Evenemang | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 4

Evenemang

 • Utbildning i retorik

  Av hansolof.andersson den 6 augusti, 2012
  0

  Bo Kjellberg i talarstolen. Foto: Hans-Olof Andersson

  Lördagen den fjärde augusti var det dags för utbildningsdag i Lund. Aktiva från Staffanstorp och Lomma var också inbjudna. Hela dagen var inriktad på retorisk träning. Man genomförde en lång rad övningar. En hette ”Ett genialiskt förslag”. Övningen går ut på att en deltagare i taget håller ett egenskrivet anförande för en ståndpunkt eller ett förslag. Efter anförandet är det dags för de andra att komma med kritik. Denna övning ska göras med en riktig talarstol, och ämnena är nästan bäst om de är rena övningsämnen, mer eller mindre seriösa. Det blev minst sagt debatt, och en glädjefylld sådan.

  Dagen fortsatte med övningar som Hans-Olof Andersson, utbildningsansvarig i Distrikt Syd (Skåne-Kronoberg) även gör på andra utbildningsmöten, till exempel att man ska möta en fingerad motståndarpolitiker i argumentation för  en kommunal motion. Dagen avslutades med en övning där Hans-Olof Andersson, med mikrofon i hand, spelade journalist av den mindre begåvade sorten, vilket väl får betraktas som normaltypen. Denne ställde frågor som deltagarna skulle göra sitt bästa för att svara på.

  I de diskussioner som avslutade varje övning var alla överens om att den bästa taktiken mot motståndarpolitiker rent generellt är att insistera på att debatten ska handla om det aktuella ämnet, vara känslomässigt sansad, och vara en sakdiskussion. Den vanligaste taktiken från de ”gamla” partierna i politisk debatt i Sverige idag är att få debatten att bli personfixerad, affekterad, och ämnesavvikande. Kanske avspeglar detta många motståndarpolitikers egen personlighet, för många människor kommer ju inkompetens som något helt naturligt. Det blev många skratt under utbildningsdagen när motståndares retorik exponerades.

  Utbildningen i Lund var något av ett experiment, och föll väl ut. Alla deltagare var överens om det största problemet denna lördag: att tiden gick så otroligt snabbt.

  Björn Almqvist svarar den som står i talarstolen

  Björn Almqvist svarar den som står i talarstolen. foto: Hans-Olof Andersson

 • På Sjöbo marknad och Piratenmuseet

  Av hansolof.andersson den 21 juli, 2012
  0
  Glada Sverigedemokrater på Sjöbo marknad. Alla foton: Hans-Olof Andersson

  Glada Sverigedemokrater på Sjöbo marknad. Alla foton: Hans-Olof Andersson

  Torsdagen den 19 juli började Sjöbo marknad, och Sverigedemokraterna var förstås på plats. Aktiva från SD Sjöbo hade ordnat med tält och annat material, men aktiva från både grannen SD Lund, och från SDU var också där. Från Lund åkte tre av våra aktiva. I samtalen med människor visade det sig att det är allt fler som verkligen håller på att bli rejält oroade för hur Sverige och Skåne egentligen styrs. Varför gör de styrande inget mot våldtäkterna, personrånen och otryggheten? Och problemen i till exempel sjukvården? Sverigedemokraternas kampanj ”Inga fler papperspoliser” rullar ju vidare, och för oss är det självklart att en ganska enkel förbättring man kan göra är att ge poliserna bättre möjligheter att lösa brott. Som det är nu får de tillbringa mycket av sin tid med byråkrati.

  SDU.are från bland annat Lund var på plats hela tiden

  SDU.are från bland annat Lund var på plats hela tiden

  Piratenmuseet i Vollsjö

  Piratenmuseet i Vollsjö

   

  Efter att ha medverkat några timmar på marknaden valde en av SD Lundarna att stanna, medan vi andra begav oss mot Vollsjö, för att få oss lite skånsk och svensk kultur till livs. Nu bröt det denna dag utlovade regnvädret ut på allvar, men när vi närmade oss Vollsjö bättrade sig vädret på sitt yttersta, så att regnandet till slut upphörde.

