Fråga från Bengt Malmberg, SD, till Mia Honeth, ordförande Barn och skolnämnden | Sverigedemokraterna i Lund

Fråga från Bengt Malmberg, SD, till Mia Honeth, ordförande Barn och skolnämnden

Denna fråga kommer upp cirka 20.10 på KF 27 februari: 

Enkel fråga ställd till Mia Honeth, ordförande Barn och skolnämnden, Lunds kommun.

Lunds kommun har, genom Lundafastigheter, en enhet som är specialiserade på lokalvård. Ca 70 anställda som enbart arbetar med detta. Kollektivavtal och bra arbetsmiljö är en självklarhet. Min mycket enkla fråga är: Varför anlitar inte skolorna i Lunds kommun den egna organisationens tjänster i större utsträckning?

Bengt Malmberg