Kommer det att bli kameraövervakning av Lunds alla skolor? | Sverigedemokraterna i Lund

Kommer det att bli kameraövervakning av Lunds alla skolor?

Allt som återstår av Hemvärnsgården. Takplåtarna har lyfts bort och ligger i en hög för sig bakom. Vi väljer denna bild från årets bränder för att påminna om att det inte bara är skolor som tänds på. Foto: Hans-Olof Andersson.

För några dagar sedan stod det plötsligt i tidningarna att nu ska det införas kameraövervakning av alla skolor i Lund, eller i alla fall förskolor och grundskolor. Detta på grund av alla anlagda bränder de senaste månaderna. Men det är tveksamt om det verkligen kommer att bli så, och det är även tveksamt om det kommer att fungera för att stoppa anlagda bränder.

Detta har ännu inte behandlats politiskt, utan vad som hänt är att kommunstyrelsens ordförande driver på för att kommunen ska lämna in ansökningar till Datainspektionen om tillstånd för fler övervakningskameror. Det tar normalt 12-14 månader att få svar på sådana ansökningar, så fram till dess ska tjänstemännen göra opartiska och välgrundade utredningar av kostnader, nytta med mera, och grundat på det kan vi politiker sedan besluta om eventuella nya kameror. Men beskedet att det kanske blir fler kameror verkar ha lugnat en allmänhet som, med rätta, håller på att bli riktigt oroliga över att Lund är en stad med massivt med anlagda bränder. Så fungerar politik ibland.

Att övervaka utomhus med kameror kan ha bra effekt för att förhindra många typer av brott, och ibland kan filmen användas som bevis i domstol. Sedan några år finns det ju kameror på bussar, tåg, stationer, en hel det torg, och förstås i butiker: alla dessa är ställen där det finns risk för brott och belysningen ofta är bra. Företag bevakar sina egna fastigheter med kameror.

Men att försöka tillämpa detta arbetssätt allmänt på skolfastigheter, mot pyromaner som för krig mot samhället och har alla byggnader i hela kommunen att välja på för sitt nästa dåd, kommer att ha låg effekt. Det kan också innebära att pyromanerna bara rör sig vidare mot nya mål: tillbaka till bilar, diverse byggnader, osv.  Lite siffror för att visa hur krävande detta är: I kommunen finns 74 förskolor, 35 grundskolor, och 17 gymnasier (fem kommunala, tolv privata). De flesta skolor består av flera separata byggnader, som var och en har fyra sidor. Det rör sig om hundratals kameror för att övervaka allt. Dessutom är bevisvärdet mycket lågt om man inte tydligt kan se ansiktet på förövaren.

Vad man bör göra är förmodligen att titta på siffror för annan skadegörelse, som krossade rutor och klotter, och sedan välja ut de skolor som har sammanlagt störst hotbild för ökad övervakning. Men, som sagt, det är lätt för dessa förövare att bara byta mål och tända på något helt annat i stället. Väktare som åker runt kostar förstås, men har den stora fördelen att snabbt kunna anpassa sig när brottsligheten ändrar sig.  Flera av bränderna nu i år har ju släckts av väktare som varit snabbt på plats. Redan nu anlitar kommunen väktare, och det är nog dags att fundera på att anlita ännu fler.

Vi Sverigedemokrater har som grundinställning att straffen för allvarliga brott behöver skärpas. Mycket av polisens arbete är att gång på gång gripa samma brottslingar; de släpps ut snabbt och kan fortsätta med sina brott.

Nedbränd förskola på Kaprifolievägen i Lund. Foto: Hans-Olof Andersson