Debattartiklar | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 3

Debattartiklar

 • Debattinlägg till Sydsvenskan: Tiggeriet ska inte uppmuntras

  Av hansolof.andersson den 13 juli, 2015
  0

  Denna artikel skickades till Sydsvenskan den 29 juni, och har efter två veckor ännu inte publicerats. Vi publicerar den därför här. 

   

  Som Sydsvenskan skrev den 22 juni, har alltså nu vänstermajoriteten i Socialnämnden i Lund tagit ännu ett steg i fel riktning, och beslutat att ge pengar till verksamheter som ska agera som ”resurscentrum” för de så kallade EU-migranterna.

  Detta beslut är fel på så många sätt att vi här ska begränsa oss till att ta upp de allra allvarligaste felen. Bara det begrepp som används, ”EU-migranter” är felaktigt, och misskrediterande mot alla de människor som använder EU:s fria inre rörlighet för att arbeta, studera, eller göra andra saker som bidrar till det gemensamma bästa. De som detta beslut avser är alltså personer som reser till vårt land för att tigga. Som vi Sverigedemokrater flera gånger har förklarat, så är det inte kommunens jobb att ta ansvar för utländska medborgare som tigger på våra gator. Hemlandets konsulat ska kontaktas, och detta har sedan ansvaret för att deras lands medborgare kan återvända hem, när resan har gått så fel att den slutat med tiggande på gatan.

  Vänstermajoriteten i Socialnämnden har nu lett in Lund på helt fel spår, när man beslutar om att inte bara anslå pengar, utan även erkänner att kommunens personal, med kostnader utanför de anslagna medlen, ska kunna arbeta med att ordna jobb, tillfälliga bostäder, med mera åt tiggarna.  Det pratas till och med om att sätta upp bajamajor vid de kåkstäder som är under framväxande. Med all denna hjälp uppmuntrar kommunen bara tiggeriverksamheten.

  Sven-Bertil Perssons formulering i Sydsvenskan: ”Sedan kanske någon socialarbetare kommer och informerar om vart man ska vända sig för att hitta jobb” visar att han på ett smygande sätt vill kringgå socialtjänstlagen och använda kommunen resurser på ett felaktigt sätt. EU:s fria rörlighet för arbetskraft baserar sig på att man söker jobb i ett annat land, och flyttar till landet när jobbet är i hamn. Först då kan man få hjälp på olika sätt av kommunen.

  Det är bra att Allianspolitikerna i nämnden har kritik, men inte heller de förstår att detta uppmuntrande av tiggeri som kommunen sysslar med, måste upphöra. I kommunfullmäktige kan SD, Alliansen, och FNL bilda en majoritet som stoppar detta. Vi är beredda att förhandla om hur detta ska genomföras, och det finns ingen tid att förlora.

   

  Hans-Olof Andersson

  Politisk företrädare (SD) Lunds kommunfullmäktige

   

 • Pressmeddelande: Gör prioriteringar i vad som ska investeras i

  Av ted.ekeroth den 26 maj, 2015
  0

  Lunds kommun har på senare år massivt ökat sin skuldsättning. Från att ha varit skuldfri år 2007, till att ha en beräknad skuld på ca 5 miljarder kr år 2018, är en oacceptabel utveckling. Under budgetdiskussionerna år 2014 var Sverigedemokraterna de mest högljudda kritikerna till det eskalerande lånandet.

  I det budgetförslag som S+V+MP+FI nu lagt återfinns återigen massiv upplåning till investeringar och nybyggnationer. Även om vi inser att det finns mycket som behöver göras, speciell vad gäller skolorna, anser vi också att det finns en verklighet att ta hänsyn till – även om det verkar som om Lunds kommun anser att det finns oändligt med pengar (som kan lånas) är det en ohållbar situation.

