Ja, kyrkan ska välkomna alla kristna | Sverigedemokraterna i Lund

Ja, kyrkan ska välkomna alla kristna

Denna debattartikel infördes i Sydsvenskan torsdag 14 september 2017:

Joakim Månsson Bengtsson är en välkänd företrädare för Lunds utsatta grupper, kanske framför allt romer, men även dem som som numera tydligen kallar sig HBTQIA(+). För den som inte är helt ajour med den sexuella revolutionen betyder förkortningen homo-, bi- och transsexuella, queer-personer (vad nu detta innebär utöver HBTI), inter- och a-sexuella samt övriga. Lars noterar med tacksamhet att även han, en snart 69-årig manlig pensonär, numera omfattas av Joakim Månsson Bengtssons omsorger som medlem av antingen gruppen ”a” eller ”+”.

Läs mer:Kyrkan ska vara en plats för alla människor
Joakim Månsson Bengtsson bekymrar sig över den svenska kyrkans utveckling. Vi som anser oss vara kristna Sverigedemokrater (jo, vi finns) delar denna oro. Vår oro grundas i upplevelsen av att Svenska kyrkan tycks bli allt mer irrelevant i det svenska samhället, även – och ibland kanske främst – för dem som har en levande kristen tro. Medlemsutvecklingen är negativ men ändå inte så bekymmersam – antalet har sjunkit från 7,6 miljoner eller 89 procent av befolkningen år 1990 till 6,1 miljoner, således 61 procent, år 2016. Efter skilsmässan mellan kyrka och stat är ett medlemstapp väntat. Men andra siffror är desto mer bekymmersamma. Besök i högmässa/motsvarande har således minskat från 9 miljoner 1990 till 4 miljoner är 2016, utträden (exklusive dödsfall) ur kyrkan har gått från 14 000 1990 till 90 000 2016. År 1990 vigdes i svenska kyrkan 64 procent av dem som registrerade giftermål och döptes 72 procent av alla nyfödda barn i Sverige. År 2016 är andelarna 44 procent vigda och 34 procent döpta.
Den avkristning som således pågår i Sverige, åtminstone i yttre hänseenden, men sannolikt också i människors inre liv, är mycket oroande. Hela det svenska samhället – lagar och förordningar, vår moral och vår kultur, rättsstaten och statsskicket – vilar liksom i övriga Europa på kristen grund. Den kristna tron och kristna traditioner är det kitt som binder samman oss och som säkerställer att vi fortfarande är ett humant, rättvist men också produktivt och kreativt samhälle. Avskärmar vi oss från kristendomen – oavsett hur stark eller svag vår gudstro är – riskerar vi att källorna till det goda samhället sinar och att vårt land förfaller till att bygga på ren materialism, klantänkande, hederskultur och byggande av murar mellan människor i ett och samma land. Detta får inte hända!
Vi uppmanar således alla medlemmar i Svenska kyrkan att använda sin rösträtt på valdagen den 17 september.

Sven Björnsson
Lars Åhlin
Sverigedemokraterna, Lund