Debattartiklar | Sverigedemokraterna i Lund | Sida 2

Debattartiklar

 • Badhusplanen ”stannade av”, sedan dödades den

  Av hansolof.andersson den 22 september, 2016
  0

  Debattartikeln nedan skickades till Lokaltidningen Lund den 16 september. Den har ännu inte publicerats där, vi publicerar den därför här. 

  På kommunstyrelsemötet den 7 september var en av punkterna badhusplanerna för Dalby. När det beslutades om utbyggnad av Högevall den 31 januari 2008, beslutades det också att kultur- och fritidsnämnden skulle utreda ett inomhusbad för den östra kommundelen. Vad har hänt sedan dess?  Nu fick vi i kommunstyrelsen veta: någon gång för några år sedan ”har arbetet stannat av”. Nu hade kultur och fritid gett upp helt, och skickade en begäran till kommunstyrelsen om att hela projektet skulle läggas ner.

  I ärendet fanns inga dokument alls från utredningsarbetet. Vi i SD kontaktade serviceförvaltningen och begärde ut projektplanen. I den stod det bland annat att tre olika platser i Dalby kan vara aktuella för den nya byggnaden. Det fanns inga beräkningar av behovet av tid för de olika sorternas bad- och simverksamhet. Det fanns heller inga kostnadskalkyler.

  För att vi politiker ska kunna ta ställning till ett badhus i Dalby, så behöver vi veta både behoven och kostnaderna. Vi i SD begärde därför att ärendet skulle återremitteras för att kompletteras med alla dokument. I andra hand yrkade vi avslag till återkallandet. Tyvärr fick vi inte igenom något av yrkanden. Nu begravs badhusplanerna.

  Men förr eller senare behöver Dalby (och därmed den östra delen av kommunen) få sitt inomhusbad. När badet bör byggas är både en fråga om behov, och om ekonomiska prioriteringar. Befolkningen i den östra delen av kommunen växer, och förr eller senare är det logiska att bygga ett badhus i Dalby. Förr att kunna avgöra när det är dags att göra det, behövs ett underlag, som till exempel tar upp sådant som prognoser för behovet av bassängtid för simundervisning med mera. Men de andra partierna var inte ens intresserade att titta på fakta.

  Hans-Olof Andersson

  ledamot Lunds kommunstyrelse (SD)

 • Hur ska ska Lunds kommun spara 72 miljoner?

  Av hansolof.andersson den 3 september, 2016
  0

  Denna debattartikel skickades till tidningarna 24 augusti, och har ännu inte publicerats. Vi publicerar den därför här.

  Den nionde augusti lämnade jag in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren rörande de ändrade regler för ersättningar för mottagning av ensamkommande barn som regeringen föreslagit. De är tänkta att träda i kraft vid årsskiftet. Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott lämnat in ett remissvar där det öppet erkänns att de nya belopp som föreslagits inte räcker, för Lunds del går de statliga ersättningarna ned med 72 miljoner 2017.

  Men att tycka något löser inte problemet i sig. Vad som behövs är självrannsakan från alla partier som intensivt hejat på massinvandringen och flödet av offentliga resurser till denna. Nu när regeringen bryter sitt löfte från augusti förra året om ökade ersättningar, och istället drar i nödbromsen, så gör de inte det för att de skulle insett att den mångkulturella politiken är fel i grunden. De gör det för att det helt enkelt inte är ekonomiskt möjligt att fortsätta med HVB-hem och alla andra utgifter för ensamkommande, en verksamhet vars verkliga kostnad enligt en rapport från riksrevisionen 2012 då uppgick till 3000-6000 kronor per dygn och barn (Dnr 32-2011-0646). När S och MP i Lund klagar på besked från regeringen om ändrade regler och på så sätt visar upp sina inre partistrider i offentligheten, så får jag nog säga att en sådan diskussion har svårt att komma till något fruktbart resultat: den sker inom ett slutet tankesystem. De har aldrig velat lyssna på argumenten från SD, så nu det var istället verkligheten som satte stopp.

  Det ska sägas att det inte är någon större skillnad i denna fråga när det gäller allianspartierna, flera av dem har av verklighet och fakta tvingats till ett sent uppvaknande. Nu är det dags för alla de partier som under många år drivit en politik med enorma offentliga kostnader för invandringen att ta ansvar, antingen genom att avgå, eller fortast möjligt förklara hur Lunds kommun ska klara den omställning som troligen inträder vid årsskiftet.