  I investeringsbudgeten för kommunstyrelsen ryms hela 720 MKr, i princip allt går till skolor. Men, med tanke på det dåliga ekonomiska läget och de dystra utsikterna, anser vi att man måste vidta drastiska åtgärder. Kommunfullmäktigeledamöterna har inte fått någon förklaring till de många projekt som ryms i investeringsbudgeten för KS, och det verkar som om man ej gjort någon prioritering på projekten, utan mest accepterat allt. Sverigedemokraterna vill förstås ha en bra skola, med bra lokaler, men verkligheten måste tas hänsyn till, istället för att ”ge allt till alla”.

  Sverigedemokraterna kommer därför att yrka på en återremis vad gäller hela frågan om investeringsbudgeten, där tjänstemännen uppmanas att göra en grundlig genomgång och prioritering av projekten, och återkomma med denna till kommunfullmäktige, med en rapport som på “ren svenska” förklarar varför man prioriterat som man gjort.

  Skulle vårt återremissyrkande falla, kommer vi endast budgetera 100 MKr för kommunstyrelsen istället för de 720 Mkr som de rödgröna meddelat. Detta kan då användas för akuta fall, t.ex. mögelsanering eller dylikt som måste göras omgående.

  Lånefesten måste upphöra, och vi är beredda att ta i med hårdhandskarna för att så ska ske.

  För Sverigedemokraterna i Lund,

  Ted Ekeroth

 • Sverigedemokraterna lämnar styrgruppen för granskningen av spårvägsprojektet

  Av ted.ekeroth den 7 maj, 2015
  0

  2015-05-07

  PRESSMEDDELANDE

  En granskning av spårvägsprojektet tillsattes som en konsekvens av att två spårvägskritiska partier gick starkt fram i det kommunala valet. Den ursprungliga tanken från Sverigedemokraterna, som är motståndarne till byggandet av spårväg i Lund, var att titta på ifall de alternativ till spårvägen som finns utretts tillräckligt noggrant. När kommunstyrelsen antog riktlinjerna för utredningen var det redan då ett urvattnat dokument, som riskerade att göra hela processen till en meningslös chimär.
  Det har nu visat sig vara precis så.

  På senaste styrgruppsmötet, den 5 maj, klargjordes det Sverigedemokraterna befarat – styrgruppen styr inte någonting av processen, har ingen möjlighet att påverka vilka experter som ska genomföra granskningen, kan ej tillföra egna preciseringar av direktiven för expertgruppen och har ingen som helst möjlighet att styra.

   
  Ted Ekeroth, Sverigedemokraternas representant i styrgruppen, kommenterar:

   
  – Anders Almgren (s) var väldigt tydlig på mötet i tisdags. Han klargjorde att det var ”missvisande” att kalla styrgruppen för just styrgruppen, då styrgruppen inte bestämmer någonting. Som ordförande för mötet tillät han ingen votering om gruppen ville precisera de direktiv som expertgruppen har. Även Moderaterna var helt på den linjen.
  Redan 10 april påpekade Sverigedemokraterna problematiken, och efter dagens möte ser partiet ingen anledning att vara kvar i gruppen:

   
  – Vi lämnar denna meningslösa grupp. En styrgrupp som inte på något sätt kan just ”styra” eller påverka är bara ett spel för gallerierna. Det finns en liten chans att expertgruppen faktiskt tar till sig den kritik som Sverigedemokraterna framfört, och jag kan bara hoppas att så sker. Men den så kallade ”styrgruppen” är totalt och helt irrelevant, därför tänker vi inte lägga ner mer tid på den i dess nuvarande form, säger Ted Ekeroth.
  För mer information, kontakta Sverigedemokraterna i Lund enligt nedan.

  Ted Ekeroth

  Ordförande SD Lund

  Kommunfullmäktigeledamot

  0707 746574

 • Alliansen tar efter Sverigedemokraterna – vill förbjuda tiggeri

  Av ted.ekeroth den 30 april, 2015
  0

  De senaste dagarna har ett flertal inlägg i debatten gjorts av företrädare för Alliansen. Det började med Erik Ullenhag (fp) i en debattartiel i SvD den 19 april, där de skriver att vi ska ”akta oss för åtgärder som kan leda till att fler människor söker sig hit för att tigga”. De två skribenterna fortsätter med att:

  Vi ser dock med oro på att den rödgröna rege­ringen och de nya majoriteterna i många av Sve­riges kommuner nu agerar på ett sätt som leder till att fler kommer hit för att tigga. Ett exempel är det beslut som nyligen fattades om att den Europeiska socialfonden (ESF-rådet) tillsammans med den svenska staten ska satsa cirka 90 miljoner kronor på insatser för EU-migranter i Sverige.

