Företrädare | Sverigedemokraterna i Lund

Företrädare

Våra politiker

I valet den 9 september 2018 fick Sverigedemokraterna 9,4 procent i valet till Lunds kommunfullmäktige. Det gav oss sex ledamöter och tre ersättare.  Nedan presenteras våra politiker. Vi sitter sedan tidigare i kommunstyrelsen. Den första januari 2019 kom vi även in i nio nämnder, och en del andra organ.

 

Hans-Olof Andersson

ledamot kommunstyrelsen

ledamot kommunfullmäktige

 ersättare socialnämnden

ledamot demokratiberedningen

partiföreträdare

 

Christoffer Brinkåker

ersättare kommunstyrelsen

ledamot kommunfullmäktige

 

Åsa Wittenfelt

ledamot kommunfullmäktige

ledamot barn-och skolnämnden

ledamot utbildningsnämnden

 

Victoria Tiblom

ledamot kommunfullmäktige

ledamot kultur- och fritidsnämnden

ledamot VA Syd ägarnämnd Lund

 

Bengt Malmberg

ledamot kommunfullmäktige

ersättare miljönämnden

ledamot servicenämnden

ersättare demokratiberedningen

 

 

Magnus Liljeroth

ledamot kommunfullmäktige

ledamot tekniska nämnden

 

Urban Nilsson

förste ersättare kommunfullmäktige

ledamot miljönämnden

ersättare VA Syd ägarnämnd Lund

 

Dragan Brankovic

     andre ersättare kommunfullmäktige

ledamot byggnadsnämnden

 

(bild saknas)

Bengt Svensson   

tredje ersättare kommunfullmäktige

 

 

Jonas Johansson

ersättare kultur- och fritidsnämnden

 

Marcus Svensson

ledamot socialnämnden

ersättare barn-och skolnämnden

 

Sven Björnsson

ersättare utbildningsnämnden

 

Gabriella Hedarv

ledamot Vård-och omsorgsnämnden

 

Lena Lindman

ersättare vård-och omsorgsnämnden

 

       

 

Victor Jangdal

ersättare byggnadsnämnden

 

                                                                          Carl Danielsson

ersättare tekniska nämnden

 

Elena Kuleshova

ledamot kommunrevisionen

 

        SD Lunds styrelse 2020:

              ordförande: Åsa Wittenfelt

vice ordförande: Bengt Malmberg

andre vice ordförande: Marcus Svensson

            ledamot: Jonas Johansson

          ledamot och kassör: Lotta Billvik

               ersättare: Gabriella Hedarv, Carl Sjöberg, Erik Ivarsson