Kommunen arbetar med förberedelser mot Coronaviruset | Sverigedemokraterna i Lund

Kommunen arbetar med förberedelser mot Coronaviruset

På kommunstyrelsemötet 4 mars ägnades en stor del av tiden åt kommunens åtgärder i samband med risken för ett större utbrott av Coronaviruset. Det började med en lång dragning av de tjänstemän som har hand om säkerhet, HR, och kommunikation. De får information om läget från staten, och tar nu fram planering för sådant som hur kommunen ska hantera en hög personalfrånvaro under en epidemi.

Det handlar mycket om äldrevården, med sådant som särskilda boenden och hemvård och hemtjänst. Kommunen kan ställa om och anpassa sig, men det tar tid att planerna. Det samma gäller i mycket för hela samhället. Vi politiker tog en diskussion om kommunen skulle låta personer som kommit från riskområden (men inte uppvisar symptom) stanna hemma. Vi yrkade på att man skulle låta dem göra det. Det gick inte igenom, men det har nu gjorts uppdaterade sammanställningar om vilka regler som gäller och arbetar du på kommunen så prata med din chef om detta, och om vilka regler som gäller på din arbetsplats.

Även i en kris måste samhällets fungera. Central informationsplattform för allt som har med Coronaviruset att göra är https://www.folkhalsomyndigheten.se/