Det tycks ligga en förbannelse över kvarteret Galten | Sverigedemokraterna i Lund

Det tycks ligga en förbannelse över kvarteret Galten

Mitt i Lund ligger tomten Galten 20. Den är mer känd som Bankgatans busstorg. Därifrån går en del av de gula regionbussarna. Bredvid Galten 20 finns flera mindre tomter som också används för busstorget. Men denna busshållplats var lite av en improvisation för några årtionden sedan. Det är nämligen så att det fram till 60-talet fanns hus på tomten, men dessa revs i samband med att man förberedde för det så kallade ”genombrottet”, alltså planerna på att dra motorvägen rakt igenom Lund. Som väl var skrotades ju de planerna.

Man anlade som sagt en busshållplats på platsen, men sedan cirka 50 år har det diskuterats om man ändå inte ska bygga hus på tomten. Varför har det då inte blivit av? Svaret är att varje gång byggplaner har tagits fram har de stoppats i sista stund, det verkar som om det råder en evig politisk ångest runt denna tomt, att ingen egentligen vill bygga.

2016 togs ett förslag till byggnation fram. Det hade ritats en hög byggnad, med affärslokaler i botten, och bostäder ovanpå. Vi i SD påpekade att det hela såg fruktansvärt ut, att byggnaden var ännu en modernistisk kulturellt fullständigt okänslig byggnad. Vi reserverade oss.

Det verkar inte ha hänt mycket nu på tre år, men nu på kommunstyrelsen 4 september var Galten uppe igen. Det som var uppe var ett tillägg till markanvisningsavtalet med Centrumshopping Lund AB, företaget som ska bygga. Vi i SD reserverade oss och påpekade att så fult kan vi inte bygga inne i stan.

Kanske det bästa vore att låta Galten förbli busstorg. Nu får vi se om det verkligen blir något byggt, det verkar som sagt råda en förbannelse över alla försök att bygga på denna tomt.