Evenemang | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 5

Evenemang

 • Torgmöte i Dalby på lördag

  Av hansolof.andersson den 14 september, 2011
  0

  På lördag, den 17 september, har vi torgmöte i Dalby. Ovan ser ni annonsen vi har inne i Lokaltidningen denna vecka. Platsen är Dalby köpcentrum, och vi börjar 11.00. Talare är två av våra kommunfullmäktigeledamöter, Hans-Olof Andersson och Ted Ekeroth. De kommer att tala om aktuella frågor i Sverige och Lund, med särskilt fokus på ämnen som berör Dalby och den östra delen av kommunen. Välkomna!

 • SD Lunds politiker och aktiva i Almedalen

  Av hansolof.andersson den 18 juli, 2011
  0
  Donners plats i Visby

  Donners plats i Visby

  Mitt i Visby ligger den lilla parken Almedalen. En gång i
  tiden var den stadens hamn, men nu är Hansans koggar sedan länge borta och
  hamnen utfylld och gräsbevuxen. Nu är det idéer som är handelsvaran här, och
  dessa ropas, uppblandade med en stor dos löst prat, ut från den stora scen som
  varje år sätts upp när det är dags för Politikerveckan i Almedalen.

  Men sedan många är evenemanget mycket större än så. I hela
  det centrala Visby kryllar det av föredrag och debatter i diverse lokaler, och
  på gator och torg. I år var det cirka 1400 evenemang. Sverigedemokraternas
  kommun- region- och riksdagspolitiker från Lund var på plats för att framföra
  våra åsikter och lyssna och lära av andras.

  I en av de mest centrala byggnaderna, på Hästgatan 1, ägde
  Öresundskommitténs evenemang rum. Öresundskommittén är ett fast forum för
  diskussioner om ärenden som rör de tätbefolkade områdena runt Öresund. Det
  handlar mycket om näringslivsutveckling, och med tanke på att Lunds
  kommunfullmäktige i våras tog 300 000 från parkunderhållet för att vara
  med och finansiera detta evenemang, var det med viss besvikelse som Hans-Olof
  Andersson från SD Lund kunde konstatera att det var få andra Lundapolitiker på
  evenemangen, några var dock där, till exempel kunde två kommunalråd observeras.
  Dock var det många tjänstemän från Lund som var med och fick evenemanget att
  fungera, och med dessa fördes diskussioner om sådant som att det skall vara så
  svårt att få Lunds kommuns hemsida att till exempel ha helt sökbara dokument. Tjänstemännensuckade, och närvaron av bromsklossar i form av gamla trötta politiska block antyddes.

  Paneldiskussion ordnad av Öresundskommittén

  Paneldiskussion ordnad av Öresundskommittén

   

  Svenskt Näringsliv gör varje år väl förberedda och professionella evenemang,

  och ett av dem är värt nämna för er Lundabor i denna

  artikel. Det handlade om hur utdraget och krångligt det kan vara för företag
  att få sina ansökningar, till exempel miljöprövningar, igenom alla instanser.
  En kvinna som representerade Arlanda, och en man från LKAB, var två av de
  inbjudna som redogjorde för hur till exempel sådant som länsstyrelserna långt
  ifrån alltid är särskild snabba. När LKAB får vänta år efter år på tillstånd
  att bryta en malmfyndighet, innebär detta stora uteblivna inkomster. Mest
  absurt var kanske det som den företrädare för ett biogasföretag berättade:
  politikernas vilja är att Sverige skall satsa på biogas, men när det väl blev
  dags att göra miljöprövningen för en anläggning som ska producera biogas i
  Stockholmsområdet, så signalerade trögheten i processen något helt annat.

