Evenemang | Sverigedemokraterna i Lund

Evenemang

 • Alexander Christiansson från riksdagen sågade Sveriges arbetsmarknadspolitik

  Av hansolof.andersson den 11 februari, 2020
  0

  Riksdagsledamot Alexander Christiansson besökte Lund 10 februari. Alla foto: Hans-Olof Andersson

  Måndagen den 10 februari besöktes SD Lund av riksdagsledamot Alexander Christiansson.  Han bor i Lerum , och har kommunpolitiska uppdrag där. Men i veckorna är han förstås i riksdagshuset, där han är ledamot i arbetsmarknadsutskottet. Han är 37 år och har jobbat med ledarskap inom försäljning. Genom det har han lärt sig mycket om hur man kommunicerar med människor och förstår deras behov. Dessa kunskaper hjälper honom nu i politiken. Han berättade att stämningen i arbetsmarknadsutskottet ofta är hårt konfrontativ, och hans kunskap om olika personlighetstyper hjälper honom att hantera de konflikterna.

  Alexander berättade att arbetslösheten i landet är mycket högre än den ser ut. Det beror till största delen på de enorma problemen med att integrera asylinvandrare. Sedan slutet av 90-talet har arbetsmarknadsåtgärder blivit en enorm sektor i Sverige. Regeringen och riksdagen inför ständigt nya, meningslösa åtgärder med namn som ”instegsjobb”, ”traineejobb”, ”etableringslotsar”, ”introduktionsjobb” med mera. Staten betalar nästan hela lönekostnaden. Dessa åtgärder har utvärderats och det står nu klart att de i praktiken bara är sätt att få bort folk ur arbetslöshetsstatistiken, utan att behöva registrera dem som levande på bidrag.

  Så Sverige befinner sig sedan många år i ett permanent integrationshaveri. Hur vill då SD lösa detta? Alexander berättade att  först måste ju asylinvandringen upphöra. SD vill sedan ta bort dessa utgifter ur statsbudgeten. ”De utgifterna är som när Gudrun Schyman brände pengar! Arbetsförmedlingen jobbar bara med integration”.  Han berättade att en som jobbade på arbetsförmedlingen hade sagt att ”all vår kraft går till integration, vi hinner inte förmedla jobb. 75% av de vi jobbar med kommer aldrig att får ett jobb”. Alexander redovisade även en undersökning av hur näringslivet ser på integrationspolitiken. 26% ansåg att SD har den bästa politiken. Endast moderaterna fick en högre siffra. 5 % ansåg att socialdemokraterna är bäst på detta område.

  En fråga som många ställer till Alexander när han reser runt bland SD-avdelningar är hur partiet ser på skillnaden mellan integration och assimilering. SD är ju för assimilering. Han brukar svara att vi inte vill ha ”integrationspolitik” utan ”sammanhållningspolitik”.  Det är uppenbart att Sverige inte kan fortsätta i gamla hjulspår, utan vi måste ha ett samhälle som håller ihop. Bland den inrikesfödda befolkningen är arbetslösheten mycket låg, och många sektorer, till exempel vården och skolan skriker ju efter arbetskraft. Men den enorma delen av befolkningen i åtgärder eller helt utan jobb kostar samhällsekonomin hundratals miljarder varje år. Dessa kostnader sprids i hela den offentliga sektorn, och är även en starkt bidragande orsak till krisen i kommunernas ekonomi. Hur man än hittar på åtgärder så hamnar många asylinvandrare till slut på kommunalt försörjningsstöd.

 • Möte med eleverna på LBS-gymnasiet

  Av hansolof.andersson den 17 maj, 2018
  0

  Filip Persson på LBS-gymnasiet 16 maj. Med hänsyn till personlig integritet publicerar vi inte bilder av eleverna. Foto: Hans-Olof Andersson

  Onsdag 16 maj var Filip från Ungsvenskarna och Hans-Olof från SD Lund på LBS-gymnasiet. Fem partier stod vid var sitt bord och talade med eleverna i tre timmar. Intresset var stort för alla partier, och diskussionerna mycket bra. Det härliga med att diskutera med ungdomar är att ämnena som tar upp varierar kraftigt, och att stämningen nästan alltid är positiv.

 • Besök på gymnasiet Pro Civitas

  Av hansolof.andersson den 7 maj, 2018
  0

  Linus och Filip från Ungsvenskarna. Foto: Hans-Olof Andersson

  Måndag 7 maj var Filip och Linus från Ungsvenskarna, och Hans-Olof från SD Lund, på besök på Pro Civitas gymnasium. Det blev två timmar med intressanta diskussioner om invandringspolitik, bostäder, försvarspolitik, med mera. Kunskapsnivån hos eleverna om samhällsfrågor var mycket hög.