  Fritiof Nilsson ”Piraten” är ju en av våra stora författare. Museet i Vollsjö är ju tyvärr inte inrett i ”Piratens” barndomshem, eftersom detta revs för ett antal års sedan för att ge plats för en väg. Men samlingarna av sådant som förstautgåvor och ett stort antal foton berättar ändå på ett förtjänstfullt sätt om ”Piratens” liv och verk.

  Hans-Olof Andersson vid förstaupplagor av Fritiof Nilsson "Piratens" verk

  Hans-Olof Andersson vid förstaupplagor av Fritiof Nilsson ”Piratens” verk

   

  En förminskad kopia av den Piratenstaty som finns i Kivik. En kopia till finns i Lund, vid det hus på Bytaregatan där han bodde under studietiden.

  En förminskad kopia av den Piratenstaty som finns i Kivik. En kopia till finns i Lund, vid det hus på Bytaregatan där han bodde under studietiden.

   

  Kassetter med högläsningar av Piraten fanns till salu

  Kassetter med högläsningar av Piraten fanns till salu

 • Passa på att prata med oss om du ska på marknad i sommar

  Av hansolof.andersson den 2 juli, 2012
  0
  Torparedagarna i Åstorp. Foto: Hans-Olof Andersson

  Så, nu är marknadssäsongen i full gång. Sverigedemokraterna är förstås med på de flesta ställen och vi vill gärna att ni kommer fram till oss och berättar hur ni ser på samhället. Några marknader, till exempel Degeberga marknad är vi inte med på, de vill bara ha politiska partier som deltagare när det är valår. Att prata med oss på marknader är ofta enklare och trevligare än under till exempel Almedalsveckan, som ju i storlek och trängsel har svämmat över alla bräddar senaste åren.

  Torparedagarna i var i full gång på lördagsmorgonen, och fyllde det mesta av centrala Åstorp. Den Sverigedemokratiska andan visade sig verkligen från den bästa sidan denna dag, när det visade sig att flera aktiva i SD Åstorp fått förhinder av bland annat hälsoskäl. Telefonerna gick varma, och snart var två aktiva från Bjuv, och en från Lund på plats.

  Sverigedemokraternas marknadsstånd under Torparedagarna. Foto: Hans-Olof Andersson

  Kampanjen ”inga fler papperspoliser” var förstås en del av politiken denna dag, som syns på dessa bilder. Men många ville tala om lokala saker i bygden. Två ungdomar berättade hur de blev förtryckta i skolan, när de argumenterade för SD:s politik. Lärare hotade med IG om eleverna inte åtminstone gjorde en läpparnas bekännelse till den ”rätta” läran, alltså mångkulturalism. Sådana här vittnesmål visar klart och tydligt att mångkulturalisterna är antidemokrater, och då ska poängteras att detta är en lära som till exempel moderaterna stenhårt kämpar för.

  Hans-Olof Andersson kom från Lund och hjälpte till. Foto: Heidi Kronvall

  Vill du prata med oss på marknader, så slå en signal till din lokala SD-förening och fråga när och var du kan träffa dem. Nummer finns på varje lokalförenings hemsida.

