Kommer ett skönhetsråd att fungera i Lund? | Sverigedemokraterna i Lund

Kommer ett skönhetsråd att fungera i Lund?

Anders Bodin från Stockholms skönhetsråd talar för föreningen Gamla Lund.

Måndag den 14 oktober hölls ett intressant föredrag arrangerat av föreningen Gamla Lund. Det var Anders Bodin, arkitekt till yrket, som talade om sin verksamhet inom Skönhetsrådet, som är ett organ inom Stockholms stad. Skönhetsrådet fyller hundra år 2019. De utgör en intern remissorganisation, och uttalar sig i estetiska frågor runt olika planer som rör byggande och stadsplanering.

Anders Bodin berättade att rådet har 13 ledamöter som väljs av kommunfullmäktige. Ledamöterna nomineras av en rad  organ, som SAR, Vitterhetsakademin, Svenska naturskyddsföreningen, Stadsmuseets vänner och Konstakademin. Även fyra politiker sitter med. Bedömningarna har stort fokus på landskap och natur, till exempel hur nya byggnader passar in på en plats. Det fyra anställda tjänstemän, och ledamöterna förväntas gå igenom alla planer och besöka alla platser. Som exempel berättade Anders Bodin att rådet hade avstyrkt förslaget till nytt ”Nobelcenter”, en fruktansvärd byggnad, en stor tråkig kub, som för några år sedan nästan fick bygglov i centrala Stockholm.

Det har diskuterats att Lund ska ha ett liknande råd att hjälpa politiker och tjänstemän. Det har tillsatts en arbetsgrupp som arbetar med att få till ett slags skönhetsråd, men det är än så länge oklart vad det ska heta. Det kommer knappast att kunna arbeta som Skönhetsrådet i Stockholm, som ju är en mycket större kommun än Lund och har mer ekonomiska resurser. Men en del av frågorna som Skönhetsrådet fått brottas med, till exempel hur man förtätar en historisk stadsdel, är frågor som Lund också har att ta ställning till.

Som det nu är bygger man ofta i en slentrianmässig modernism (en stil som är gammal nu, uppfanns på 20- och 30-talen), och ibland dekorerar man med lite utsmyckningar och variationer som ska dölja att det är samma massproducerade, fantasi- och själlösa modernism som man ständigt upprepar. Titta till exempel på de skisser som finns på hur Brunnshög ska se ut. Det finns ingen anknytning till platsens och människornas historia och unika identitet, den nya stadsdelen ges ingen unik identitet. I värsta fall blir det direkt fult, som de rostfasader vi har visat i tidigare artiklar här. Vi måste få ett Sverige med mänskligare miljöer, miljöer där byggnader och miljöer inte framkallar ångest som det ofta är nu utan tvärtom får människor att må bra.