Interpellation om campingen för EU-migranter vid Källbybadet | Sverigedemokraterna i Lund

Interpellation om campingen för EU-migranter vid Källbybadet

INTERPELLATION

 

Till                                                    Anders Almgren, KsO

Från                                         Ted Ekeroth, Sverigedemokraterna

Efter att vänsterstyret  stött på patrull med sina kåkstadsplaner upp på St Hans backar, har arbetet nu gått vidare till andra platser. Nästa på tur är Källby camping och de boende däromkring, som nu ska få ett tiggeriboende inpå knutarna.

På ett informellt möte med grannarna till campingen som hölls den 12 oktober i Rådhuset, ställdes en rad kritiska frågor om projektet, där de allra flesta förblev obesvarade eller besvarades med mycket lösa formuleringar utan egentligen innehåll.

Här är frågeställningarna som jag vill ha svar på:

  • Almgren hävdar att tiggarna på parkeringen ska identifieras, men han lyckades inte svara på hur det ska ske. Vem som ska genomföra identifikationen. Är det frivilligt? Kan man tvinga dem, och hur i så fall? Vad gör man med dem utan identifikationshandlingar?
  • Campingenska tydligen endast vara till för de som nu bor på den ockuperade parkeringen.

Förutom identifikationsproblemet återstår frågan: Ska kommunen bygga en inhängnad runt campingområdet, med en grind man kan passa in och ut genom där identifikation krävs för varje passage? Vem ska i så fall ansvara för den passagen?

Om det inte finns sådana planer, hur kan kommunen säga att det endast ska bo folk som tidigare bott på parkeringen där?

  • I skrivelsen från tjänstemännen, står det att inga under 18 år ska få bo på campingen.

Återigen – hur ska det kontrolleras och upprätthållas? Är det via passagesystemet ovan? Vad händer om det är barn till några av EU-tiggarna?

  • Det framgår av skrivelsen att tiggarna inte har tillgång till dusch och tillåts ej laga mat på

campingen. Hur ska detta upprätthållas? Ska kommunen hyra in ordningsvakter som patrullera campingen och beivrar matlagning?

  • De fordon som tiggarna idag besitter – var ska dessa placeras?
  • Almgren repeterade upprepade gånger att det ska finnas ett definitivt slutdatum för boende på campingen, men vägrade sätta ett sådan slutdatum. Inte heller fastställs det i tjänsteskrivelsen:

o  När är det exakta slutdatumet för boendet?

o   Hur ska evakueringen gå till? Kommer polisen göra det de vägrat göra på andra platser i Lund och Sverige, dvs avhysa dem med våld om så krävs?

o  Kommer kommunen medverka med berörda myndigheter så att dessa personer

utvisas ur landet, då de uppehållt sig i Sverige i tre månader (då avhysning ska ske)? Eller kommer kommunen strunta i avvisningen  och svensk lag och därmed permanentera problemet, då de säkerligen stannar kvar i staden?

  • Det är sagt att det endast ska vara öppen ”kvälls-ocn nattetid” och att ingen får uppehålla sig

i campingen under dagen – hur ska detta beivras och upprätthållas? Ska kommunen tömma lägret varje morgon? Med polisens hjälp? Har polisen i så fall OKat det? Hur annars?

  • De frivilliga, ideella organisationer, som Almgren & CO referar till – är det ”Hjälp tiggare i

Lund” där Joakim Månsson Bengtsson tog ut stora arvoden till sig själv?