  Heidi Kronvall och Allan Jönsson. Foto: Hans-Olof Andersson
 • ”Inga fler papperspoliser” i Lund

  Av hansolof.andersson den 9 juni, 2012
  0

  Lördagen den 9 juni nådde kampanjen ”Inga fler papperspoliser” Lund. Lundaktiva stod på Stortorget under nästan två timmar. Två av dessa Lundaaktivister var riksdagsmännen Erik Almqvist och Kent Ekeroth. Med sig hade vi två poliser i kartong, som syns på dessa bilder. Det kampanjen tar fast på är att trots att den borgerliga regeringen har tillsatt 3000 nya poliser, så har uppklarningsprocenten inte ökat. Så sent som i torsdags erkände justitieminister Beatrice Ask detta, och kallade resultat ”uselt”. Misslyckandet är hennes och den regering hon ingår i. Vi Sverigedemokrater vill att poliserna inte ska behöva sitta och drunkna i administration, som det är nu. De ska få ägna sig åt att lösa brott. Väldigt, väldigt mycket av polisernas tid går åt till att fylla i rapporter, ibland i flera olika varianter om ett och samma brott.
  Bengt Lundström diskuterar med äldre man

   

  Riksdagsman Erik Almqvist delar ut flygblad

   

  Riksdagsman Kent Ekeroth diskuterar polisens arbete 

  Bengt Lundström och Hans-Olof Andersson diskuterar med Lundabor

 • Besök i Staffanstorps kommunfullmäktige

  Av hansolof.andersson den 21 februari, 2012
  0
                                                      Staffanstorps kommunhus

   

  Måndagen den 13 februari var det dags för årets första kommunfullmäktige i Staffanstorp. Vi Sverigedemokrater i Lund fungerar som ”stödkommun” till verksamheten i grannkommunen, tills det blir dags att starta en självständig lokalförening. Det vackra kommunhuset, som ni ser ovan, är märkligt trångt på insidan. I en lokal som i praktiken inte har någon plats alls för åhörare, lyckades vi till slut klämma in oss längst bak bland teknikpersonal och ersättare. Tyvärr kan vi inte presentera några foton från mötet, eftersom fotografering inne i salen inte är tillåtet, ni får nöja er med den vackra exteriören ovan. 

  Efter att sedvanliga formalia var avklarade, tog man itu med dagens sakärenden. Ärende 5, ”Överlåtelse av Staffanstorpshus AB:s hyresfastigheter, godkännande av” var det första som väckte debatt. Efter en längre tids diskussioner var det nu alltså dags att besluta om försäljningen av 696 av Staffanstorpshus sammanlagt 736 bostäder. Det är alltså KPA som är köparen, och köpeskillingen är 600 miljoner.Moderaterna och Socialdemokraterna var för, men en av Socialdemokraternas ledamöter, Lena Persson, sade att hon egentligen inte ville detta. Hon meddelade att hon tänkte avstå i voteringen. Folkpartiet hade en del kritiska synpunkter, och frågade om alla de de tre intressenterna lagt slutgiltiga bud. Svaret han fick var lite oklart.

  Centerpartiet har en märklig inställning i frågan. Yvonne Nilsson från detta parti går upp och är tydlig med att hon tycker att dessa bostäder ska vara kommunala. Men hon berättar sedan att hon tänker rösta för försäljning! Varför? Det framgår inte av hennes resonemang, men hon använder bland annat frasen ”vi måste acceptera demokratiskt fattade beslut”. Uppenbarligen gör hon en sammanblandning i sina resonemang. Hon blandar ihop ställningstagande (äger rum före beslut) och utförande, exekvering, av beslut (äger rum sedan beslutet är taget).

  Miljöpartiet är dock klara och följdriktiga i sina resonemang och ställningstaganden. Överhuvudtaget ger MP denna kväll i Staffanstorps KF ett gott intryck. De är engagerade i många frågor, och visar på sin övertygelse genom att vara logiska hela vägen från ställningstagande till votering. De är emot försäljning.  Olle Benner, MP säger:

  – Det är ett svek mot Staffanstorpsborna att sälja, eftersom 2500 personer har skrivit på mot försäljning!

  Det blir votering. Av 40 röstberättigade röstar 36 bifall, tre avslag, och en avstår. Affären går alltså igenom. Överlåtelsen är den 2 april. Det ska sägas att de 600 miljonerna som kommer in i kassan kommer kommunen inte att kunna tokspendera, utan i och med försäljningen sker ju ett hyresbortfall. Det är ju också möjligt att några fastigheter var belånade, så det blir nog ingen stor skillnad i kommunekonomin gentemot tidigare.

