Kommunfullmäktige med debatt runt hur demokratisk budgetprocessen är | Sverigedemokraterna i Lund

Kommunfullmäktige med debatt runt hur demokratisk budgetprocessen är

Ett av Kulturhistoriska föreningen hus, Locus pecatorum. Foto: Hans-Olof Andersson

Nu på torsdag 27 februari är det dags för kommunfullmäktige igen. Det börjar 13.30 (hur länge det håller på vet man inte) i Polhemsskolans aula. Öppet för allmänheten att komma och lyssna, följ skyltarna som visar vägen till åskådarplatserna, och kom gärna och prata med oss sverigedemokrater när vi tar kaffepaus. Det är många ärenden, bland annat 18 motioner. Vår motion om gratis parkering för mc och moped är ärende 18, den sjätte av motionerna. Den första av interpellationerna är intressant, den handlar om den nya budgetprocessen. Den heter ”att förhindra  fakta, dialog, och insyn i budgetprocessen försvagar demokratin”. Hans-Olof Andersson kommer att debattera i det ärendet cirka 20.30.

Redan nu på måndag är det ett annat intressant möte, dock ej öppet för allmänheten. Det är kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU. Två intressanta ärenden kan nämnas: nummer 24 är ”Utredning av Lunds kommuns bidrag till Kulturen”. Man har ju nu länge utrett hur kommunens bidrag till Kulturhistoriska föreningen ska vara utformat, nu tycks det äntligen närma sig en lösning. Man har ju tidigare gett ett större bidrag till fastighetsskötseln, men det har inte funkar skattemässigt. Det har nu hittats en ny utformning av bidraget, med en totalsumma på 9,4 miljoner. Att sköta de många gamla husen och samlingarna kostar naturligtvis, men varje år drar kommun och näringsliv in enorma summor på turismen, och Kulturen är en riktig turistmagnet. I en tid då SAS med total okunnighet hävdar att det inte finns någon skandinavisk kultur är det viktigt att man kämpar emot sådan kulturfientlighet och de grumliga syften som ligger bakom.

Ett annat intressant ärende på KSAU är ”Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser”. Det är ett tjockt dokument som vi kommer att studera noga innan det kommer till kommunstyrelsen för beslut.