  De gånger jag i kommunfullmäktige meddelat det vansinniga i att bidra med skattepengar här i Lund till härbärgen och andra åtgärder som just leder till att fler tiggare tar sig hit, det ansåg övriga partier – inkl Philip Sandberg (fp) – vara förskräckligt på alla sätt och vis. Strax därefter, den 26 april, skriver Torkild Strandberg (FP), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona, i en debattartikel i Sydsvenskan att:

  Överväg ett tiggeriförbud, efter till exempel dansk modell, eftersom tiggeriet snarast riskerar att permanenta fattigdom och utanförskap

  Det är alltså ytterligare en partikollega till Philip Sandberg, som nu ansluter sig till den sverigedemokratiska linjen, något Philip och andra var mycket upprörda över när jag påtalade exakt samma sak i KF i Lund.

  Därefter hoppade det största Allianspartiet på tåget – Moderaterna gick ut på DN Debatt idag 30 april och meddelade följande:

  Vi vill att organiserande av tiggeri förbjuds. Kommunerna bör få anställa ­personal för att upprätthålla ordningen, och se till att illegala boplatser inte ­permanentas. Dessutom bör reglerna för Kronofogden förenklas. Lagarna för hur man får bo måste gälla för alla.

  Alliansens håller på att svänga om och börjar närma sig Sverigedemokraternas politik, vilket är bra. Min bror Kent Ekeroth har ett skickat in ett utskottsinitiativ i Justitieutskottet där formuleringen är densamma som i Moderaternas debattartikel. Nu ska det bli intressant om det är tomt prat från Alliansen, eller ifall de faktiskt vill gå från tomma ord till handling.

  Till mina kollegor i Kommunfullmäktige här i Lund har jag en fråga:

  När är det dags för er att släppa ångesten och följa era partikamrater i tiggerifrågan och ansluta er till Sverigedemokraterna inställning, vilket också till största del är svenska folkets inställning, och agera mot det utbredda tiggeriet på Lunds gator och torg?

  Ted Ekeroth,
  Ordförande SD Lund
  Kommunfullmäktigeledamot

 • Hur länge till ska toaletten i Dalby utredas?

  Av hansolof.andersson den 2 maj, 2013
  0

  Denna insändare publicerades i Lokaltidningen Lund 2 maj 2013:

  Det är bra att Gert Mattson tar upp frågan om offentlig toalett i Dalby i sin insändare till Lokaltidningen. Man undrar, varför skall det vara så hopplöst svårt för kommunen att ordna detta? De tider biblioteket eller allaktivitetshuset har öppet kan man gå in där, men resten av tiden?

  Därför motionerade vi Sverigedemokrater den 17 september 2011 om inrättande av offentlig, dygnet runt-öppen toalett i Dalby. Efter långt utredande, och sedan bordläggning, kom motionen upp i kommunfullmäktige den 30 augusti 2012, men ingen av de andra politikerna röstade bifall. Istället röstade alla de andra för att ”anse motionen besvarad med hänvisning till pågående utredning om bland annat var i kommunen de offentliga toaletterna bör finnas”.

  Nu har Dalbyborna fått hålla sig ytterligare 8 månader och inget har hänt. Lägg märke till att ingen har påstått att Lunds kommun inte skulle ha råd med offentliga toaletter, och lägg märke till höger- och vänstersidornas fullständiga enighet om det oändliga utredandet. Min fråga till de andra partierna är nu: när har ni utrett klart och börjar bygga? Eller skulle det vara en för stor prestigeförlust för er?