  Sedan är det dags för  några motioner, och ett mycket stort antal interpellationer. I en motion rörande kommunal information går en av politikerna upp och riktar mycket hård kritik mot den lokala, privatägda, tidningen Spegeln. Hans ord är så hårda så att de inte ens lämpar sig för att citeras. Mycket märkligt att en politiker i fullmäktige angriper ett privat företag på det sättet.

  Sedan tar man tag i de många interpellationerna. Rolf Lind, MP, har interpellerat om konsekvenserna för de boende i Hjärup, när järnvägen nu ska få fyra spår. Michael Sandin svarar, och berättar hur enormt detta projekt är. Spåren ska alltså läggas i ett fyra meter djupt schakt, och medan detta schakt grävs, ska trafiken gå på två tillfälliga spår, som alltså först skall byggas! Det rör sig om ett projekt på flera miljarder som staten investerar här.

  Den alltid lika pigge Olle Benner från Miljöpartiet har skrivit en interpellation om biogas. Han säger att potentialen ligger på 55 400 megawatt per år. Han säger exakt så, han säger inte megawatt-timmar, men det måste vara det han menar. Watt är ju en enhet för att mäta den energimängd som levereras vid en viss tidpunkt. För att ange en sammanlagd mängd energi, måste antalet watt multipliceras med en tidsenhet. Det är bra att Olle Benner är engagerad i energifrågor, men han måste läsa på grundläggande energifysik.

  Tydligen ligger Staffanstorp efter när det gäller biogas, något som många kommuner, till exempel Lund, storsatsar på. Det handlar alltså om att göra gas av sådant som matavfall, organiskt överskottsmaterial från jordbruket, och gödsel.

  På slutet blir det stor debatt om möjligheten att få bättre postutlämning i Hjärup. Posten sköts av staten, så kommunen beslutar inget, men man kan ju alltid säga vad man tycker. Det är Rolf Lind, MP som frågat. Hans partikollega Olle  Benner kallar Hjärup för ”samhällets styvbarn”. Hjärupsborna hämtar sina paket på ICA i Staffanstorp, men det finns ju inga offentliga kommunikationer direkt mellan Hjärup och Staffanstorp! Först måste man åka tåg till Lund, och sedan byta till buss 166. Olle Benner hänvisar till en undersökning som säger att fyrtio procent av Hjärupsborna vill ha postutlämning i Burlöv, cirka tjugo procent i Lund, och endast sex procent vill ha den som det är nu. Vad resten ville framgick inte.

  Michael Sandin är en slipad och skicklig politiker, och går i svaromål med beräknad , professionell ilska; en retoriskt beprövad metod att markera en maktposition. Han säger att det är ”trams” och ”löjeväckande” att Hjärup skulle behandlas som ett styvbarn. Han upprepar att det är staten som sköter posten, så är det med det.

  Men det är nog ändå den ihärdige Olle Benner som vinner med sin slutkläm till Sandin. Han fortsätter att vara positiv och entusiastisk, trots Sandins negativa inställning. Olle Benner slutkläm i frågan blir:

  – För tusan! Låt oss ge järnet!

  När mötet slutar, efter två timmar och fyrtiofem minuter, blir det dags att klämma sig ut ur den, som sagt, icke ändamålsenliga lokalen. Vår slutsats är att det finns många frågor för Sverigedemokraterna att engagera sig för i Staffanstorp. Vi fick alltså två mandat i valet 2010, men på grund av brist på kandidater kunde vi inte besätta dem! Inför valet 2014 måste det bli ändring på det. Ni som bor i Staffanstorp, tveka inte att engagera er!