  Men till Lundainslaget på detta evenemang. På plats var Jan
  Samuelsson, VD för det kommunägda Lunds Energi. Han berättade, med oändlig
  frustration om turerna i bolagets försök att få bygga kraftvärmeverket i
  Örtofta. Han sade att Lunds Energi själva dock hade gjort ett misstag, när de
  av en tillståndsmyndighet blev tillfrågade om att ta fram fler förslag till
  placering av kraftverket. De hade svarat med att leverera fler
  placeringsförslag, och ångrade sedan att de helt enkelt inte hade svarat att
  Örtofta var den enda tänkbara placeringen. Vi får se hur det går med bygget,
  men klart är i alla fall att det behövs politiskt stöd för att få Lunds Energi
  på fötter. Jan Samuelsson är alltså VD, och bör kunna sitta kvar, men med en ny
  ordförande skulle bolaget kunna komma ur sin desperation och få den nystart det
  så väl behöver.

  Tillståndsprocessen för Örtoftaverket

  Tillståndsprocessen för Örtoftaverket

   

  Varför tar miljöprövningar så lång tid? Naturligtvis behövs
  de göras, men går det inte att snabba på? Vi ska inte glömma att det Svenskt
  Näringsliv som gjorde detta arrangemang, och bara några dagar tidigare hade
  dess vd, Urban Bäckström, uppmanat borgarna att samarbeta med Miljöpartiet för
  stabila majoriteter. Kanske ska vi tolka detta som att Urban Bäckström tror att
  med mer Miljöpartiinflytande över lagstiftningen blir det lättare för
  företagen? Svenskt Näringslivs visdom är outgrundlig.

   

  Men perspektiven under politikerveckan sträckte sig förstås
  långt utanför det Lundakommunala. När Erik Almqvist höll torgmöte var det
  orättvisorna på arbetsmarknaden som stod i fokus. En av de många orättvisor den
  borgerliga regeringen har infört är de så kallade ”instegsjobben”. Detta system
  innebär att den jobbsökande personens etniska tillhörighet fastställs, och
  skulle den vara icke-svensk premieras detta genom att arbetsgivaren kan få
  sjuttiofem procent av lönekostnaden betalt av staten. Så rasistisk är den
  svenska regeringen. Erik var som vanligt suveränt pedagogisk, och både Visbybor
  och turister stannade till för att lyssna.

  Nära själva parken Almedalen var partiets infotält
  uppställt. Här träffades aktiva från olika delar av landet och delade på arbetet/nöjet
  att tala med medborgare som ville veta mer om partiet och dess politik. Många
  av de som bemannade tältet var aktiva i SDU, även från Lund.

  Hans-Olof Andersson

  Hans-Olof Andersson ringer ett telefonsamtal i en paus mellan evenemang

   

  Den sista dagen, söndagen, var det dags för partiordförandens tal på scenen i Almedalen. Framför scenen hade cirka 500 aktiva och sympatisörer samlats och Jimmie Åkesson höll ett anförande där han började med att småleende poängtera att han inte tänkte göra som Fredrik Reinfeldt gjort tidigare i veckan, blanda in varelser från andra planeter. Publiken skrattade. Sedan redogjorde Jimmie Åkesson systematiskt för varför borgarnas regering misslyckats. Ett exempel var den katastrofala uppgörelse borgarna gjort med miljöpartiet rörande invandringspolitiken. Det är ju i praktiken så, att de andra partiernas ”politiska autism” (oförmåga att prata med andra politiker) gjort att Sveriges regering har avsagt sig möjligheten att verkligen regera landet. Borgarna har valt att förlora ett stort antal omröstningar i riksdagen på grund av denna oförmåga att förhandla med Sverigedemokraterna.

  Jimmie Åkesson tog också upp att kriminalpolitiken ska bli
  ett tydligt fokusområde de närmaste åren. Sverigedemokraterna är det enda parti
  som kraftigt vill skärpa straffen för återfallsförbrytare.

  Det var nöjda aktiva från SD Lund som på söndagskvällen tog
  färjan tillbaka till fastlandet, för vidare bilförd hemåt. Nästa år talar
  Sverigedemokraternas ordförande som första talare på Almedalsscenen, den första
  av de åtta dagar (eftersom det finns åtta riksdagspartier) som Almedalsveckan varar.
  Man kör enligt ett rullande schema, så att varje partis dag förskjuts en dag
  för varje år. Det är som det står i bibeln: den siste skall bliva den förste.

