Företrädare | Sverigedemokraterna i Lund

Företrädare

Våra politiker

I valet den 9 september 2018 fick Sverigedemokraterna 9,4 procent i valet till Lunds kommunfullmäktige. Det gav oss sex ledamöter och tre ersättare.  Nedan presenteras våra politiker. Vi sitter sedan tidigare i kommunstyrelsen. Den första januari 2019 kom vi även in i nio nämnder, och en del andra organ.

Hans-Olof Andersson

ledamot kommunstyrelsen

ledamot kommunfullmäktige

ledamot demokratiberedningen

partiföreträdare

Christoffer Brinkåker

ersättare kommunstyrelsen

ledamot kommunfullmäktige

Åsa Wittenfelt

ledamot kommunfullmäktige

ledamot barn-och skolnämnden

ledamot utbildningsnämnden

Victoria Tiblom

ledamot kommunfullmäktige

ledamot kultur- och fritidsnämnden

ledamot VA Syd ägarnämnd Lund

Micael Jarnesjö

ledamot kommunfullmäktige

ledamot servicenämnden

ersättare tekniska nämnden

Bengt Malmberg

ledamot kommunfullmäktige

ersättare miljönämnden

ersättare servicenämnden

ersättare demokratiberedningen

Magnus Liljeroth

förste ersättare kommunfullmäktige

ledamot tekniska nämnden

Urban Nilsson

andre ersättare kommunfullmäktige

ledamot miljönämnden

ersättare VA Syd ägarnämnd Lund

Diana Engblom

tredje ersättare kommunfullmäktige

ersättare socialnämnden

 

Dragan Brankovic

ledamot byggnadsnämnden

 

Ingvar Mårtensson

ersättare byggnadsnämnden

 

Jonas Johansson

ersättare kultur- och fritidsnämnden

 

Pathrick Broholm

ersättare Barn-och skolnämnden

Marcus Svensson

ledamot socialnämnden

 

Sven Björnsson

ersättare utbildningsnämnden

 

(foto saknas)

Nike Förster

ledamot Vård-och omsorgsnämnden

 

Lena Lindman

ersättare vård-och omsorgsnämnden

 

Elena Kuleshova

ledamot kommunrevisionen

 

SD Lunds styrelse

Styrelsen för SD Lund 2019: Dragan Brankovic, Carl Sjöberg, Robert Benkö (sittande) Marcus Svensson, Åsa Wittenfelt, Jonas Johansson, Bengt Malmberg, Charlotta Billvik.

Ordförande: Åsa Wittenfelt

Vice ordförande: Bengt Malmberg

Andre vice ordförande, kassör: Dragan Brankovic

ledamöter: Carl Sjöberg, Jonas Johansson

ersättare: Marcus Svensson, Charlotta Billvik, Robert Benkö