 • Oscar Sjöstedt: ”Vi har alltid rätt, men är 4-5 år för tidiga”

  Av hansolof.andersson den 11 november, 2017
  0

  Oscar Sjöstedt talade om ekonomi i Lund 9 november 2017. Alla foto: Hans-Olof Andersson.

  Torsdagen den 9 november hade SD Lund besök av Oscar Sjöstedt, riksdagsledamot och ledamot i Finansutskottet. Oscar Sjöstedt gör ett enormt arbete med att försöka vrida Sveriges ekonomi i rätt riktning, och denna kväll berättade han hur Sverigedemokraterna i riksdagen bit för bit lyckas med att påverka, även om de andra partierna är oerhört dåliga på att föra dialog och förhandla.

  Han började med att tala om äldrefattigdomen. Han tar upp att den borgerliga regeringen sänkte skatten på arbete genom jobbskatteavdragen, men inte sänkte skatten för pensionärer. Garantipensionen är idag 7952 i månaden. Sedan är det skatt på det. SD vill höja garantipensionen med 1000 kronor.

  Oscar Sjöstedt gick igenom SD:s budget.

  Sedan går han igenom reformer SD vill genomföra, bland annat sänkt inkomst skatt för låg-och medelinkomsttagare, bättre villkor för pensionärer, stärkt försvar, och fler poliser:

  ”Vi har alltid rätt, men vi är alltid 4-5 år för tidiga. Det är jättejobbigt att vara Sverigedemokrat. Ett exempel är att vi var först med att föreslå fler poliser. Nu plötsligt förstår de andra partierna det”

  När det gäller invandringspolitiken finns det mycket pengar att spara inom det området. Kostnaderna är enorma, och de andra politikerna och gammelmedia gör sitt bästa för att ljuga och förleda. En viktig sak Sverige kan göra är att insistera på att asylsökande ska provas i det första säkra land de kommit till, och inte kunna röra sig vidare genom Europa och prova att söka asyl lite här och var:

  ”Vi ska inte ta emot asylsökande från Danmark eller Finland, för det är inte krig i Danmark eller Finland!”

  Helene Thorhaug och Stefan Borg var två av besökarna denna kväll

  Oscar Sjöstedt tog upp att arbetsförmedlingen behöver reformeras. I Australien avskaffade man sin motsvarighet till arbetsförmedlingen och ersatte den med ett system där fler aktörer, bland annat privata, arbetar på provisionsbasis. De får provision efter hur många klienter de lyckas sätta i arbete, och hur snabbt.

  Oscar Sjöstedt berättade sedan om när han var i debatt i aktuellt mot Civilminister Ardalan Shekarabi. Shekarabi ville ha bättre villkor för utstationerad arbetskraft. Sjöstedt påpekade att utstationerad arbetskraft inte ska ha bättre villkor en inhemsk arbetskraft. Socialdemokraternas förslag föll i kammaren, då gjorde de om sitt förslag i tydlig riktning mot SD:s förslag och det lades då och gick igenom. ”Så är det ofta, S och Mp vägrar ha dialog”

  Denna kväll fick de cirka 40 åhörarna lära sig mer om ekonomi, och blev återigen påminda om att SD redan nu är med och påverkar i riksdagen, genom att inget av de så kallade blocken har majoritet.

  Detta är ett citat från en arbetsgivare, det visar på hur enorm den bidragsfinansierade delen av arbetslivet har blivit.

 • Stefan Jakobsson: så vill SD få ordning på den svenska skolan.

  Av hansolof.andersson den 18 oktober, 2017
  0

   

  Riksdagsman Stefan Jacobsson besökte SD Lund måndagen den 16 oktober 2017. Han berättade utförligt om sin och Sverigedemokraternas vision för den svenska skolan. Foto: Hans-Olof Andersson.

  Måndagen den 16 oktober besöktes SD Lund av riksdagsman Stefan Jakobsson. Inför cirka 50 medlemmar höll han ett uppskattat föredrag om Sverigedemokraternas skolpolitik. Det var ett av de udda föredrag som man ibland upplever, där man trots att föreläsningen (med en rejäl kaffepaus förstås) är flera timmar lång aldrig tittar på klockan. Sådant lyckas bara riktigt duktiga pedagoger med. Och det var just skolpolitik det hela handlade om.