  Jimmie Åkesson talar från Almedalsscenen

  Jimmie Åkesson talar från Almedalsscenen

 • SD Lund i Almedalen

  Av hansolof.andersson den 4 juli, 2011
  0

  Den tredje till den tionde juli pågår politikerveckan i Visby. Ett stort antal av våra politiker från Lund kommer att delta, bland andra våra tre riksdagsmän Erik Almqvist, Mattias Karlsson, och Kent Ekeroth, och två av våra kommunfullmäktigeledamöter, Hans-Olof Andersson och Ted Ekeroth. Hans-Olof Andersson är dessutom ledamot i både Regionfullmäktige och i Region Skånes kulturnämnd så vi har verkligen politisk bredd.

  Varför åker vi då till Almedalen? Jo, politikerveckan, med dess cirka 1400 evenemang, erbjuder verkligen chanser att debattera, påverka genom dialog, och helt enkelt lära sig mer. Många av seminarierna handlar om kommunpolitik, och ger möjligheter för politiker från olika delar av landet att tala till exempel om kommunala bolag, infrastruktur, med mera.  Söndagen den tionde juli är det Sverigedemokraternas dag, och då talar Jimmie Åkesson med flera på den stora scenen i själva parken Almedalen.

  Lunds kommunstyrelse är också på plats. Egentligen fanns det inga pengar för det, men på ett kommunfullmäktige i våras drev de andra politikerna igenom att 300 000 skulle tas från parkunderhållet. Nu får vi hoppas att den trevliga miljön i Visby får den ”politiska autismen” (oförmåga att kommunicera och förhandla) släpper så kommunstyrelsens ledamöter kommer igång och diskuterar till exempel viktiga lundafrågor med våra politiker.

  En rapport om Almedalsveckan, med många foton,  kommer här när veckan närmar sig sitt slut.

   

   

   

 • Nu är omvalet igång, även i Lund!

  Av hansolof.andersson den 8 maj, 2011
  0

  Nu är omvalet för Västra Götalandsregionen igång, förtidsröstningen har börjat. Valdagen är den 15 maj. Det handlar alltså om att ett av landstingsvalen  inte gick rätt till den 19 september förra året. De som får rösta är de som är folkbokförda i Västergötland, Bohuslän, och Dalsland, de landskap som ingår i Västra Götalandsregionen.

  I Lund finns det många studenter som är folkbokförda någon annanstans, därför anordnas förtidsröstning som äger rum på Stadsbiblioteket. Sverigedemokraterna ställer upp med fem valsedlar, en för varje valkrets i området. Våra valsedlar finns på plats på biblioteket. Vi aktiva inom SD Lund är också där regelbundet och kontrollerar att de står där de ska.

  I valet den 19 september blev Sverigedemokraterna vågmästare mellan de så kallade blocken i Västra Götalandsregionen. Det bildades en så kallad blocköverskridande allians, men bland annat borgare och mijöpartiet. Det är viktigt att Sverigedemokraterna stärker sin position ytterligare i detta omval. Regionens största ansvarsområde är sjukvården, och i Västra Götaland är det som i de flesta landsting: De ”gamla” partiernas politiker gör allt för att föra över pengar från vården till genomförande av mångkultur, diverse kulturradikala genusprojekt och liknande. Långsamt bryts den offentliga sektorn och dess verksamhet ned.

