Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg angående inbjudan till ”kunskapsdag” om IS-återvändare. | Sverigedemokraterna i Lund

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg angående inbjudan till ”kunskapsdag” om IS-återvändare.

Interpellationen nedan kommer upp på kommunfullmäktige 25 april, cirka 20.00:

 

Lund 2019-04-10

Den 9 april publicerade SVT nyheter en artikel som kan läsas på följande länk:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sapos-lista-har-ar-41-kommuner-som-kan-tvingas-hantera-is-atervandare

I artikeln står det att Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) har bjudit in 41 av landets kommuner till en ”kunskapsdag” om IS-återvändare. Listan, i vilken Lund finns uppräknad, bygger enligt SVT på uppgifter från Säpo. I artikeln bekräftar Säpos presschef Karl Melin att man har delat sin information, rörande till vilka kommuner IS-återvändare kan komma, även med Polismyndigheten. Han säger: ”Syftet med det här är att skapa förutsättningar för att polisen och kommunerna ska kunna hantera individer som är eller har varit i konfliktområdena och eventuellt återvänder till Sverige”.

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg lyder:

  1. 1. Hur ser du på hur Lunds kommun bör medverka i ”kunskapsdagen” om IS-återvändare som Centrum mot våldsbejakande extremism arrangerar, och hur ska kunskapen från denna nå ut i den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen?

 

  1. 2. Vilken information har inkommit till kommunen som konkret visar varför Lund är med på listan, och vad vet vi i nuläget om vad kommunen behöver göra för att hantera detta faktum?

 

_____________________

Hans-Olof Andersson

ledamot kommunfullmäktige (SD)