  Den svenska skolan är i kris, det har nog ingen missat. Resultaten faller, många skolor har svåra problem med oordning och dålig arbetsmiljö, och läraryrket är sedan många år så oattraktivt att det inte går att fylla platserna på lärarutbildningarna. I desperata försök att reparera skolan har politikerna utsatt skolan för otaliga omorganisationer, men det går förstås inte att sätta in en bot när de som bestämmer inte förstår vad som är fel.

  Stefan Jakobsson har, innan han blev riksdagsman, arbetat som lärare i många år. Det är flera av SD:s riksdagsledamöter som arbetar med skolan, men Stefan är lite av lokomotivet i arbetet i utbildningsutskottet. Han började med att klargöra att Sverigedemokraterna redan har ett betydande inflytande över skolpolitiken. Politiska förslag tas först upp i utskotten, och om de som lägger förslaget då förstår att de inte kommer att få majoritet i kammaren, stannar ofta förslaget där. På så sätt har flera av de värsta förslaget från de andra partierna kunnat stoppas tidigt.

  Fyra grundpelare i arbetet med att rädda den svenska skolan. Foto: Hans-Olof Andersson.

  Vad vill då Sverigedemokraterna med skolan? Några saker är väl kända: skolan ska återigen bli statlig, betyg ska införas från tidiga årskurser, och alla elever ska få en trygg skola, genom nolltolerans mot droger, våld, och hot på skolorna. Det tvååriga gymnasiet ska återinföras, och så även gesällutbildningar. Väldigt viktigt är också att det återigen blir attraktivt att arbeta inom skolan. Utöver detta finns mycket mer att göra.

  Det finns ju många länder som har bättre skola än Sverige. Två av dessa som Stefan höll fram, var Finland och Singapore. För ett tag sedan besökte han Singapore, och hade väldigt mycket att berätta om hur det landet har uppnått sina lysande skolresultat:

  – Om ni tror att Singapore är som Nordkorea så är det tvärtom, eleverna är superkreativa. Men de har respekt. Deras självförtroende stimuleras. Barnen i Singapore pluggar 200 timmar mindre än svenska barn: kvaliteten på undervisningen är så mycket bättre.

  Fyra sätt som den svenska skolan kan inspireras av skolsystemet i Singapore. MOE står för Ministry of Education. Foto: Hans-Olof Andersson. 

  Stefan berättade att han var den förste svenske politiker som har gjort ett studiebesök och tittat på den världsberömda succéhistoria  som Singapores skolsystem är.

  – Inget av de andra partierna har varit där!

  Han hade besökt landets utbildningsministerium och fått se att de därifrån har en klar och tydlig ledning av skolsystemet:

  – I Sverige har vi 53 myndigheter som hanterar skolan, jag har räknat dem!

  Sedan tog Stefan Jakobsson upp lärarnas situation. Stefan Jacobsson bad alla i publiken tänka på den bästa lärare de någonsin haft. Sedan frågade han om det kom in extrapersonal under lektionen med den läraren? Nej, tänkte nog alla. Spelade det någon roll hur många elever det var i klassrummet? Nej, tänkte nog alla som svar på även den frågan.

  – Det är alltså kvaliteten på lärarna det handlar om för att få en bra skola.

  Men få personer i Sverige vill ju jobba som lärare. Många skolor är kaotiska, lönen är dålig, och det ledarskapet som rektorer och politiker borde utöva är ofta icke-existerande. Antagningspoängen till lärarhögskolorna är ofta absurt låga. Han tog upp att lärarna har fått ett lönetillskott under den nuvarande regeringen, men Stefan Jakobsson kallade de pengarna för ”hålla-truten-pengar”: det är bara ett försök att få lärarna att stå ut med missförhållandena, istället för att skapa en fungerande arbetsmiljö.

  I Lund har ju vi lagt flera motioner om skolan, bland annat att Lund ska delta i försöket med betyg från årskurs fyra, och att det skulle tas fram en handlingsplan för särbegåvade elever. Båda dessa motioner röstades dock ner av de andra partierna, trots att till exempel liberalernas på riksnivå, tillsammans med Sverigedemokraterna, var med och drev igenom försöksverksamheten med betyg från årskurs fyra.

  Vill du komma och lyssna på framtidens makthavare i Sverige, gå med i SD Lund, så blir du inbjuden till föredragen med våra riksdagsmän och andra framstående företrädare.

  Åsa Wittenfelt, som själv är lärare, lyssnar på Stefan Jacobsson. Till höger Bengt Malmberg. Foto: Hans-Olof Andersson.

