Första mötet med miljönämnden | Sverigedemokraterna i Lund

Första mötet med miljönämnden

Urban Nilsson och Bengt Malmberg, ledamot och ersättare i miljönämnden deltog under tisdagen i en välorganiserad utbildning/lära-känna-aktivitet med miljönämndens ledamöter i Ringsjöstrand. Ledare för samlingen var miljöförvaltningens chef Björn Berséus. Till sin hjälp med att gå igenom de olika ämnesområdena hade han ett flertal av sina medarbetare på plats. Det var intressant och informativt. Urban och Bengt lärde även känna ett flertal av de övriga ledamöterna i den nytillträdda nämnden. Under onsdagskvällen hade sedan den nya nämnden sitt första sammanträde.