Det är inte alls säkert att de nya idrottshallarna vid Arenan blir av! | Sverigedemokraterna i Lund

Det är inte alls säkert att de nya idrottshallarna vid Arenan blir av!

En sak som det är nästan tyst om är att Kvintetten, med hjälp av Miljöpartiet, i det tysta håller på och dribblar bort de nya idrottshallar som ska byggas vid Arenan. Vi upptäckte det när vi läste protokollen från KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) inför KS-mötet igår torsdag. Under december (de har möten varje vecka) har de gett i uppdrag till tjänstemännen att ”utreda alternativ” till de hallar som KF (högsta beslutande organ) redan har beslutat om!
Så på KS-mötet igår frågade vi vad de håller på med. Fredrik Ljunghill (M) sade att eftersom det här är en så stor investering vill de utreda billigare alternativ. Vi frågade varför de i en sån här stor fråga inte lyft detta direkt till KS, det hade de inget svar på.
Så nu är det risk att dessa idrottslokaler blir försenade. Det är märkligt att titta på andra placeringar, bredvid Arenan är ju utmärkt placering! Två av hallarna ska vara till det nya Hedda Andersson-gymnasiet, så de går inte att lägga längre bort.
Felet med detta är alltså att de partier som sitter i KSAU inte är öppna med detta. Protokollen från KSAU ligger inte ens på kommunens hemsida, så man måste begära ut dem som offentlig handling.
Glöm inte var ni läste om detta först, här hos oss i SD Lund. För detta kommer det att bli diskussion om, när pressen vaknar!