  Hans-Olof Andersson

  partiföreträdare (SD) i KS och KF.

   

 • Rädda medborgarförslagen!

  Av hansolof.andersson den 20 juni, 2016
  0

  Denna artikel är inskickad till tidningarna måndag 13 juni, ännu ej publicerad. Vi publicerar den därför här.

  Uppdatering 3 september: Denna artikel publicerades i Sydsvenskan 31 augusti.

  Politikerna i Lund håller på att avskaffa medborgarförslagen. Vi i Sverigedemokraterna är de enda som sagt emot hittills. En ny ”strategi för medborgardialog” har tagits fram, den innebär bland annat att medborgarförslagen ska ersättas med något som kallas ”E-förslag”. I kommunstyrelsen lät vi dumt nog detta passera, men när strategin kom till kommunfullmäktige hade vi funderat mera, och sade ifrån. Det konkreta beslutet om ändring av systemet har ännu inte kommit upp.

  Vad är då E-förslag? Redan nu kan man skicka in sina medborgarförslag digitalt. E-förslag innebär, enligt den tjänsteskrivelse som har behandlats i demokratiberedningen, att kommunen först ska gallra helt godtyckligt bland förslagen, vilket är absolut förbjudet när det gäller medborgarförslagen. Det står bland annat att förslagen inte får strida mot kommunens styrdokument (sic), de får inte vara ”stötande”, ”kränkande” ”oseriösa”, osv. Så fungerar ju inte offentlig dokumenthantering!  De förslag som det kommunala godtycket låter passera, ska sedan ligga uppe på en hemsida 60 dagar. Minst hundra personer ska under den tiden ”stötta” förslaget för att det ska kunna gå vidare till politisk behandling, och inte ens då är man garanterad att få upp förslaget i kommunfullmäktige.

  Nej, behåll medborgarförslagen istället. Det är ett rakt, tydligt och lagreglerat system som garanterar alla rätten att få sina förslag behandlade, till skillnad mot det godtycke och krångel som utmärker experimentet ”E-förslag”.

  Hans-Olof Andersson

  partiföreträdare för SD i Lunds kommunfullmäktige

 • Sluta blunda för verkligheten!

  Av hansolof.andersson den 7 april, 2016
  0

  Nedanstående insändare publicerades i Lokaltidningen 6 april 2016. Den är en replik på Joakim Månsson-Bengtssons insändare 30 mars.

  Joakim Månsson Bengtsson, ordförande i ”Hjälp tiggare i Lund” och politiker för Miljöpartiet, visar tydligt i sin insändare att han är fullt upptagen med att bygga och försvara sin egen bild av problemet med tiggande EU-migranter, istället för att ta åt sig aktuell information om situationen. Det har det senaste året kommit en rad rapporter och domar, som visar att EU-migranterna är offer för allvarlig brottslighet, ofta från sina egna landsmän. Länsstyrelsen i Stockholm gav 2014 ut en rikstäckande rapport med titeln Utsatta EU-medborgare i Sverige, med underrubriken Lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv. Polisen kom i december 2015 med rapporten Brottslighet med koppling till tiggeri och utsatta EU-medborgare i Sverige. Två citat ut denna: ”Vissa kriminella aktörer bedriver människohandel med barn för tiggeriändamål, men även för stöld och prostitution”. ”Det finns exempel där vissa kriminella aktörer har inriktat sin verksamhet på att göra anspråk på offentliga platser i syfte att hyra ut dem till utsatta EU-medborgare”. Det har kommit flera domar, bland annat en i Göteborg i början av 2016 med långa fängelsestraff. Allt finns att läsa för den som är intresserad att förstå vad som pågår.

  Vi Sverigedemokrater har i vår motion föreslagit att kommunen ska hyra in väktare som övervakar tiggeriet och polisanmäler brott. Om inte ”Hjälp tiggare i Lund” vill hjälpa till så slipper ni, det var ett erbjudande till er att engagera er, men ni verkar mer intresserade av att rabbla floskler än av att se verkligheten.

