Företrädare | Sverigedemokraterna i Lund

Företrädare

Våra politiker

I valet den 14 september 2014 fick Sverigedemokraterna 7,3 procent i valet till Lunds kommunfullmäktige. Det gav oss fem mandat och tre ersättare. Vi sitter även med i Kommunstyrelsen, Barn-och skolnämnd Lunds stad, och Kommunrevisionen. Nedan presenteras våra politiker.

Hans-Olof Andersson

Hans-Olof Andersson
Ledamot i kommunstyrelsen

Ledamot i kommunfullmäktige

Politisk företrädare, Gruppledare

Christoffer Brinkåker

Christoffer Brinkåker

Ersättare i kommunstyrelsen

Ledamot kommunfullmäktige

Dragan Brankovic

Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i Barn-och skolnämnd Lunds stad

Bo Kjellberg

Bo Kjellberg

Ledamot kommunfullmäktige

Mats Hansson

Mats Hansson

Ledamot i kommunfullmäktige

Carl Sjöberg

Ersättare i kommunfullmäktige

Gunilla Hedlund Mikulasek

Ersättare i kommunfullmäktige

                                                                        Bengt Svensson

                                                                     Ersättare i kommunfullmäktige

                                                                     Ersättare i Skolnämnd Lunds stad

        SD Lunds styrelse

Bengt Malmberg

ordförande SD Lund

Dragan Brankovic

Vice ordförande  och kassör SD Lund

Bengt Svensson

styrelseledamot SD Lund

Carl Sjöberg

Styrelseledamot SD Lund

(bild kommer snart)

Mattias Larsson

Sekreterare SD Lund

Mattias Kristiansson

Styrelseledamot SD Lund

Richard Hertzberg

Förste ersättare SD Lund

Lars Åhlin

Andre ersättare SD Lund