  Observera att du inte kan förtidsrösta i Lund på själva valdagen, den 15 maj. Sista dag att rösta är den 14 maj. Du kan rösta på biblioteket på dessa tider:

  torsdag 5 maj:   10-19

  fredag 6 maj: 10-18

  lördag 7 maj: 10-15

  måndag 9 maj:  10-19

  tisdag 10 maj: 10-19

  onsdag 11 maj: 10-19

  torsdag 12 maj: 10-19

  fredag 13 maj: 10-18

  lördag 14 maj: 10-15

 • Utbildningsdag för SD Lund

  Av hansolof.andersson den 15 februari, 2011
  0

  Utbildning Lund feb 2011

  Lördagen den 5 februari var det utbildningsdag för Sverigedemokraterna i Lund. Flera av våra medlemmar är i Stockholm det mesta av tiden, vi har ju tre riksdagsmän (Erik Almqvist, Mattias Karlsson, och Kent Ekeroth) men den lokala kraften är ändå ganska god! Tio av våra mest aktiva samlades denna dag och fördjupade sig i politisk opinionsbildning, kommunpolitik, med mera. Det visades film från bland annat politikerveckan i Almedalen, en plats där det ges rika tillfällen att bedriva opinionsbildning i offentligheten. Utbildningsledare var Hans-Olof Andersson. Alla deltagare fick engagera sig genom att prova att debattera mot fiktiva motståndarpolitiker som med nyttjande av någorlunda teatertalang spelades av Hans-Olof Andersson. Den fiktiva moderaten ”Rutger Köttberg” lockade till många skratt, liksom hans lika fiktive socialdemokratiska kollega ”Rune Jönsson”, en karaktär som delar den förres något förstorade självbild, men med en sociolektiskt sett något annorlunda floskelvokabulär. På mötet studerade man också verkliga motståndarpolitiker, genom att titta på de filmer som finns från Lunds kommunfullmäktige. Hans-Olof Andersson betonade att långa politiska sammanträden (kommunfullmäktige kan vara upp till två dagar) blir intressanta genom att man som deltagare eller betraktare har, eller utvecklar, ett djupgående människointresse.

  Fler utbildningsdagar med SD Lund kommer. Blir du medlem i SD Lund blir du kallad till dessa, och det är helt gratis.

  Hans-Olof Andersson utbildar

 • SD Lund på kommunkonferens

  Av hansolof.andersson den 19 januari, 2011
  0
  Jimmie Åkesson på kommunkonferens

  Jimmie Åkesson tar emot applåderna

  I början av december var tre av våra Lundapolitiker på Kommunkonferens i Stockholm. Dessa konferenser äger rum vartannat år, och samlar många av partiets kommunpolitiker. Cirka 340 var närvarande på Älvsjömässan söder om Stockholm. Konferensen präglades dels av stor glädje över valsegern, dels av det stora omorganisationsarbete som nu pågår.

  Riksdagsarbetet är i full gång, men många av ledamöterna och ersättarna i alla kommunfullmäktige är nya. Till det kommer den nu kraftigt utbyggda landstingsrepresentationen: Sverigedemokraterna är nu med i femton landsting, jämfört med tre under den förra valperioden. Nu behöver partiet utveckla ett system med landstingskonferenser också. Det finns självklart även ett behov av fler, och mer lokalt förankrade, konferener om kommunpolitik.

  På konferensen höll riksdagsman Per Ramhorn ett föredrag om den nya lagstiftningen om hur äldre kan välja äldreomsorg. SABO, organisationen för kommunala bostadsbolag, hade en man på plats, som berättade bland annat om den nya lagstiftning som träder i kraft vid årsskiftet, och reglerar hur sådana här bolag får och skall agera på bostadsmarknaden. Men mer känslomässigt engagerande var det när HARO, en av Sveriges mest tystade organisationer, fick komma till tals. HARO har verkat i många år för att det inte ska vara som nu, att barnen mer tillhör den offentliga sektorn och politikermakten, än de är del av sin egen familj. De tog upp det absurda faktum att det är nästan omöjligt nuförtiden att få ta hand om sina egna barn, även om de är så små som 18 månader! HARO fick verkligen applåder av alla de Sverigedemokratiska kommunpolitikerna.