  Hans-Olof Andersson

  partiförträdare SD Lunds kommunfullmäktige

 • Nu behövs det nya tag mot tiggeriet

  Av hansolof.andersson den 25 mars, 2016
  0

  Nedan är debattartikel publicerad på Lokaltidningen Lunds hemsida 17 mars 2016:

  Trots över två års debatt om tiggeriet på Lunds gator, så har situationen inte blivit bättre. Fortfarande är det fullt med personer som tigger. Det ekonomiska stöd som kommunen har gett verkar snarare uppmuntra till tiggeri än avhjälpa det. Nu lämnar SD Lund in en ny motion i frågan, ”Motion om åtgärder mot tiggeri och bedrägeriverksamhet”

  Statliga myndigheter har lagt fram flera rapporter som klart visar att tiggeriet är kopplat till kriminalitet. Länsstyrelsen i Stockholm gav 2014 ut den rikstäckande rapporten ”Utsatta EU-medborgare i Sverige”, med underrubriken ”Lägesrapport ut ett människohandelsperspektiv”. Polismyndigheten kom 2015 med rapporten ”Nationell lägesbild, Brottslighet med koppling till tiggeri och utsatta EU-medborgare i Sverige”. Det är bara att leta upp dessa rapporter, och domar som har fallit i tingsrätter mot dessa verksamheter, om ni vill förstå hur illa läget är och varför tiggeriet är så allvarligt.

  SD Lund föreslår i den nya motionen att kommunen ska anlita väktare som övervakar tiggeriet och anmäler brott, och att föreningar som erhåller stöd för insatser rörande tiggare ska hjälpa till och övervaka tiggeriet, och polisanmäla brottlighet verksamhet, till exempel att personer tvingas tigga mot sin vilja. Även ordningsföreskrifterna måste ändras, så det blir tydligare att sådant som försäljning och gatumusik kan beivras. När personer begagnar allmän plats utan att ha ansökt om det, ska naturligtvis detta beivras.

   

  Hans-Olof Andersson

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

   

 • JO:s besked förtydligar det politiska ansvaret för lögnerna om att Lund skulle vara ankomstkommun

  Av hansolof.andersson den 21 november, 2015
  0

  Debattartikel refuserad av Sydsvenskan 20 november 2015. 

  Den 12 oktober började en märklig ”affär”, då kommunens hemsida påstod att Lund hade blivit ankomstkommun. Att bli det innebär ett omfattande, avtalsreglerat samarbete med staten. Även Sydsvenskan påstod detta, man godtog beskedet från kommunen som korrekt. Vi i SD Lund kunde dock snabbt avslöja att detta inte var sant. Alla berörda, tjänstemän och politiker, har sedan dess medgett att det var fel. Lund är inte ankomstkommun.

  Vad som gjorde det hela värre, var att kommunen inte gick ut med någon rättelse, trots våra påpekanden.  Man tog bara ned artikeln från kommunens hemsida. Efter några dygn lade man ut en ny artikel, där det felaktiga påståendet om ankomstkommun inte ingick. Rubriken var dock den samma, och det påpekades inte att artikeln hade rättats, vilket man ska göra när man ändrat i en artikel. Vi valde att anmäla kommundirektören och vice kommundirektören till JO. Vi ville ha reda på om det var tjänstemännen som var ansvariga, eller om ansvaret för felen föll på det politiska styret.  Häromdagen kom svaret från JO rörande vår begäran att de högsta tjänstemännens ansvar skulle provas. JO lämnar anmälan utan åtgärd.

  JO:s besked gör att vi nu kan fokusera vår kritik klart och tydligt mot det politiska ansvaret för det inträffade. På KF den 17 december kommer vår interpellation i ärendet upp. I den ställer vi en rad frågor till kommunstyrelsen ordförande, Anders Almgren (S). Vi frågar vem som var ansvarig för att den felaktiga informationen spreds, och vi frågar även vilka resurser som tas i anspråk för att Lund, som tjänstemännen säger ”agerar som om vi vore ankomstkommun”. Det ska bli intressant att höra vad Almgren har att säga, men redan på förra KF svarade faktiskt byggnadsnämndens ordförande, Björn Abelsson (S) på en rak fråga från oss rörande byggloven för de nya migrantboendena.  Han medgav att det kommer att bli vite på alla de bygglovsärenden som redan har igångsatts, utan att bygglov har beviljats. Vanligt folk måste följa reglerna, för makthavare är det tydligen inte lika viktigt.