  Hans-Olof Andersson

  Gruppledare SD Lunds kommunfullmäktige

 • Intervju i City idag

  Av hansolof.andersson den 2 april, 2013
  0
  Artikel City

  Artikel i City. Bilden är en illustration.

  Idag publicerade den kostnadsfria tidningen ”City” en intervju med Hans-Olof Andersson, gruppledare för SD Lund. Artikeln tar upp att Sverigedemokrater är de som är mest utsatta för politiskt hot och våld. Det senaste hotet mot aktiva i Lund ägde rum i februari, då några personer ringde upp, mitt på dagen, och framförde dödshot mot både Hans-Olof Andersson och mot hans anhöriga.

  Telefonsamtalet spelades in, och inspelningen, som har mycket bra ljudkvalitet och varar flera minuter, är överlämnad till polisen som en del av polisanmälan. Det var trevligt att City ville göra en intervju, nu återstår att se om de kommer att använda något av sina journalistiska resurser för att titta lite på vem det är som utför de här brotten mot demokratin. Vi har gett City några ledtrådar och bevismaterial, med vars hjälp de bör kunna leta sig fram flera av de skyldiga personerna och organisationerna.

  När det gäller polisen, så kommer de inte att lösa det brott som beskrivs ovan. Trots en bra ljudinspelning, och möjligheten att spåra telefonsamtal. De har inte löst ett enda brott av de som har begåtts mot oss i Lund sedan lokalföreningen startade 2006. Det handlar om attacker mot bostäder, överfall på stan, många hotfulla telefonsamtal, med mera. En av poliserna som skulle utreda ett av brotten mot oss, ett massivt överfall 2006, sade öppet till oss att ”det finns politiska hänsyn att ta i den här utredningen”. Han var mycket tydlig med detta. Det brottet är ännu inte löst.

  Attentat mot bostad

  Attentat mot Hans-Olof Anderssons dörr. Detta brott löstes inte heller.

   

 • Godsmagasinet måste inte rivas, det finns andra lösningar

  Av hansolof.andersson den 10 april, 2012
  0
  Godsmagasinet

  Godsmagasinet Lund. Alla foton: Hans-Olof Andersson

  Lund förändras hela tiden. Vår stad har både djupa historiska rötter, och förändras snabbt. Nytt och gammalt blandas, det är en självklarhet i Lund.  Förändringstrycket är kanske allra hårdast vid stationen, som ska klara ett ständigt ökande resandetryck. Det är faktiskt lika många resande som passerar Lunds station som Malmös. Dessa ligger på delat tredjeplats i landet. Och resandet ökar hela tiden. Det kan mycket väl bli så att antalet resande kommer att ha fördubblats redan om tio år, visar prognoser. Därför måste man komma på lösningar för hur detta ska fungera. Det bästa vore förstås att göra en järnvägstunnel under hela Lund, men en sådan tunnel kostar cirka en miljon per meter, så det är inte lätt att få makthavarna att våga satsa på.

  Andra lösningar planeras nu. En sådan, som stadsbyggnadskontoret har tagit fram, är att riva godsmagasinet, och lägga ett busstorg där. Då blir det plats också för avgångsterminalen för Lundalänken, den lightrail som planeras vara igång 2015. Lundalänken kommer att minska behovet av bussar en del, men framförallt vara en suveränt snabb och bekväm transportlinje till sjukhuset, tekniska högskolan, Ideon, ESS och Linero.

  Godsmagasinet är en av de gamla byggnaderna vid stationen. Det är byggt i slutet av 1850-talet och genomgående renoverat under 1990-talet. Renoveringen tog inte bara fram mycket av byggnadens ursprungliga själ, utan möjliggjorde också att huset kunde komma till nytta på många sätt. Nu finns det ett modernt resecentrum i huset, det har på många sätt tagit över den gamla stationsbyggnadens roll. Det finns också en restaurang, Pressbyrån och flera andra företag.

  Godsmagasinet Lund

  Lägg märke till den gamla tunnan till höger!