 • Kyrkovalskampanjen igång

  Av hansolof.andersson den 27 augusti, 2017
  0

  Hans-Olof Andersson och Bengt Svensson

  Söndagen den 27 augusti var tre Sverigedemokrater i Genarp och delade ut flygblad i brevlådorna. Idag är det ju precis tre veckor kvar till kyrkovalet. Man delade ut två broschyrer: Partiets kyrkovalsfolder ”Tro och tradition” och det vårt flygblad om vår politik i Lund: ”För ett tryggare Lund”.

  Två trycksaker delades ut

 • Kampanj för folkomröstning

  Av hansolof.andersson den 26 oktober, 2015
  0
  Utdelning av kampanjblad i Dalby lördag 23 oktober

  Utdelning av kampanjblad i Dalby lördag 23 oktober.

  Nu har Sverigedemokraterna som ni säkert sett dragit igång en kampanj för folkomröstningen om invandringen. Kampanjen är föranledd av den pågående migrationskrisen. Sedan början av september har antalet asylsökande ökat drastiskt. För att se hur många som söker asyl, kan man gå in på Migrationsverkets hemsida. Där finns det diagram med staplar över utvecklingen. Det rör sig om ett genomsnitt av över tusen asylsökande om dagen. Hur många av dessa som kommer att få stanna är ju oklart, men frågan är om Migrationsverket ens kommer att hinna behandla ansökningarna.

  För oss Sverigedemokrater är det självklart att invandringen är alldeles för hög. Vi anser att folket ska få säga sin åsikt genom en folkomröstning. Om du stödjer detta krav, skicka ett sms till nummer 71120, med texten ”rösta” och sedan ditt eget namn.

 • Ted Ekeroth talade om ”Den röda tråden i islam” i Vollsjö

  Av ted.ekeroth den 11 oktober, 2015
  0

  Ted Ekeroth VollsjöSD Lunds Ted Ekeroth gästade under söndagseftermiddagen (11 okt) Vollsjö, där SD Syd i samarbete med SD Sjöbo hade bjudit in till föreläsning. Ämnet var ”Den röda tråden i islam” där de tre delarna i islams ideologi (teori/teologi, ledare, empiri) knöts samman för att visa att den röda tråden i islam inte är vad svensk media och en del andra försöker ge sken av.

  Salen var fullsatt med ca 130 personer och trots att ämnet för föreläsningen ändrades från SDs kriminalpolitik till islam, var föreläsningen uppskattad av alla.

 • Video: Ted Ekeroths tal på Stortorget, 1 augusti ang tiggeriproblemet

  Av ted.ekeroth den 3 augusti, 2015
  0

  Nedan kan man se och höra talet som framfördes av Ted Ekeroth på SD Lunds torgmöte den 1 augusti, som tar upp problemet med tiggeriet i staden i allmänhet och vänsterminoritetens arbete med att etablera en kåkstad i ett parkområde i Lund.

 • Torgmöte i Lund om tiggerifrågan

  Av hansolof.andersson den 2 augusti, 2015
  0

   

  SD på Stortorget den 1 augusti

  SD på Stortorget den 1 augusti. Alla foto: Hans-Olof Andersson

  Som ingen kan ha missat vid det här laget, så vill vänstersidan i Lundapolitiken att det ska anläggas en kåkstad för

  så kallade EU-migranter. Med  det menar de personer som har kommit till Sverige för att tigga på gatorna. Vi

  Sverigedemokrater anser att tiggeriet måste upphöra, och självklart ska kommunen inte tillåta någon form av

  bosättning på Sankt Hans backar! Lördagen den 1 augusti stod SD Lund på Stortorget och delade ut 

  information om vad det är som är på väg att hända. Tal hölls av Ted Ekeroth, ledamot i kommunfullmäktige. 

   

  Tiggarfrågan engagerar verkligen, och denna dag hade fler än 25 aktiva Sverigedemokrater från Lund och grannkommunerna

  samlats på Stortorget. Tal hölls tre gånger under dagen av kommunfullmäktigeledamot Ted Ekeroth.

  Den 1 augusti stod SD på Stortorget i Lund

  Den 1 augusti stod SD på Stortorget i Lund

   

  Ted Ekeroth tog i sitt anförande upp att bygglovet för bosättningen på sankt Hans backar är tillfället stoppat, genom ett

  överklagande som vi har lämnat in. Det är ordföranden i Byggnadsnämnden, Emma Berginger, som själv har gått till

  tjänstemännen och fått bygglovet godkänt. Övriga i (där SD tyvärr inte är invalda) har inte fått vara med och säga sitt,

  och inte heller de som kommer att bli grannar med den  nya bosättningen!

