KF 30 januari: Högre omsorgsavgifter klubbade | Sverigedemokraterna i Lund

KF 30 januari: Högre omsorgsavgifter klubbade

Bild från KF som pågår nu. Här ses Victoria Tiblom i samspråk med Bengt Malmberg. Gentlemannen framför dem är Magnus Liljeroth.

Just nu pågår kommunfullmäktige. Debatten om högre avgifter inom Vård- och omsorg var intensiv. SD, V, Fi, och S ville inte höja avgifterna. Kvintetten ville höja dem, ganska kraftigt, och man ville införa nya avgifter, till exempel på olika hjälpmedel, som rollatorer, med mera. Vad ville då miljöpartiet? De använde inte sin röst! Så höjda avgifter gick tyvärr igenom.

Ett annat ärende var ”Program för styrning”. Hur kommunen styrs regleras ju redan av ett stort antal dokument, men man inför hela tiden fler, tidigare har man ju för många miljoner infört en så kallad ”vision”. För varje löst formulerat dokument man beslutar om, ju otydligare blir styrningen. Vi kritiserade ”Program för styrning” bland annat för att det är självmotsägande.