KF den 25 januari: varför moderaternas tystnad var så allvarlig | Sverigedemokraterna i Lund

KF den 25 januari: varför moderaternas tystnad var så allvarlig

Torsdagen den 25 januari var det dags för årets första kommunfullmäktige. Vi ska här skriva om två av frågorna som togs upp.

Den ena är den fördjupade översiktsplan som nu har tagits fram för området runt Öresundsvägen, ut till Mobiliarondellen. Planen tog även upp några resonemang rörande områdena längre ut, runt Nova. Främst handlar denna plan dock om hur man ska förvandla ett nu ganska glest använt industriområde till en ganska tät stadsbebyggelse.

Alla var överens om att detta var en bra idé. Vi gick upp och påpekade att det denna nya stadsdel inte får bli ett enformigt modernistiskt område, en massa likadana ”lådor”. Man måste behålla åtminstone fasader på en del av de gamla gedigna industribyggnaderna, till exempel på Tetra Paks område. De tog ju över gamla Alfa Laval-fabriken för en del år sen, men håller nu på att samla all sin verksamhet till sin stora anläggning på Råbylund. Man kan till exempel göra saluhall av gamla tegelbyggnader, som man gjort i Malmö.

 

Det andra frågan denna kväll vi ska skriva lite om är motionen från Fi om att låta så kallade ”ensamkommande barn” stanna i Lund fast deras ålder av rättsmedicinalverket fastställts med allra största säkerhet vara 18 år eller mer. Då ska ju normalt staten ta över ansvaret. När motionen kom upp i september var till och med S tveksamma, de förstod att det bara skulle röra till saker att kommunen skulle ta över ansvar som ligger på staten. Dessutom skulle det ju kosta mycket.

Men sedan var frågan uppe två gånger i KF, båda gångerna blev det återremiss. Till slut var inte bara hela vänstersidan för motionen, utan även KD och Centern! Liberalerna var också för, men hade bantat ner kostnaden.

Vi Sverigedemokrater var förstås emot motionen. Vi påpekade att det som påstods från någon upphetsad ledamot i salen, att det skulle bli nödvändigt för dem att sova ute om inte denna motion gick igenom, var bara vilseledning, totalt ”fake news”. Staten tar ju över ansvaret när ”barnen” blir arton år.

Det märkligaste var kanske moderaternas oklarhet. Deras ledamot Göran Wallén talade länge, länge, utan att komma fram till hur moderaterna kommer att rösta. Det lät på honom som om de var kritiska till förslaget, men något yrkande kom inte. Till slut gick en annan moderat upp och sade att det inte tänkte delta i beslutet!

Moderaterna hävdade att det var bristande information som var anledningen. Då har det ändå varit inte mindre än två återremisser, högsta antal det kan vara. Om man efter två återremisser fortfarande anser att man inte tillräckligt med information rörande en motion, då är ju det enda rimliga att rösta nej.

Detta säger mycket om moderaterna, eller ”nya nya moderaterna” som vår ledamot Hans-Olof Andersson flera gånger ironiskt benämnde dem under debatten. Moderaterna har cementerat fast sig så hårt i den mångkulturalistiska hjärntvätten, att inte ens de ganska klara logiska resonemang de själva förde mot motionen, kunde få dem att rösta emot den. Den kognitiva dissonansen är total inom detta parti, som långsamt, yrvaket, börjar förstå att de haft fel hela tiden när de drivit en stenhård mångkulturalistisk politik.

Att de inte kunde rösta emot denna motion, säger väldigt, väldigt mycket. Moderaternas ideologiska kris är mycket värre än att de (som många politiker) är lite falska. Nej, det handlar om att de har tillbringat så mycket tid med att vara opportunister, att de inte har någon övertygelse längre när det gäller den stora huvudfrågan i svensk politik detta århundrade: ska vi ha ett Sverige som en välordnad, svensk stat med gemensam värdegrund, eller ska allt bara fortsätta upplösas?