  Deltagare på Kommunkonferens 2010

  Konferensdeltagarna applåderar efter Jimmie Åkessons tal

  Ett populärt inslag var när Ian Wachtmeister gästtalade. Anledningen att han var inbjuden var att han hade, när han var politiskt verksam, även han blivit utsatt för antidemokratiska övergrepp från kriminella, politiska motståndare, och media. Det var ju inte bara under tiden i Ny Demokrati, utan också när han var partiledare för Det nya partiet, som fick 20 000 röster i valet 1998, som han blev utsatt för stenkastning, förtal, och hatiska utfall. Han gav ett intryck av att vilja att det ska gå bra för Sverigedemokraterna, och gav från talarstolen goda råd om hur man bäst arbetar i riksdagen och i rikspolitiken.

  De allra största applåderna fick förstås partiledare Jimmie Åkesson, när han höll sitt första större partianförande efter valet. Det var mycket media på konferensen, och under applåderna, då Jimmie steg ner från podiet, rullade TV-kamerorna och blixtrade fotoblixtarna. Media hade ett eget pressrum på konferensen, och en av de mer talande episoderna från denna konferens, var när två journalister, oklart från vilket media, steg ut i folkvimlet av glada Sverigedemokrater under en paus. Där hamnade de mitt bland alla dessa härliga, engagerade, positiva människor inbegripna i kära återseenden med vänner och kollegor de inte träffat på ett tag. De två journalisterna bara stod där och stirrade. Det var svårt att veta vad de hade förväntat sig, men de hade i alla fall inte förstått att SD nu är en stor och engagerad folkrörelse, med positiva visioner för framtiden. Kanske dags för media att vakna upp? Som så många svenskar redan gjort.

  Heidi och Dick på KK 2010

  Heidi Kronvall och Dick Johansson var två glada konferensdeltagare. Heidi är politiker i Bjuv, Dick i Helsingborg.

 • Detta hände på första medborgarstämman

  Av hansolof.andersson den 23 november, 2008
  0

  Erik Almqvist delar ut Sd-kuriren
  Erik Almqvist delar ut Sd-kuriren. I bakgrunden skymtar det Sverigedemokratiska informationsbordet.

  I tisdags, den 18 november, var det alltså dags för den första av medborgarstämmorna (se artikel nedan). Vi Sverigedemokrater var förstås på plats med ett informationsbord. Veberöd är den del av Lunds kommun där Sverigedemokraterna är allra starkast. I valet 2006 röstade cirka åtta procent av Veberödsborna på Sd i kommunvalet, med något svagare siffror i landstings- och riksdagsvalen. Denna kväll hade cirka hundra Veberödsbor kommit till Svaleboskolans matsal för att delta i stämman.
  Mötet började med att ordföranden, moderaten Louise Rhen Winsborg, tog till orda. Hon sade:
  – Det började med att medborgarna i Genarp har fått skicka in frågor.

  Ett undrande tystnad hördes från alla hörn av Svaleboskolans matsal. Louise Rehn Winsborg förstod sitt misstag och talade en lång stund om att ”kungen har ju gjort likadant”, syftande på det berömda talet i Arboga denne inledde med orden ”Kära Örebroare!”
  Nå, snart var man i alla fall inne på det första ämnet, ”Vårdcentralens öppettider och hemvårdens delning”. Vårdcentralen sorterar ju under landstinget, men det är inte omöjligt att viljeyttringen om bättre öppettider som uttrycktes på mötet kan ha inflytande.
  Sedan hettade det till, det gällde den nya organisation som hemvården arbetar under sedan några månader. Hemvården konkurrensutsattes den förste januari. Detta har lett till en lägre arbetsbelastning för den kommunala hemvården. Därför har de två enheterna i Genarp och Veberöd slagits samman.
  Många på mötet var mycket missnöjda med den nya organisationen. En man sade att det har lett till att han har haft inte mindre än 31 olika vårdare sedan den 13 augusti.