  Det vore verkligen tråkigt om godsmagasinet måste rivas. Vi Sverigedemokrater kommer inte att gå med på det förrän det visat sig att alla andra alternativ är uttömda. Varför, är vi tråkiga bakåtsträvare? Stadsantikvarien Henrik Borg reagerade väldigt starkt när det blev tal om att riva byggnaden, och det är begripligt.

  För oss handlar det här om vad som är Lunds unika identitet. Det är vad det handlar om nuförtiden;  för personer, partier, företag, länder, och städer. Att vara något unikt, som har sina idéer, sitt utseende, sin personlighet. Det är genom att vara unik som man kan tillföra något till det gemensamma. Det är verklig mångfald, det!

  Stationen är på många sätt Lunds ansikte mot omvärlden, det första många ser. När stationsområdet genomgick ganska stora förändringar under 90-talet, var man noga med att ursprungsidentiteten skulle vara kvar. Det gamla stationshuset, godsmagasinet, och de vackra perrongtaken ekar av den tid järnvägen byggdes. Som ni det på bilden nedan lade man stor omtanke på hur den nya gångbron gestaltades. Man byggde i en stil som verkligen ekar av järnvägens barndom, alltså tidig industrialism. När man tittar på brons kraftfulla järnbågar går tankarna onekligen till världsutställningen i Paris 1889, de gamla utställningshallarna där (som revs för länge sedan) och det ännu stående Eiffeltornet.

  Nya gångbron Lunds station

  Men själva byggnaden är verkligen vacker också. Taket skjuter ut på ett perfekt sätt för väntande bussresenärer, och har vackra träbjälkar. Teglet är av en verkligt gammal sort, full av atmosfär och liv. Byggnaden har många vackra detaljer, bland annat den gamla trätunnan som ställts ut på västra sidan, och de vackra bågarna ovanför fönstren. (se bild nedan)

  Godsmagasinets utskjutande tak

  Hur skulle man då kunna göra för att kunna bevara godsmagasinet? Svaret är för oss uppenbart: busstrafiken på den östra sidan av stationen kan inte fortsätta expandera, nya platser för bussar att stanna måste letas upp i närheten av stationen. Var kan man då hitta det? Som vi ser det bör man undersöka möjligheten att anlägga en ny bussterminal på den på den västra sidan. Bakom Lunds tingsrätt finns en stor parkering. Nu när det finns ett överflöd av parkering precis intill, under jorden, så behövs rimligtvis inte denna parkering länge. Där borde en bussterminal kunna anläggas. Visserligen finns det andra tankar om den ytan, det har skissats på att bebygga den helt. Men i så fall borde det vara möjligt att ha en bussterminal i markplanet, som man löste detta i när man byggde Knutpunkten i Helsingborg redan i slutet av 80-talet.

  Godsmagasinet österifrån

   

  Vacker båge vid fönster på godsmagasinet

 • ”Åttio hektar är inte en flugskit”

  Av hansolof.andersson den 5 december, 2011
  0

  Den något otrevliga rubriken är ett ordagrannt citat från den rubrik Lokaltidningen satte på vår insändare förra onsdagen, den 30 november. Det var alltså Lars Bergwall, Centern, som satte denna retoriska nivå för diskussionen om golfbanan, nedan följer vårt svar.

  Nej, Lars Bergwall, 80 hektar av den bästa åkermarken är inte, som du skriver, ”en flugskit”. Du påstår att Centern skulle verka mer för att spara åkermark än vad SD gör, men översiktsplanen, som du nämner, är en uppsättning tänkbara scenarier för byggande fram till 2050, medan de konkreta besluten om var det ska byggas tas i direkta, konkreta beslut i fullmäktige. När vi ska ta sådana beslut visar det sig att Centern i den hårda prioriteringen mellan bostäder och jordbruksmark, istället väljer golfbana.

  Centerns försök att ge en bild av sig själva som ett parti som vill spara åkermark är en bluff. Ni har en lång tradition av att lägga yrkanden i dessa frågor, men sedan inte begära votering, eftersom det skulle kunna fälla de andra borgerliga partiernas förslag. Ni måste också förstå att Lund faktiskt växer, och det borde vara möjligt även för Centern att acceptera även de alternativ i översiktsplanen som baseras på en mycket måttlig tillväxt.

