Hur blir det med budgeten för 2021? | Sverigedemokraterna i Lund

Hur blir det med budgeten för 2021?

Tyvärr ser det mörkt ut med ekonomin för kommunen. Foto: Hans-Olof Andersson.

Lunds kommun fattar beslut om budget för kommande år på ett fullmäktige i juni. Man beslutar även om så kallade EVP-siffror för de två åren efter det. Beslutet tas så långt innan årsskiftet för att man ska hinna organisera verksamheten i linje med beslutet: har politiken till exempel beslutat om utökningar eller neddragningar så måste man hinna öka eller minska personalstyrkan, och så vidare.

Men i år är det mycket som hänger i luften. Staten har utfärdat en förordning att man inte ska ha möten med över 50 personer, så nu sammanträder KF med 33 ledamöter, det lägsta lagen tillåter. Det blir svårt att debattera budgeten om inte de med ledande poster inom olika områden är närvarande, till exempel alla nämndsordförandena. Så just nu är det oklart om det blir ett budget-KF 16-17 juni. Att ha mötet på distans, men massor av personer närvarande via Skype, innebär många problem, bland annat kan man inte ha slutna voteringar på distans.

Om det inte blir något, så får man istället besluta om budget någon gång augusti till december. Fördelen med det är att man då har mycket bättre prognoser för 2021, vi är ju på väg in i en lågkonjunktur och de budgetar som görs nu, baserade på prognoser från mars, kommer att ha väldigt lite med den verkliga  ekonomin 2021 att göra. Det är inte bara så att ekonomin kan bli svag 2021, utan om resultatet för 2020 blir riktigt dåligt så måste man försöka ta igen en del av det kommande år.

Vi i SD håller nu på med det sista med vår budget. Vi publicerar den på hemsida, facebook, och med pressmeddelande måndag 18 maj, 09.00.  Sedan är det budget-KS dagen efter, och då kommer nog alla fem, sex budgetar att vara offentliga så man kan jämföra dem.