Kandidater till kommunfullmäktige, nummer 11 till 15 | Sverigedemokraterna i Lund

Kandidater till kommunfullmäktige, nummer 11 till 15

Bo Kjellberg

11: Bo Kjellberg

Berätta lite om dig själv?

Jag heter Bo Kjellberg och är 85 år ung. Jag bor i Krutmöllan vid Lunds norra gräns vid Kävlingeån. Jag är ledamot i Lunds Kommunfullmäktige sedan åtta år. Min bakgrund är lantbruksrelaterad och jag är bl.a. lantbruksutbildad i två år på Alnarp. Därefter gick jag plutonchefsskola och kadettskola. Därefter har mitt liv varit företagarens och har drivit två avelsföretag med internationella kontakter, varav det ena i kompanjonskap med ett tyskt storföretag i branschen.

Vilka frågor tycker du är viktiga inom politiken?

Jag är väl bevandrad i såväl företagarens som pensionärens villkor.  Jag har tidigare varit mycket engagerad i djurskyddsfrågor och varit utsedd till förhandlare för såväl Djurens Vänners riksorganisation som Små-och Familjejordbrukarnas riksförbund vid förhandlingar med två olika regeringar i dessa frågor. Jag är även mycket intresserad av att påverka byggnadspolitiken i Lund, som jag anser slösar med vår bästa åkerjord. Jag har under alla åren jag varit ledamot i fullmäktige drivit tanken att bygga på höjden om stan skall fortsätta att växa. Om jag får fortsatt förtroende är jag 89 år vid slutet av nästa period. Jag känner inte att åren är ett problem utan faktiskt tvärtom- jag kan bygga på en erfarenhet som nog ingen annan av mina kolleger eller övriga ledamöter i fullmäktige. kan uppvisa!

 

Bengt Svensson

12: Bengt Svensson

Berätta lite om dig själv?

Jag heter Bengt Svensson och bor i Dalby. Jag har ett eget företag och jobbar som konsult inom IT.

Vilka frågor tycker du är viktiga inom politiken?

Jag har engagerat mig framförallt för att förhindra att Lund går samma utveckling som Malmö tillmötes. Jag vill använda alla lagliga medel för att stoppa eller minimera flyktingmottagandet i Lunds kommun. Resurserna som frigörs här skall användas på äldrevården och skolan. Jag vill även stoppa tiggeriet.

Det är viktigt att minska låneberoendet i kommunens ekonomi. När räntan stiger blir det en mycket tung utgiftspost för Lunds kommuninvånare. Jag vill även arbeta för återinförande av tjänstemanna-ansvaret och motverka dagens kringgående av kommunallagen som det görs idag.

 

Victor Jangdal

13: Victor Jangdal

1: Berätta lite om dig själv?

Mitt namn är Victor Jangdal och jag bor i en lägenhet inne i Lund. Jag är ursprungligen från Norrbotten och flyttade ner till Lund för fem år sen och har blivit kvar sen dess. Utöver politiken och mitt jobb som sjöman inom den svenska flottan så har jag ett stort intresse för historia och friluftsliv.

2: Vilka frågor tycker du är viktiga inom politiken?

Lund är en gammal, vacker och attraktiv stad att bo i, och det är därför viktigt att ha en bra stadsplaneringspolitik. Vi måste se till att bygga nya hus som passar in i stadsbilden, inga fler domkyrkoforum eller betongklossar, men också se till att bygga tätare för att spara på den goda jorden som finns runt vår vackra stad.

 

Linda Nilsson

14: Linda Nilsson

Berätta lite om dig själv?

Jag heter Linda Nilsson, är 40 år och bor i Dalby med min sambo och två barn. Jag har tidigare arbetat inom äldrevården men pluggar just nu till barnskötare. Mycket av min fritid spenderas i skogen då vi har tre hundar.

Vilka frågor tycker du är viktiga inom politiken?

För mig är tryggheten en viktig fråga. Jag vill inte behöva vara rädd när min tonåring till exempel ska ta bussen hem på kvällen. Vi har väldigt bra förslag som skulle öka tryggheten, som att kommunen bör hjälpa till med ordningsvakt vid centralstationen.

Jag tycker att de rättsliga straffen behöver skärpas och att vi i Sverige bör sträva mot ett samhälle där brottsoffer får stöd och upprättelse medan gärningsmännen får ett straff i rimlig proportion till brottets allvar.

 

Håkan Engblom

15: Håkan Engblom

Berätta lite om dig själv?

Jag heter Håkan Engblom, är 55 år och bor i Silvåkra med fru och barn mitt på pansarövningsfältet Revingehed. Jag jobbar som besiktningstekniker med fordon och trafiksäkerhet som huvudsyssla både inrikes och utrikes.

Vad tycker du är viktigt inom politiken?

Då jag tjänstgjort under många år i flertalet krigszoner (Balkan, Afghanistan, Afrika) har jag stor förståelse för hur viktigt det är med fred och trygghet och hur fort det kan ändra sig till det motsatta. Därför brinner jag politiskt för att vi ska kunna vända tillbaka utvecklingen till ett sådant samhälle som vi i min generation fick växa upp i och för att våra barn ska få samma möjlighet,

På kommunal nivå vill jag arbeta för att vi anställer väktare kring utsatta områden i stan där polisens resurser inte räcker till. Även det faktum att vi har Skånes enda kvarvarande regemente, P7, plus ett av få MSB-centra (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)  inom kommunen förpliktigar till att vi fortsätter och utökar det redan goda samarbetet med båda .