Företrädare | Sverigedemokraterna i Lund

Företrädare

Våra politiker

I valet den 14 september 2014 fick Sverigedemokraterna 7,3 procent i valet till Lunds kommunfullmäktige. Det gav oss fem mandat och tre ersättare. Vi sitter även med i kommunstyrelsen och kommunrevisionen. Nedan presenteras våra politiker.

Hans-Olof Andersson

Hans-Olof Andersson
Ledamot i kommunstyrelsen

Ledamot i kommunfullmäktige

Politisk företrädare, Gruppledare

Christoffer Brinkåker

Christoffer Brinkåker

Ersättare i kommunstyrelsen

Ledamot kommunfullmäktige

Dragan Brankovic

Ledamot i kommunfullmäktige

Bo Kjellberg

Bo Kjellberg

Ledamot kommunfullmäktige

Mats Hansson

Mats Hansson

Ledamot i kommunfullmäktige

Carl Sjöberg

Ersättare i kommunfullmäktige

 

Gunilla Hedlund Mikulasek

Ersättare i kommunfullmäktige

                                                                          Bengt Svensson

                                                                      Ersättare i kommunfullmäktige

 

          SD Lunds styrelse

Bengt Malmberg

ordförande SD Lund

Åsa Wittenfelt

vice ordförande

Dragan Brankovic

kassör SD Lund

Micael Jarnesjö

sekreterare

Bengt Svensson

styrelseledamot SD Lund

Carl Sjöberg

    styrelseledamot

Mattias Kristiansson

Förste ersättare styrelsen

   

Charlotta Billvik

   Andre ersättare styrelsen