Hur ser biogasens framtid ut? | Sverigedemokraterna i Lund

Hur ser biogasens framtid ut?

Biogasmöte i Lund

Biogasmöte i Lund

Onsdagen den 16 januari hade Lunds kommun bjudit in till en konferens om biogasens framtid. Medverkade också gjorde Lunds Energi, expertis från den akademiska världen, och flera företag som fick presentera sig själva. Trots mycket goda förutsättningar för Lund att kunna utgöra en knutpunkt i biogastillväxten i södra Sverige, fanns det ändå ganska mycket tveksamhet i anföranden och diskussioner denna dag. Hur stor kommer egentligen biogasen att bli? 

Dagen började med att anförande av Max Åhman, forskare på Miljö- och energisystem på Lunds Tekniska Högskola. Han presenterade en graf som visade ett scenario för världens energikonsumtion fram till 2050. Oljan kommer att fasas ut, och istället kommer biogas, etanol från biomassa, med mera att öka starkt. Alternativet till detta är att kol, naturgas och oljeskiffer ersätter oljan, men i så fall kommer ju de klimatpåverkande utsläppen från den sinande oljan bara att ersättas av andra fossila energikällor. Kärnkraft, solenergi, och vindenergi förutspåddes inte någon lysande framtid. Biogas är ju dessutom något som kan fungera som drivmedel i fordon, viktigt när oljan sinar.

Något som poängterades denna dag är att Skåne har goda förutsättningar när det gäller gas, eftersom det finns ett ganska väl utbyggt gasnät här, till skillnad mot de flesta andra delar av Sverige. Lunds Energi planerar ju en rötanläggning för gödsel utanför Dalby, så det är själva byggandet av anläggningen som behövs för att ganska stora biogasleveranser ska kunna göras här i Lund, antingen per ledning eller i tankbil. Dalbyanläggningen är projekterad att kunna leverera motsvarande konsumtionen för 5000 personbilar, eller 120 stadsbussar. Stadsbussar drar ju enormt mycket mer än personbilar, eftersom de kör hela dagarna, och personbilar kanske bara rullar en halvtimma per dag i genomsnitt.

Kunskapen om biogas  finns i Lund, det visades genom de företag som presenterade sig. Det som talare efter talare sade denna dag, är att det som behövs nu är att politiker centralt, alltså i riksdag och regering, behöver fatta mod och besluta om omfattande investeringar i infrastruktur för gas. Det var med några andra politiker denna dag, men de sade bara att de inte lyckats, eller inte försökt, påverka sina kollegor i Stockholm.

Vi Sverigedemokrater, både i Lund och på riksnivå, är övertygade om att biogasen kommer starkt. Användningen i fordon ökar redan nu med cirka 20 procent per år, kurvan pekar stadigt uppåt, men från en låg  nivå förstås. Fler fartyg borde drivas med biogas, till exempel, När oljan blir tillräckligt dyr kommer denna förändring, exakt när detta inträffar vet nog ingen.

Biogasmöte i Lund

Biogasmöte i Lund