Företrädare | Sverigedemokraterna i Lund

Företrädare

Våra politiker

I valet den 9 september 2018 fick Sverigedemokraterna 9,4 procent i valet till Lunds kommunfullmäktige. Det gav oss sex ledamöter och tre ersättare.  Nedan presenteras våra politiker. Vi sitter sedan tidigare i kommunstyrelsen. Den första januari 2019 kom vi även in i nio nämnder, och en del andra organ.

 

Hans-Olof Andersson

ledamot kommunstyrelsen

ledamot kommunfullmäktige

                                                                         ersättare socialnämnden

ledamot demokratiberedningen

partiföreträdare

 

Christoffer Brinkåker

ersättare kommunstyrelsen

ledamot kommunfullmäktige

 

Åsa Wittenfelt

ledamot kommunfullmäktige

ledamot barn-och skolnämnden

ledamot utbildningsnämnden

 

Victoria Tiblom

ledamot kommunfullmäktige

ledamot kultur- och fritidsnämnden

ledamot VA Syd ägarnämnd Lund

 

Bengt Malmberg

ledamot kommunfullmäktige

ersättare miljönämnden

ledamot servicenämnden

ersättare demokratiberedningen

 

 

Magnus Liljeroth

ledamot kommunfullmäktige

ledamot tekniska nämnden

 

Urban Nilsson

förste ersättare kommunfullmäktige

ledamot miljönämnden

ersättare VA Syd ägarnämnd Lund

 

Dragan Brankovic

     andre ersättare kommunfullmäktige

ledamot byggnadsnämnden

 

  Bo Kjellberg

tredje ersättare kommunfullmäktige

 

 

Jonas Johansson

ersättare kultur- och fritidsnämnden

 

Marcus Svensson

ledamot socialnämnden

                                                                   ersättare barn-och skolnämnden

 

Sven Björnsson

ersättare utbildningsnämnden

 

Gabriella Hedarv

ledamot Vård-och omsorgsnämnden

 

Lena Lindman

ersättare vård-och omsorgsnämnden

 

 

Victor Jangdal

ersättare byggnadsnämnden

Elena Kuleshova

ledamot kommunrevisionen

 

SD Lunds styrelse

Styrelsen för SD Lund 2019: Dragan Brankovic, Carl Sjöberg, Robert Benkö (sittande) Marcus Svensson, Åsa Wittenfelt, Jonas Johansson, Bengt Malmberg, Charlotta Billvik.

                                                                           Ordförande: Åsa Wittenfelt

                                                                   Vice ordförande: Bengt Malmberg

                                                   Andre vice ordförande, kassör: Dragan Brankovic

                                                          ledamöter: Carl Sjöberg, Jonas Johansson

                                        ersättare: Marcus Svensson, Charlotta Billvik, Robert Benkö