Interpellation om avlastning av ankomstkommuner | Sverigedemokraterna i Lund

Interpellation om avlastning av ankomstkommuner

Denna interpellation lämnades in idag 14 oktober, och kommer upp på KF 29 oktober. 

 

Lund 2015-10-14

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren, angående beslut om avlastning av ankomstkommunerna Trelleborg och Malmö, och information rörande Lunds påstådda status som ankomstkommun.

På Lunds kommuns hemsida lades det måndagen den 12 oktober upp en artikel, där det i texten klart och tydligt stod att Lund blivit ankomstkommun. För definition av detta begrepp, se Migrationsverket. Rubriken var ”Mottagande av människor på flykt i Lund”. Dagen efter skrev pressen att Lund hade blivit ankomstkommun.

Frågor rörande detta skickades av mig till kommunkontoret dagen efter, 13 oktober. Svar kom 09.47 onsdagen 14 oktober. I svaret från kommundirektören uppgavs att Lund inte har blivit ankomstkommun, men att ”Lunds kommun är ett stöd, men i praktiken får samma ansvar som en ankomstkommun vad gäller just de här barnen”. Det stod också att central krisledning har aktiverats. Detta föranleder fråga 1, 2 och 3 nedan.

Någon gång under tisdagen togs den ovannämnda artikeln ner från Lunds kommuns hemsida. Vid sökning från en kommunal dator på artikelrubriken gav detta träff, men en informationsruta kom upp, som angav att serverbehörighet krävdes för att läsa artikeln. När allmänheten tryckte på länken i sökresultatet, fick den ett ”server error”- meddelande.  Artikeln hade alltså gjorts otillgänglig för både allmänhet och politiker. Detta föranleder fråga 4 nedan.

De skriftliga källor jag hänvisar till ovan ( inklusive mail) är alla offentliga handlingar, och de sökresultat jag anger ska kommunens IT-avdelning kunna verifiera.

  • Vem är ansvarig för att Lund agerar som om vi vore ankomstkommun, utan att i skrivande stund något beslut om att bli ankomstkommun har tagits?

 

  • Vilka beslut togs av dig, KSAU, eller på delegation från dig eller KSAU som fastställde att Lunds kommun skulle i praktiken ha samma ansvar som en ankomstkommun, utan att vara ankomstkommun, och vilka diarienummer har dessa beslut?

 

  • Vilka resurser tas i anspråk , när det gäller arbetstid för personal, och pengar, för Lunds kommuns arbete med att i praktiken ha samma ansvar som en ankomstkommun, och med vilka belopp blir kommunen kompenserad av Migrationsverket för detta arbete?

 

  • Varför läggs, felaktig information upp på kommunens hemsida, och

när den sedan tas ner, varför läggs inte en rättelse upp?

 

_____________________

Hans-Olof Andersson

ledamot kommunfullmäktige (SD)