KF 27 september: fruktlösa försök att tysta opposition | Sverigedemokraterna i Lund

KF 27 september: fruktlösa försök att tysta opposition

Kommunfullmäktige 27 september var det näst sista med denna valperiods ledamöter. Man kunde märka en viss oro inför alla förändringar på gång; 18 dagar efter valet är det fortfarande helt oklart hur Lund ska styras de kommande åren. Vi ska berätta lite om några av ärendena som togs upp.

Punkt 9 var ”bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda…” Flera av den andra partierna var överens om att öka antalet kommunalråd från fem till sju. Visst, det är mycket jobb för kommunalråden, men vi har gått med på att man ökar antalet politiska sekreterare, det är vettigt att det finns i alla fall en halvtids sådan per kommunalråd. Men att också gå upp till sju kommunalråd skulle sammanlagt bli en enormt ökning av kostnaderna för den politiska ledningen (Någon summering av kostnaden har inte gjorts!) Några andra partier höll med oss, men de stora, S, M, L och några till röstade igenom detta.

Ett jätteärende var förstås översiktsplanen. Den innehåller lös planering av bebyggelse av nya områden, med ett perspektiv 30 år framåt. Där finns skisser på var man kan bygga tiotusentals nya bostäder, med mera. Men en kort stund in i debatten lades ett återremissyrkande av mp och några till, och det gick igenom. Vi hade också tänkt yrka återremiss, men på andra grunder än den som gick igenom.

Ett tredje ärende som vi ska berätta om i denna snabba genomgång är vår ”motion om att beivra bidragsbrott bland ensamkommande barn som åldersuppskrivits”  som kom upp när mötet nästan var slut. Sedan Rättsmedicinalverket 2017 satte igång att i stor skala göra åldersprövningar av dessa personer, så har en överväldigande majoritet av de testade visat sig vara 18 år eller mer. Testerna kan ske när personerna är asylsökande, men även efter det, när de fått uppehållstillstånd. Kommunerna kan beställa sådana tester. Bland annat har SD och M i Malmö föreslagit att kommunen ska göra detta. Frågan är nu hur många personer det är i Sverige som medvetet uppgett en för låg ålder för att öka sina chanser att bli behandlad ”som ensamkommande barn”. Det är ju därför staten har gjort dessa tester, för att mycket tyder på att många av dessa har uppgett fel ålder.

I vår motion föreslog vi att kommunen skulle polisanmäla de personer i Lunds kommun som har fått sin ålder uppskriven, antingen genom RMV:s tester, eller på annat sätt. De kan nämnligen ha gjort sig skyldiga dig bidragsbrott. Ett sådant beslut har tagits i Mariestads kommun. Tjänstemännen svarade att de polisanmäler om det finns misstanke om brott, men det finns anledning att betvivla att det verkligen gör det! Därför anser vi att det behövs en tydlig viljeinriktning från politiken rörande detta.

De andra partierna röstade emot motionen, men först blev det en spännande debatt. Först gick miljöpartiet upp och sade att SD var ett oseriöst parti. Hans-Olof Andersson svarade med att påpeka att ett parti som har politiker som ringer upp ett annat parti och försöker sälja 3000 röster till dem, (se avslöjandet i Uppdrag granskning nyligen) kanske inte är så lysande. Sedan gick Akram Haidari från S upp och kritiserade den svenska migrationspolitiken, och sade att den är  ”baserad på lögner!” Hon fortsatte att säga att anledningen till att de asylsökande uppger för låg ålder är att ”annars behandlas de omänskligt”. Hon var verkligen ärlig och är en av de bästa politiker som S i Lund har faktiskt. Så de andra politikerna från S var inte särskilt glada.

Sedan yttrade sig en moderat, som sade att vi i SD var så dumma så man inte kan förhandla med oss. Vi överlåter åt er som läser detta att själva bedöma hur smarta de olika politikerna är.

Nästa KF är redan den 11 oktober. Då ska man försöka hinna med de sista ärendena för denna valperiod. Sedan har det nya KF sitt första möte den 25 oktober.