Företrädare | Sverigedemokraterna i Lund

Företrädare

Våra politiker

I valet den 9 september 2018 fick Sverigedemokraterna 9,4 procent i valet till Lunds kommunfullmäktige. Det gav oss sex ledamöter och tre ersättare.  Nedan presenteras våra politiker. Vi sitter sedan tidigare i kommunstyrelsen. Den första januari 2019 kommer vi även in i nio nämnder, och en del andra organ. Vi kommer att återkomma med fler presentationer då.

Hans-Olof Andersson

ledamot kommunstyrelsen

ledamot kommunfullmäktige

partiföreträdare

 

Christoffer Brinkåker

ersättare i kommunstyrelsen

ledamot kommunfullmäktige

Åsa Wittenfelt

ledamot kommunfullmäktige

Victoria Tiblom

ledamot kommunfullmäktige

Micael Jarnesjö

ledamot kommunfullmäktige

Bengt Malmberg

ledamot kommunfullmäktige

 

Magnus Liljeroth

förste ersättare kommunfullmäktige

Urban Nilsson

andre ersättare kommunfullmäktige

Diana Engblom

tredje ersättare kommunfullmäktige

 

        Elena Kuleshova    ledamot kommunrevisionen

 

 

                                                              SD Lunds styrelse

Bengt Malmberg

ordförande SD Lund

Åsa Wittenfelt

vice ordförande

Dragan Brankovic

kassör SD Lund

Micael Jarnesjö

sekreterare

Bengt Svensson

styrelseledamot SD Lund

Carl Sjöberg

    styrelseledamot

Mattias Kristiansson

Förste ersättare styrelsen

   

Charlotta Billvik

   Andre ersättare styrelsen