Hur ska vi hålla igång ekonomin i en allt svårare situation? | Sverigedemokraterna i Lund

Hur ska vi hålla igång ekonomin i en allt svårare situation?

Det gäller att hålla igång efterfrågan på varor och tjänster. Foto: Hans-Olof Andersson.

Nu går semestern mot sitt slut och det är dags att återgå till jobbet. Men för många blir det inte så, Covid-19 och nedstängningarna epidemin har föranlett har lett oss in i en allvarlig ekonomisk kris och arbetslösheten ökar, nu ligger den på 9,3 procent. Enligt de senaste prognoserna så faller Sveriges BNP med fem procent 2020, jämfört med 2019. En sådan nedgång får enorma effekter på de offentliga ekonomierna: inte bara minskar skatteintäkterna, utan utgifterna för finansiering av a-kassor, sociala åtgärder, med mera ökar.

Staten har sedan detta började i våras betalat ut många miljarder i olika stödåtgärder till näringslivet, Riksbanken har ställt sig som garant så att utlåning och kreditexpansion ska kunna fortsätta inom finanssektorn. Men det är svårt att få sådan klassisk stimulanspolitik att fungera när det inte är brist på kapital som är problemet; problemet är att produktion av varor och tjänster i många fall helt enkelt inte går att bedriva. Det enda sättet att hålla igång ekonomin i en sådan situation är att ställa om produktion och konsumtionsmönster.

Många tror att ekonomi handlar om pengar, men det är bara en sida av ekonomin, den finansiella sidan. Den andra sidan är så kallad realekonomi, det vill säga att vi producerar och konsumerar. Pengar är ett sätt att mäta värde och underlätta transaktioner, men ytterst är det realekonomin vi lever i. Pengarna ska finnas där i lagom mängd som smörjmedel i maskineriet. Men äta pengar går inte.

Hur ska vi då göra för att hålla igång ekonomin, så att färre förlorar jobbet och vi kan ha kvar välfärden? Svaret är att vi alla måste hjälpas åt att ställa om våra konsumtionsmönster till sådant som näringslivet kan leverera. Vi lever i en så kallad efterfrågedriven ekonomi, och det ger stor makt åt konsumenterna. Att bara hoppas att denna kris ska vara över snart kommer inte att fungera.

Hur påverkas då den kommunala ekonomin? Just Lund har ganska goda förutsättningar att klara sig hyggligt, eftersom så stor del av befolkningen jobbar i sjukvården och inom utbildning, orter som domineras av industri kan få det mycket värre. Men det beror också på hur mycket staten kan stödja kommunerna genom statsbidrag. Sammanlagt kan sägas att de ekonomiska effekterna av Covid-19 kommer att drabba alla delar av samhället, och alla medborgare de kommande åren. Så illa är det. Det bästa vi kan göra är som sagt att försöka ställa om vår konsumtion, så att hjulen hålls igång så mycket det går.