Interpellation ställd till Barn- och skolnämnd östers ordförande Kenth Andersson om situationen på Killebäckskolan. | Sverigedemokraterna i Lund

Interpellation ställd till Barn- och skolnämnd östers ordförande Kenth Andersson om situationen på Killebäckskolan.

 

Lund 2017-10-11

Tisdagen den 26 september inträffade ett allvarligt bråk på Killebäckskolan. Enligt polisen kom utomstående ungdomar till skolan och snart var det igång ett bråk, där en av de inblandade hade en kniv. Personal gjorde ett envarsingripande och polis tillkallades.

Denna händelse skapade naturligtvis stor oro på skolan. Men det hela verkar inte vara över. Den 7 oktober rapporterade Lokaltidningen Lund att det nu beslutats att skolan ska skyddas av väktare. Mina frågor till Kenth Andersson lyder:

  • Vad ska du göra för att Killebäckskolans elever och personal åter ska kunna känna sig trygga?
  • Har du och ledningen för Barn- och skolnämnd Öster någon plan för hur situationen på Killebäckskolan ska lösas, så att skolan inte ska behöva bevakas av väktare?

 

_____________________

Hans-Olof Andersson

ledamot kommunfullmäktige (SD)