   

   

 • För oss är det alltid valkampanj

  Av hansolof.andersson den 12 februari, 2012
  0

  Utdelning av SD-tidning Staffanstorp 12 februari 2012

  På söndagmorgonen var några av oss Sverigedemokrater ute och delade ut en tidning om SD och vår politik. Platsen var Staffanstorp och under en och halv timme delades cirka 500 tidningar ut i brevlådor. Denna morgon fick Skåne äntligen uppleva en härlig vinterdag med några centimeters snöfall. När man inte är stressad utan kan gå i sin egen takt så finns det få saker som är mer rogivande än att vara ute i snö. Staden blir nästan till natur.

  För oss som inte är nöjda med hur samhället ser ut nu, utan vill ha förändring, är det alltid valkampanj! Tidningen vi delade ut, en så kallad presentationstidning för SD, kan du få gratis, det är bara att slå en signal.

   

 • Debatt om miljö på Spyken 18 januari 2012

  Av hansolof.andersson den 19 januari, 2012
  0
  Eleverna strömmar in i Spykens aula

  Eleverna strömmar in i Spykens aula

  Spyken är en gymnasieskola i Lund. På något bortglömt papper längst ner i någon låda heter skolan egentligen något annat, men någon gång i den moderna forntiden uppfanns smeknamnet Spyken, så det är vad alla i Lund kallar skolan. Onsdagen den 18 januari 2012 arrangerade Spykens miljögrupp en debatt i aulan. Nio partier var företrädda, och ämnet var alltså miljö.

  Sverigedemokaterna företräddes av Hans-Olof Andersson. Debatten varade cirka en timme, ganska kort med tanke på hur stort ämnet miljö är. I den inledande presentationen på två minuter som varje partiföreträdare fick, tog Hans-Olof Andersson upp vikten av att hushålla med marken i kommunen.

  – Alla de andra partierna vill bygga golfbanor på den bästa jordbruksmarken. När vi använder högproduktiv åkerjord på det sättet ökar exploateringstrycket på mark globalt sett, så att någon värdefull naturmiljö kanske skövlas. En annan sak som är viktig är att Lunds Energi måste skötas bättre, så att de kommer igång med projekt i tid, utan ständiga förseningar på grund av missar i ansökningar. På så sätt kan koldioxidutsläppen minskas.

  Det visade sig dock senare i debatten att entusiasmen för at bygga golfbana på den bästa åkermarken inte minskat, särskilt ivrig var Centerns Lars Bergwall.

  Varför går det så långsamt med förnyelsebara energikällor, var något som många av eleverna undrade. Svaret, som många av de närvarande politikerna, inklusive SD gav är förstås att det går bra framåt när det gäller biobränslen. Men det som man drömde om redan vid tiden för kärnkraftsomröstningen 1980, att vind och solenergi skulle slå igenom stort, har ju inte besannats. Under överskådlig tid kommer vi att när det gäller elförsörjningen huvudsakligen förlita oss på vattenkraft och kärnkraft.

  Lars Bergwall, C, golfbaneentusiast

  Lars Bergwall, C, närmast kameran. Längst bort syns Ulf Nymark, DV.

 • SD Lund på Landsdagarna i Göteborg

  Av hansolof.andersson den 8 december, 2011
  0
  Mattias Karlsson debatterar det nya principprogrammet

  Mattias Karlsson debatterar det nya principprogrammet

  Förra helgen var det Landsdagar i Eriksbergshallen i Göteborg. Inte mindre än sex medlemmar i SD Lund var där, varav fyra i egenskap av ombud. Landsdagarna hålls vartannat år, och varar tre dagar. En viktig punkt var förstås valärendena; man valde partiordförande, ny styrelse, valberedning med mera. Men även många politiska frågor avhandlades.