  En annan man tog upp att kulturhuvudstadsåret kommer att kosta Lunds kommun minst 75 miljoner.
  – Ge dom pengarna till äldrevården!
  För det yttrandet fick han stormande applåder av de församlade Veberödsborna.

  Sedan talades det om underhållet av grönområden. Tomas Avenborg, (m) ordförande för tekniska nämnden, var närvarande och på frågan om varför arbetet med grönområdet ”Försköningen” var fösenat, svarade han att han inte visste. Andre vice ordförande i samma nämnd, socialdemokraten Mikael Thunberg antydde att personalen som var satt på arbetet inte klarade av sina uppgifter. Han gjorde det på typiskt insinuant och klibbigt socialdemokratiskt manér: ”Man ska inte skylla på personalen och deras kompetens…” Fast ingen hade gjort detta!
  Någon påpekade att ”det är fullt med skit i dammarna” Mikael Thunberg svarade att ”sediment på botten är helt naturligt” En dam frågade då: ”Är cyklar sediment?”

  Det talades mer om underhållet i Veberöd, inte bara parkerna, utan också sådant som belysning. Mikael Thunberg sade bland annat:
  – Vi har byggt upp en underhållsskuld i Lund. När andra kommuner byter något vart tjugonde år, så byter vi vart fyrtionde.

  Sedan talades det om önskemålen att bygga ett varmbadhus i Veberöd. Kulturnämndens ordförande Gösta-John Bredberg var närvarande, och sade att ”badhus i Veberöd är inte prioriterat”. Det var nog dagens understatement. I början av året beslutades ju att badhuset i Lund ska renoveras och byggas till. Ett inomhusbad i Dalby sattes då på obestämd framtid, och i diskussionerna har det ändå legat långt före möjligheten at bygga ett i Veberöd.

  Avslutningsvis talades det om trafikfrågor och sedan om brottsligheten och skadegörelsen i Veberöd. Busskuren i centrum av byn är extremt drabbad av skadegörelse. Någon av politkerna berättade att man troligen kommer att ge upp den, sluta renovera rutorna.
  – Det är ingen mening, de slås bara sönder igen.

  När Veberödsborna lämnade lokalen delade vi Sverigedemokrater ut senaste numret av vår tidning sd-kuriren till alla. Responsen var positiv, förutom en person som blev arg och slängde tidningen på golvet.
  Nästa stämma äger rum i Dalby tisdagen den 2 december. Tiden är 18.30, platsen Nyvångsskolan. Välkomna dit för att ställa oss politiker mot väggen!

  Louise Rehn Winsborg och Mikael Thunberg
  Sittande till vänster Louise Rehn Winsborg (m) ordförande för stämman, och stående Mikael Thunberg (s) vice ordförande.

 • Nu börjar medborgarstämmorna!

  Av hansolof.andersson den 23 november, 2008
  0

  Medborgarstämma i Veberöd
  På bilden syns Mikael Thunberg(s) Gösta-John Bredberg(fp) och Thomas Avenborg(m).

  I tisdags, den 18 november, började medborgarstämmorna i Lunds kommun. Det brukar genomföras en omgång stämmor per valperiod. Stämmorna har ingen beslutande makt men är ett bra tillfälle att få till debatt om det som berör invånarna i Lund. Den första ägde rum i Veberöd, i tisdags. (Se reportage efter denna artikel) Du behöver inte bo i den stadsdel som stämman avser för att gå dit, så det går alldeles utmärkt att gå på så många stämmor man vill. Stämmorna kan ta upp frågor som berör en del av Lunds kommun, men det går också att ta upp ämnen som berör hela kommunen.

  På presidiet kommer på alla stämmorna att sitta en politiker från ”majoriteten” och en från ”oppositionen”. Så har styrgruppen för medborgarstämmorna bestämt. Vi Sverigedemokrater har påpekat att dessa begrepp inte är definierade någonstans i de kommunala beslutsmekanismerna, och därför är fria för tolkning.
  Det kommer att vara gott om politiker från många partier närvande på stämmorna, inklusive vi Sverigedemokrater. På plats kommer också att vara tjänstemän från de olika förvaltningarna. I lokalen kan också partier som vill så ställa upp ett bord med informationsmaterial.