  Hans-Olof Andersson, SD

 • Nu vet vi hur miljöpartiet prioriterar, åkermark, bostäder, eller golfbana?

  Av hansolof.andersson den 5 december, 2011
  0
  SD Lund på studiebesök på Värpinge golfbana

  SD Lund på studiebesök på Värpinge golfbana

  När vi fick in vår första artikel i SDS om golfbanan, så fick vi svar från bland annat miljöpartiet. Miljöpartiet var ju splittrat när detaljplanen togs i fullmäktige. Men det var inte en splittring mellan ja och nej, det var en splittring där sju miljöpartister röstade ja, medan två miljöpartister valde att inta en passiv och viljelös linje genom att inte ta ställning alls! De avstod i omröstningen. Sedan berättade de i tidningen 4 november att de var nödda och tvungna till detta. Hans-Olof Andersson skickade in ett svar på detta, som SDS aldrig publicerade, här kan ni läsa det:

  NU VET VI HUR MILJÖPARTIET PRIORITERAR

  Tack för det glasklara och hederliga svaret på min fråga om varför två ledamöter från miljöpartiet avstod från att rösta om golfbanan. Nu vet vi var mijöpartiet står: den bästa åkermarken ska bli golfbana. Peter Bergwall tar upp att området kanske skulle bebyggas istället, om det inte blir golfbana. Vad han missar är att behovet av att bygga till exempel bostäder inte minskar bara för att man anlägger en golfbana. Det är god åkerjord runt hela Lunds stadsbebyggelse, så vad marken ska användas till är alltså en prioriteringsfråga. Vi inom SD prioriterar både bostäder och åkerbruk framför golfbana, och nu vet vi också hur miljöpartiet prioriterar.

  Hans-Olof Andersson, SD

   

 • Svar på Sten Lindholms ”En golfbana i tiden”

  Av hansolof.andersson den 22 november, 2011
  0

  Det pågår ju nu i Sydsvenskan en debatt om golfbanan som alla de andra vill bygga på 80 hektar av den bästa åkermarken. Platsen är ladugårdsmarken norr om Lund. På vår första artikel har vi nu fått sammanlagt tre repliker: Från Miljöpartiet, Centern, och golfklubbens ordförande Sten Lindholm. Vi har skickat in svar på alla dessa tre repliker, men hittills har inte Sydsvenskan publicerat något av dessa svar. De har haft en vecka på sig nu, så här kommer det första av dessa svar. Det är till Sten Lindholm, som den 4 november påstod att golfbanan ska bli ett integrationsprojekt. Vidare skrev han att ”Ingen ska diskrimineras” och ”Mångfalden ska bejakas”. Riktigt vad han menade med dessa fraser är oklart. Här kommer vårt svar på hans artikel.

  Aha! Golfbanan är ett mångkulturprojekt! Det är roligt att en ordförande för en golfklubb vill ge sig in i integrationsdebatten och jag önskar Sten Lindholm all lycka i att driva golfbanan som integrationsprojekt. Han skriver: ”Ingen ska diskrimineras”. Men kan vi vara säkra på det? Med tanke på vad  det kostar att spela golf som gäst på en golfbana, eller vara medlem, så är det i praktiken så att stora delar av befolkningen är exkluderade. Kan vi ta det som ett löfte nu, att S:t Hans golfklubb kommer att prioritera, och betala för, de allra fattigaste?

  Lägg också märke till att Sten Lindholm inte har några som helst motargument mot det centrala felet med denna golfbana: att den byggs på den bästa åkermarken. Någonstans i världen måste annan mark odlas upp för att kompensera, kanske blir det regnskog som skövlas. Nej Sten, ska du verkligen ha trovärdighet i alla de värdeord du sprider runt dig, anlägg din golfbana någon annanstans än på den bästa jordbruksmarken.

  Hans-Olof Andersson, SD