  Eriksbergsvarvet, på Göta Älvs norra strand, är numera nedlagt, men inne i den stora hallen minner bilder på väggarna ännu om gamla tider. Sammanlagt byggdes här 620 fartyg innan varvskrisen kom på sjuttiotalet. Sedan dess har industrisamhället bytts ut mot informationssamhället, och det var just information och idéer som man arbetade med dessa dagar på det varv som numera är konferenscenter. Cirka 200 Sverigedemokrater från hela landet hade samlats, de flesta var ombud, det vill säga de hade rösträtt.

  TV på knä inför en Sverigedemokrat

  TV på knä inför en Sverigedemokrat

  Man började med valärendena. Partiordförande Jimmie Åkesson valdes om för en tvåårsperiod. Sedan valdes resten av partistyrelsen, och resultatet blev att SD Lund numera kan ståta med två ledamöter i partistyrelsen: Sedan tidigare är Mattias Karlsson ledamot, nu valdes även Erik Almqvist in , säkerligen på sina goda meriter från Lunds kommunfullmäktige.

  Sedan, mestadels under lördagen, var det dags att debattera de förslag till nya politiska program som tagits fram. Det kriminalpolitiska programmet presenterades av Kent Ekeroth, och gick igenom utan större debatt. Det innebär bland annat att återfallsförbrytare ska få betydligt hårdare straff än idag. Mattias Karlsson presenterade det förslag till nytt principprogram som han har varit huvudförfattare till. Detta orsakade betydligt mer debatt. Orsaken var att ett i partiets politik nytt begrepp, socialkonservatism, introduceras i texten. Mattias Karlsson poängterade att detta inte ändrar partiets grundläggande syn på saker, utan snarare specificerar arten av den nationella grundsyn som partiet har. På många sätt beskriver ordet på ett bra sätt den politik partiet redan bedriver. Det kombinerar socialt ansvarstagande med värdekonservatism. Begreppet kom urspungligen fram i Tyskland under slutet av artonhundratalet, men har inte använts mycket sedan dess. Detta innebär att Sverigedemokraterna nu har ett gyllene tillfälle att visa hur begreppet kan och bör tolkas i ett modernt sammanhang. Efter votering gick principprogrammet igenom.

  Rösträkning pågår, Mattias Karlsson syns till höger

  Rösträkning pågår, Mattias Karlsson syns till höger

  Den tredje dagen, söndagen, ägnades åt de cirka 70 motioner som kommit in. I gruppdiskussionerna som föregått den stora plenumdebatten var Hans-Olof Andersson en flitig debattör, när det gällde bland annat motioner som rörde stadgeändringar, ett komplicerat ämne. Motionerna handlade mycket om jordbruksfrågor, djurskydd, och skattefrågor. En motionär ville sänka skatten på drivmedel med mellan tre och fem kronor, men sedan partiets ledamot i riksdagens finansutskottet, Johnny Skalin, hade berättat att detta skulle innebära cirka 29 miljarder lägre skatteintäkter, stod det klart att det inte skulle vara genomförbart. Få av motioerna gick igenom oförändrade, men motioner på Landsdagar fungerar ofta som ett utmärkt sätt att få igång debatt i ett ämne, och påverka så att partiet kanske långsiktigt rör sig i den riktning motionären avsett.

  För säkerheten under Landsdagarna var förstås en SD Lundare, Bengt Malmberg, chef. Mellan allt debatterande han medlemmarna prata helt informellt ooch umgås och ha trevligt. Till lördagens middag blev det musikunderhållning, där en duktig gitarrist spelade på en gitarr ägd av en av SD Lunds representanter på plats.

