle kosta mer pengar, som inte finns anslagna.
  I kommunstyrelsen var det massiv majoritet för avslag till motionen, och det var förstås vad vi tyckte också. Det kan nämnas att både S och M, och flera partier ville ha avslag, precis som vi.
  Men när det nu kom till KF, så gick Anders Almgren (S) upp i talarstolen och yrkade att båda ärendena skulle återremitteras till KS. Vi var emot det också. Det blev votering, och vi i SD, och några ledamöter till var emot återremissen. Men återremissen vann, så nu går ärendet tillbaka till KS.

 • SD Lund vann – domstolen upphäver KFs beslut om att bryta mot PBL

  Av ted.ekeroth den 12 april, 2016
  0

  PRESSMEDDELANDE

  SD Lund vann – förvaltningsrätten ogiltigförklarar Lunds kommunfullmäktiges beslut

  Förvaltningsrätten i Malmö river upp ett beslut fattat i Lunds kommunfullmäktige i slutet av oktober där man beslutade om Dom 12149-15att bryta mot Plan-och bygglagen (PBL). I beslutet från 29 oktober fastslog KF att kommunen kunde strunta i att få ett bygglov tilldelat och istället omedelbart påbörja byggarbeten eller verksamheter som kräver bygglov. Frågan hade innan dess behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott och därefter i kommunstyrelsen – samtliga av dessa beslut överklagades av SD vilket tvingade 7-klövern att ta upp det i KF.
  SD var det enda parti som motsatte sig beslutet i KF och varnade redan då för att det var ett olagligt beslut.
   
  Ted Ekeroth kommenterar:
   
  ”Lunds kommun har satt i system att bryta mot lagar, regler och förordningar. Detta är tredje fallet om jag inte minns fel där vi i SD har överprövat beslut i nämnder, förvaltningar och KF där kommunen förlorat i högre instanser. Politiker och tjänstemän vet om att de gör fel, men fortsätter ändå. Det är skamligt och inte värdigt en demokratisk församling. Det är så här det fungerar i bananrepubliker, men kanske är vi snart en bananrepublik även här i Sverige?”
   
  Kommunen har tidigare förlorat i Länsstyrelsen gällande bygglov som inte hanterats i laglig ordning samt även beslut som stod i strid med kommunallagen ang delegeringsrätten. Denna gång var det en ännu tyngre instans – kommunens högsta beslutande organ – som bröt mot lagen.
   
  ”Det var ett väntat utfall från domstolen”, kommenterar Ekeroth. ”Vem som helst förstår ju att kommunfullmäktige inte kan ändra svensk lag på eget bevåg. Det är pinsamt att både Socialdemokraterna och Moderaterna med bihang låter dessa galenskaper gå igenom.”
   
  Ted Ekeroth och SD Lunds kommunfullmäktigegrupp är dock överens om vad detta handlar om:
   
  ”Allt kan offras på mångkulturens och massinvandringens altare. Då spelar lagar, regler och förordningar ingen roll. Kostnader är irrelevanta, de vill inte ens veta något om dem – allt tillåts så länge det handlar om invandring. Notera att även Moderaterna och resten av Alliansen står bakom denna flod av nya invandringsanläggningar över hela staden – samtliga i strid med kommunallagen och många av dem med ett olagligt KF-beslut som grund.”
   
  Inget ansvarsutkrävande
  ”Sverige liknar idag allt mer en bananrepublik och det beror till stor del på att ingen hålls ansvarig. I detta fallet kan alltså både tjänstemän och politiker genomdriva lagvidriga beslut men ingen kommer åtalas, avskedas eller på annat sätt hållas ansvariga. Det är så att säga fritt fram att bryta mot lagen – om man sitter på makten.”
  SD Lund kommer nu med förnyad kraft försöka utreda frågan om tjänstefel hos politiker och tjänstemän.
   
  För ytterligare information, vänliga skicka ett email till ted.ekeroth@sd.se.
  Ted Ekeroth kan ej enkelt nås via telefon pga utlandsvistelse, men ifall ni skickar ett SMS eller email med ert nummer kan telefonkontakt ev upprättas.