Kommunfullmäktige 29 november, lite om vad som händer. | Sverigedemokraterna i Lund

Kommunfullmäktige 29 november, lite om vad som händer.

Just nu är det budget-KF, och debatten är cirka 4 timmar försenad. Om vi ska hinna klart med dagordningen kommer vi med nuvarande hastighet att bli klara omkring 02.00 inatt. Men cirka 10 ärenden kan bordläggas, så det finns hopp om att vara klara vid midnatt.
En sak vi kämpar för är att kommunen ska sluta ge pengar till så kallade EU-migranter. Vi begärde under punkten socialnämnden att den utgiften ska sättas till noll. Vi begärde votering, och alla andra (inklusive moderaterna) röstade för att skattepengar ska fortsatt gå till EU-migranterna.
PÅ det hela får Kvintetten igenom det mesta av sin budget, men en del saker får de inte igenom. De ville till exempel ta bort handledarbonusen för lärarna, men vi och vänstersidan röstade ner det, så att det ska vara attraktivt för erfarna lärare att handleda nya lärare in i jobbet.

När det var fem nämnder kvar avbröts mötet. De sista beslut som togs var skattesatsen, som kommer att förbli oförändrad. (det är väl det, Region Skåne höjer med 49 öre), och vinstuttagen ur bolagen, där Kvintetten bara fick igenom uttagen från Kraftringen och LKP, men inte från LKF.

Nästa KF är 20 december.