  – Tiggarna finns utanför snart varenda affär och i snart varenda gathörn. Bakgrunden till det här är egentligen

  medlemskapet i EU och i Schengen, som gör att vi inte får kontrollera våra egna gränser, som gör att vi inte kan

  införa visumtvång för vissa länder.  Vi Sverigedemokrater är det enda parti som konsekvent har agerat emot tiggeriet.

  Alla de aktiva som var på plats denna dag. Tack till alla!

  Alla de aktiva som var på plats denna dag. Tack till alla!

  Ted Ekeroth tog upp passiviteten som visas från båda myndigheter och styrande politiker:

  – Det finns lokala ordningsstadgar, som i princip förbjuder tiggeri. Polisens tillstånd krävs för insamling av pengar. Men trots

  att man kan se överträdelser, tiggare som bryter mot ordningsstadgan, så har jag inte en enda gång, hört talas om, eller sett,

  att polisen har gjort någonting åt det. Ingen bötfällning, inga åtgärder.

  – Vi Sverigedemokrater lämnade in en motion till kommunfullmäktige, som behandlades den 25 september förra året. Vi ville

  att svensk lag, och den lokala ordningsstadgan, ska upprätthållas. Det var ett väntat utfall.  Av 65 ledamöter var det bara 5 som

  tyckte att svenska lagar, och svenska regler, ska följas av alla.

  Mattias Kristiansson , ledamot i Regionfullmäktige, talar med några Lundabor

  Mattias Kristiansson , ledamot i Regionfullmäktige, talar med några Lundabor

  Ted Ekeroth sade också:

  – Vänsterstyret i den här kommunen satsar hårt på att etablera en kåkstad i Lund. De vill etablera ett slumområde, och

  skulle detta hända, så tror jag att Lund blir den första kommunen i Sverige, där man inte bra har kåkstäder, utan en

  kåkstad med politiskt stöd, upprättad av politiker. Och var väljer man att lägga den här kåkstaden? Uppe på Sankt Hans

  backar, ett par kilometer norrut här, i ett park och strövområde som är använt av väldigt många lundabor.

  – Hur gick det till att de fick bygglovet, och att ingen vetat om det här, tills helt nyligen? Det verkar som att vänstern,

  eller delar av vänstern, jobbade på att få det här bygglovet i ett par månaders tid, och såg till att ingen skulle få reda

  på det. Man gjorde det i hemlighet. Man sökte om ett bygglov den 3 juli och redan den 13 juli hade man det här tillståndet.

  Många ville stanna och prata med oss, om både tiggerifrågan och andra frågor.

  Många ville stanna och prata med oss, om både tiggerifrågan och andra frågor.

  Ted Ekeroth tog i sitt anförande upp att inte ens Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande, när han yttrade sig i

  Sydsvenskan den 16 juli, berättade att bygglovet var klart:

  – Man kanske ställer sig frågan om inte grannarna (till kåkstaden) har slagit larm. Men det är faktiskt så att grannarna

  blev inte informerade heller. Det struntade Stadsbyggnadskontoret i, helt och hållet, man ansåg att det inte fanns några

  berörda grannar. Syftet är helt uppenbart: ingen debatt, ingen diskussion, bara genomföra detta. De ville helst, antagligen,

  att det här bygglovet skulle gå obemärkt förbi i tre veckor, så att ingen längre kunde överklaga det. Men det gick inte vägen,

  så fort vi upptäckte så överklagade vi det omedelbart. Länsstyrelsen rev upp beslutet om bygglov, så att bygglovet

  gäller fortfarande inte.

  – Kommunen kommer under nästa vecka att publicera en så kallad kunggörelse, en annons. De blev alltså tvingade

  av Länsstyrelsen att göra detta. då kommer informationen ut. Redan nu, så finns det på vår hemsida, mallar för

  hur man överklagar.

  – Även alliansen är medskyldiga till att det blivit så här. Man röstade nej till vår motion. Därför blir det extra komiskt

  när både Moderaterna och Folkpartiet går ut i Sydsvenskan och ojar sig över kåkstaden. Då ska jag säga någonting till

  Moderaterna och Folkpartiet: vi har redan kåkstäder här i Lund, och ni gjorde inte någonting åt det då. Varför

  kommer ni nu då, och vill prata om det?

  Vårt tält utanför Stadshallen, dör kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden.

  Vårt tält utanför Stadshallen, dör kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden.