Kommer moderaterna att rösta på vår motion om tiggeriförbud? | Sverigedemokraterna i Lund

Kommer moderaterna att rösta på vår motion om tiggeriförbud?

Tillägg november 2019: När motionen kom upp i KF september 2019 så röstade en av moderaterna, Ann Heberlein för motionen. Det var trevligt men räckte ju tyvärr inte för att motionen skulle bifallas. 

Vi har ju lämnat in en motion om att tiggeri ska förbjudas på de mest utsatta ställena i kommunen. Det har ju fastslagits i domstol att ett sådant förbud går att föra in i de lokala ordningsstadgarna. Motionen kommer upp på KS 19 juni, och idag skriver Sydsvenskan att det faktiskt inte är omöjligt att moderaterna kan tänka sig att stödja den.
Men osvuret är bäst. Det är svårt att veta vad ett parti som moderaterna egentligen vill med vårt samhälle.

https://www.sydsvenskan.se/…/moderaterna-oppnar-for-att-stodja-sd-forslag-om