Diskussion om trafiksäkerhet på tekniska nämndens möte | Sverigedemokraterna i Lund

Diskussion om trafiksäkerhet på tekniska nämndens möte

Tekniska nämndens möte i onsdags 11 december hade en lång rad ärenden på dagordningen. Man gick igenom en rad exploateringsavtal och markanvisningar, bland annat för kommande bebyggelse i den nya stadsdelen Brunnshög, som kommer att ligga längs spårvägens sträckning i nordöstra Lund.

Nämnden hade även tillfälle att yttra sig över en motion från miljöpartiet, ”Skapa bilfria zoner vid skolor”. Motionärerna vill, med hänvisning till säkerhet, men också med det uttalade syftet att folk ska åka mindre bil och röra mer på sig, skapa ”bilfria zoner” runt skolor. Tjänstemännen hade skrivit ett yttrande över motionen där de inte analyserade så mycket i sak. Men de skrev att visst, det kan man göra. Alla de andra partierna var med på det yttrandet, men vår ledamot i nämnden, Magnus Liljeroth, förespråkade att det vore bättre att hastighetsbegränsa trafiken runt skolorna samt se till att detta efterlevs. Samt förbättra möjligheten för föräldrar att kunna lämna av barnen på ett säkert sätt. Han tog även upp att ett förbud att köra nära skolorna inne i stan kommer påverka handlarna i närheten av skolorna om inte deras kunder har möjlighet att köra bil dit.