  Stämmornas dagordning bestäms av styrgruppen, som vi Sverigedemokrater inte har beslutande makt i. Men alla medborgare kan lämna förslag till vad som skall tas upp. Sista dag för att lämna in ämnen till stämmorna infaller cirka tre till fyra veckor innan varje stämma.
  Deadline för att lämna in förslag till Dalbystämman den 2 december har redan varit, men sedan är det nio stämmor till:

  18 november 2008: Veberöd (Svaleboskolans matsal)
  2 december 2008: Dalby (Nyvångskolans matsal)
  10 februari 2009: Östra Torn/Linero
  17 mars 2009: Stångby
  21 april 2009: Centrum
  25 juni 2009: Väster
  18 augusti 2009:Södra Sandby
  22 september 2009: Norr
  27 oktober 2009: Genarp
  2 december 2009: Söder
  9 februari 2010: Nöbbelöv/Gunnesbo

  På kommunens hemsida kan ni se när sista datum för att lämna förslag till dagordningen infaller:

  www.lund.se/medborgarstammor

  Vi ses på medborgarstämmorna!

 • Aktivism i Lund

  Av hansolof.andersson den 18 november, 2007
  0

  Inlagd: 2007-11-18
  Under helgen var några av SD Lunds medlemmar ute för att dela ut kampanjtidningen i norra Lund. Samtliga hushåll på Norra Nöbbelöv fick ett exemplar av kampanjtidningen som nu håller på att delas ut över hela Sverige som ett led i att upplysa svenskarna om effekten av den massinvandring som pågår och pågått under lång tid.

  Kampanjen kommer fortsätta i Lund under kommande veckor!

 • Kulturnatten

  Av hansolof.andersson den 21 september, 2007
  0

  Jag brukar inte vara så glad för Kulturnatten, ibland har det känns som om korvgrillandet och kommersen har tagit över. Men å andra sidan så kan väl Kulturnatten få vara lite av en stadsfestival, den lundensiska varianten av en sådan. Denna kväll begav jag mig till en diskussion som anordnades av Sydsvenskan, på gården utanför deras nya filial på Skomakaregatan i centrala Lund.
  Temat för diskussionerna var ”Vem bestämmer i Lund?” Det hela var uppdelat i tre delar. Det började med en debatt mellan Mats Olsson (v), och kommunalrådet Mats Helmfrid (m).
  För er som bor i andra delar av Sverige kan jag berätta att Lund är en värld för sig på många sätt. Jag tror att vi har bland de roligaste kommunpolitikerna i Sverige. Det finns ju ett gammalt talesätt i universitetsvärlden: ” i Uppsala får man inte vara dum, i Lund får man inte vara tråkig”. Trovärdighet i Lund är att kunna vara rolig. Att man är intelligent tas för givet.
  När Mats och Mats drar igång börjar de med en diskussion om vem som ska sitta till vänster och vem som skall sitta till höger. De blir ett bra rent fysiskt skådespeleri, och flera bra punchlines direkt. Det slår mig att Helmfrid är Lundavarianten av Halvan, och Olsson är Chaplin.
  Eskil Fagerström från Sydsvenskan som leder debatten, kollras bort direkt. Mats och Mats vill inte tala om makt och är snart inne i pajkastning om gamla byggnadsnämndsärenden om äventyrsbad och gud vet vad.

  Mats Olsson och Mats Helmfrid

  Debatten är dödfödd, politiker vill inte debattera makt, de vill debattera ideologi. I kommunalpolitik får man göra det genom att ta omvägen via konkreta frågor. Så snart handlar det om en motorvägsavfart, när man väl talar om trafik så vill Mats Olsson tala om George Bush (via klimathotet), men där… lyckas Eskil ta tillbaka initiativet! Men vad ska han säga nu, hela kraften har ju gått åt till att få stopp på Mats & Mats:
  – Eh, eh, eh… (jag citerar ordagrant)… jag tänker på vem som har makten… eh, eh…
  Men han misslyckas förstås att få upp samtalet på spåret. De två slipade debattörerna för snart över diskussionen på annat.