  Alla de program som antogs under landsdagarna kan du läsa på rikshemsidan, www.sverigedemokraterna.se

   

  Middag under lördagskvällen

  Middag under lördagskvällen

   

 • Utbildningsdag för glada Sverigedemokrater

  Av hansolof.andersson den 8 november, 2011
  0
  Utbildningsdag SD Lund

  Utbildningsdag SD Lund

  I lördags höll SD Lund utbildningsdag. Tretton medlemmar hade samlats, och utbildningsledare var som vanligt Hans-Olof Andersson. Dagen började med att Bengt Malmberg, säkerhetschef för hela partiet, berättade om den antidemokratiska brottslighet som vänstermänniskorna i Sverige utövar mot oppositionella. Tills Sverigedemokraterna har vunnit regeringsmakten kommer nog denna terror att fortsätta. Den senaste tiden har terrorn speciellt inriktats mot kvinnliga Sverigedemokrater, till exempel Therese Borg, politiker i Eskilstuna; som fått sina rutor krossade och hotats till livet. Men Bengt Malmberg, som arbetar tätt tillsammans med polisen för att ge SD ökad säkerhet, berättade om hur arbetet går framåt och vad man kan göra på det personliga planet för att få rättvisa om man utsätts för denna typ av kriminalitet.

  Sedan tog Hans-Olof Andersson över undervisandet. Dagens huvudämne var ”Samhällsplanering och kommunikationer”. Med hjälp av ett stort antal dokument gick man igenom hur bebyggelse, markanvändning, och kommunikationer planeras. Grunderna i samhällsgeografi gicks igenom. Hans-Olof Andersson, som studerat detta ämne vid universitetet, poängterade hur komplext samhällsplanering är:

  Hans-Olof Andersson undervisar

  Hans-Olof Andersson undervisar

  – De huvudsakliga aktörerna är staten, regionen, kommuner, EU, och domstolarna. Planeringen är ofta mycket långsiktig: Lunds översiktsplan för 2010 omfattar perioden ända fram till 2050.

  Frågorna och synpunkterna var många. Efter en god lunch gick man djupare i ämnet, och tittade närmare på bland annat Lundalänken, som kommer allt närmare spårläggning i alla fall inom Lunds stad. Infrastruktur, speciellt för kommunikationer, kräver ofta stora investeringar, men betalat sig nästan alltid i form av sådant som ökad flexibilitet när det gäller var människor kan arbeta och studera.

  Dagen avslutades med övningar i att debattera. Hans-Olof Andersson tog fram sin teatertalang och gestaltade flera fiktiva karaktärer från de ”gamla” partierna som utbildningsdeltagarna fick möta i debatt.  Det blev många skratt åt dessas förlegade retorik och världsbild; att vinna i debatt mot dessa är ju ofta inte så svårt, ofta faller de på eget grepp.

  Är du intresserad av att delta i våra utbildningar så är det bara att bli medlem i SD Lund, så får du inbjudan. Det är genom detta arbete som kompetensen för framtidens politiker byggs.

 • Reportage från torgmötet i Dalby

  Av hansolof.andersson den 21 september, 2011
  0
  Hans-Olof Andersson

  Hans-Olof Andersson talar i Dalby 17 september 2011

  Lördagen den 17 september var det alltså dags för ett torgmöte i Dalby, cirka en mil öster om Lund. Dalby har cirka 7000 invånare, och är en av de fyra orter som i Lunds kommun benämns ”byarna”. De andra är Veberöd, Södra Sandby, och Genarp. Det finns förstås även mindre byar. Under hela den tid vi Sverigedemokrater har haft platser i fullmäktige, sedan 2006, har vi varit noga med att ”byarna”, och hela den östra delen av kommunen, inte får glömmas bort. Av Lunds 110 000 invånare bor trots allt cirka 20 000 i den östra delen. Torgmötet i lördags var en naturlig del av detta arbete.

  Torgmötet ägde rum i köpcentrat mitt i Dalby. Förste talare var Hans-Olof Andersson, gruppledare i fullmäktige. Han höll ett anförande som utgick ifrån de planer som finns för Dalby:

  – Den grundläggande utmaningen för planeringen i kommunen, är att befolkningen växer med cirka 2000 personer per år. Lunds tillväxt är en del av Öresundsregionens tillväxt. För att klara denna tillväxt, så måste man både bygga bostäder, och infrastruktur. Kommunikationsbehoven ökar ännu snabbare än befolkningen. Det råder en ganska bred enighet bland politikerna om hur detta ska gå till, men vi Sverigedemokrater har

  Ted Ekeroth

  Ted Ekeroth talade bland annat om Lunds inhumana och ineffektiva flyktingmottagniing

  många gånger påpekat att vi måste vara lite försiktigare med att bebygga värdefull  åkermark. Hur ska man då kunna göra det? Jo, svaret är att man ska bygga lite mer på höjden.

  Hans-Olof Andersson talade också om var det kommer att byggas i Dalby:

  – Det mesta kommer att byggas här nedanför oss, vid det gamla stationsområdet. Det kommer att bli mer handel, mer service, fler skolor, och bättre kommunikationer. Som ni säkert har hört så finns det planer på både järnväg, som ska gå Malmö-Staffanstorp-Dalby, coh sen vidare till Veberöd och Sjöbo. Och så finns det planer på så kallad lightrail till Lund. Ännu finns det inga klara årtal för byggandet av dessa två projekt, men ni ska se att de kommer.

  Hans-Olof Andersson talade även om Veberöd:

  – På nästa kommunfullmäktige kommer en motion från oss upp, som handlar om Veberöd. Kommunen har inte byggt några idrottsanläggningar på lång tid i Veberöd. Vi har därför lämnat in en motion om att en konstgräsplan ska anläggas.

  – Nu på måndag kommer vi att lämna in två motioner som berör Dalby. Den ena handlar om att gatuunderhållet måste bli bättre. Det är just nu stora hål i vägbanan på flera ställen inne i Dalby. Den andra motionen handlar om något som är viktigt för många barn coh äldre: att det ska finnas en offentlig-dygnet-runt-öppen toalett. Nu finns bara offentlig toalett tillgänglig på dagtid, när biblioteket har öppet.

  – Vi måste också satsa mer på äldrevården i kommunen. När det har varit dags för budget i fullmäktige, så har vi gång på gång yrkat på mer pengar till äldrevården. men det blir ständigt nej, från framförallt borgarna. Ja, och vänstersidan har ibland också varit för, men har bara velat höja skatten, istället för att göra på det kloka sättet, att omprioritera, från till exempel mångkulturella projekt.

  Hans-Olof Andersson

  Hans-Olof Andersson

  Efter cirka tjugo minuter var det dags för Ted Ekeroth, ledamot i kommunfullmäktige, att tala. Han tog upp den budget som vi Sverigedemokrater lagt för Lunds kommun, men som utan motivation avslogs på budgetfullmäktige i juni. Det var en budget som som såg till de faktiska behoven hos kommuninvånarna. Han poängterade, liksom Hans-Olof Andersson, behoven hos de äldre.

  Ted Ekeroth tog också upp det överklagande som SD Lund har lämnat in till Förvaltningsrätten, om hur det nya flyktingmottagningsavtalet har beslutats: i nämnd, inte i fullmäktige som är den korrekta processen. Ted Ekeroth kritiserade inte bara den felaktiga beslutsprocessen, utan den ideologi som ligger bakom kommunens, och Sveriges, högst ineffektiva och inhumana invandringspolitik.

  – För en bråkdel av de pengar vi lägger på att ta emot invandrare i Sverige, så skulle vi kunna hjälpa människor mycket effektivare på plats i de länder de kommer ifrån. FN:s flyktingorgan UNHCR kan hjälpa på plats.

  Det är troligt att det blir fler torgmöten i kommunen. Håll utkik här på SD Lunds hemsida. Och kom ihåg: Vill du prata politik med oss, så är det bara att ringa, gärna kvällstid. Numret finns här på hemsidan. Den direkta dialogen med människor är den mest givande delen av det arbete vi politiker utför.

  Ted Ekeroth

  Ted Ekeroth