  Efter en paus är det dags för diskussion två. På vänster barstol sitter nu Elisabeth Johnsson från något som heter Lundavision, som sysslar med möten mellan näringsliv och akademi. På höger barstol sitter Emma Svensson, Lundagårdsredaktör. Lundagård är alltså den främsta studenttidningen i Lund. Det är främst Elisabeth som talar, det är mycket om ”bygga broar” ”öppna upp kommunikation”. Hon säger även: ”Vi har ganska många skärningspunkter att belysa”… Emma Svensson är sympatisk, men säger inte mycket. Jaha, här blev det mycket tal om hur olika kretsar i Lund ska mötas. Ingen av dem har en enda kreativ idé. Men makten då?…

  Jag får tråkigt, tankarna vandrar iväg… Jag ser på den dansande kon på mitt Sven Nordqvist-illustrerade anteckningsblock… och mediterar över… var makten finns… Diskussionen framför mig kör fast i en enorm frustration över ”Bristen på kontaktpunkter mellan de åtskilda världarna”. Elisabeth vill ha fler evenemang: ”Det borde vara lasershow varje vecka”. Det slår mig att hon i och för sig har rätt attityd om hon jobbar med kommunikation och möten (som det finns mycket av i Lund): Hon vägrar vara nöjd.

  Efter ännu en paus är det dags för samtal tre, mellan Närpolischef Jörgen Johnsson och Ebba Sofiadotter, som har suttit i Lunds ungdomsting. Dessa två skall tala om trygghet i Lund. Jörgen Johnsson säger att ”Lund är en trygg stad”. Men sedan förs det en diskussion om den enorma oro som många känner. Ebba berättar hur det är att vara ung kvinna och gå genom stan på natten: ”Om man kommer till ett mörkt ställe talar man i mobilen hela tiden…” Johnsson bedyrar återigen att Lund är tryggt. Det beror ju på vad man jämför med, tänker jag. Johnsson jämför med några andra större städer i skåne, han räknar upp Malmö och Helsingborg. Jo, det har han säkert rätt i, Lund är inte lika farligt som dessa. Men hur mycket säger det?
  När det är dags för frågor frågar en kvinna i publiken ”om det finns problem med bråk mellan invandrare och svenskar” Polis Jörgen svarar:
  – Nej! Vi borde se det men vi är lite förvånade över att vi inte ser det.

  Sen är det slut, några goda vänner har dykt upp, och vi skall uppleva resten av kulturnatten tillsammans. Men… var nånstans finns makten i Lund? Med mitt sällskap går jag in i folkvimlet i stadshallen, ser på en bra konstutställning, och visar sedan var det är kommunfullmäktige sammanträder.
  Jovisst, vi politiker har makt. Men mest makt har nog ändå media. De trevliga människorna på sydsvenskans lundaredaktion, som har gjort evenemanget tidigare på kvällen, skulle inte haft så mycket makt om inte människor av någon märklig anledning är så underdåniga för pressen. Journalisterna gör sitt bästa att på den korta tid de på sig varje dag sätta ihop en tidning, och många av dem har en hel del integritet, så mycket de kan ha utan att riskera att bli avskedade. Men medierna är också rädda för varandra, rädda att avvika från hur man ska skriva, vad man ska tycka, vilka frågor man ska ställa överhuvudtaget. Om inte vi alla vore så tränade att lyda rädslans impulser, om vi stängde av TV:n och lyssnade på en maktlös medmänniskas berättelser istället; då skulle vi alla vara jämlika makthavare.

  07-09-21
  Hans-Olof Andersson
  Impressionistisk bild av kulturnatten