  Hans-Olof Andersson

  partiföreträdare SD Lunds KF

 • Hur påverkar migrantkrisen Lund?

  Av hansolof.andersson den 19 november, 2015
  0

  Denna debattartikel publicerades i Lokaltidningen Lund onsdag 18 november 2015.

  Nyligen har det kommit två oroväckande dokument rörande migrantkrisen som alla makthavare borde läsa. Den första är en rapport från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Dnr 2015-4788). De skriver bland annat: ”Mottagandet av ensamkommande barn kommer fortsatt inte kunna genomföras i enlighet med gällande lagar och regler”. Man skriver också: ”Migrationsverket har inte sett några förändringar i antalet ensamkommande barn efter den migrationspolitiska överenskommelsen (23/10)”

  Det andra dokumentet är från SKL, Sveriges kommuner och landsting (PM SKL 2015-10-27). De har satt ihop en lång lista på åtgärder som de anser nödvändiga. De vill bland annat frångå regeln att socialutredningar ska vara klara inom fyra månader: ”Socialtjänsten tvingas göra hårda prioriteringar och utreda de mest akuta ärendena medan resten får vänta, trots att lagen inte tillåter det”

  SKL är också mycket tydliga med det som vi i SD i åratal har förklarat för de andra politikerna: kommunerna får inte kostnadstäckning för sitt arbete: ”Ersättningssystemen ger inte full kostnadstäckning, är administrativt krångliga och resurskrävande och dessutom ibland oförutsägbara”. Man skriver också: ”Kommuners kostnader för s.k. evakueringsplatser samt anläggningsboenden som migrationsverket disponerar måste garanteras full kostnadstäckning”.

  I dagsläget är det fullständigt oklart hur migrantkrisen, och den ordinarie mottagningen av asylinvandrare, påverkar Lunds kommuns ekonomi. Vi har begärt att tjänstemännen ska sammanställa alla siffror, men efter två veckor har ännu inte en enda siffra presenterats.

  Hans-Olof Andersson

  partiföreträdare SD Lunds KF.

 • Politiken är inte enig, det vet Anders Almgren

  Av hansolof.andersson den 23 oktober, 2015
  0

  Denna text publicerades under ”Åsikter” i Sydsvenskan 22 oktober. 

  I lördags, den 17 oktober, publicerade Sydsvenskan en intervju med kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren. På frågan ”Är Lund tillräckligt rustat för att hantera flyktingsituationen?” så svarar han enligt Sydsvenskan:

  • Vi har inga färdiga flyktingboenden som står uppvärmda och väntar, det tror jag inga kommuner har. Men vi är välutrustade vad gäller att ta situationen på allvar. Politiken är enig.”

  Detta är ju ett helt befängt svar av Anders Almgren. Politiken är inte enig, och det vet Almgren. Den politiska beslutsprocessen är helt överkörd när det gäller de nya akutboenden som håller på att öppnas. De har enligt besked från kommundirektören bara dragits som en informationspunkt i KSAU. Vi väntar fortfarande på att få se protokollet från det mötet. Längre ner i artikeln frågar Sydsvenskans reporter: ”I Lund råder politisk samsyn över blockgränserna kring den aktuella flyktingfrågan. Är det en enighet du efterlyser nationellt?

  Almgren ger bara några floskler som svar på frågan. Att inte bara block av partier, utan också partier, är intressanta för att förstå politik och opinion, tycks det inte finnas någon tanke om i den märkliga dialogen i Sydsvenskan.

  Så här ligger det till: allt agerande från Lunds kommuns sida när det gäller mottagande av flyktingar, av migranter, och av ensamkommande barn, ska debatteras och beslutas i Lunds kommunfullmäktige. Att låtsas som att det inte finns något att debattera, och att alla är eniga, är bara desperata lögner från allt mer desperata politiker.

  Hans-Olof Andersson

  Partiföreträdare för SD i Lund

 • Pressmeddelande: Ted Ekeroth överklagar bygglovsbeslutet

  Av ted.ekeroth den 23 juli, 2015
  0

  Idag kom det till vår kännedom att Stadsbyggnadskontoret beviljat bygglov för de utländska tiggarna som plågat staden en längre tid. Bygglovet gäller en plats vid St Hans backar. Beslutet togs

  Tiggeribosättning

  efter påtryckningar från Tekniska förvaltningen, som fått direktiv från Emma Berginger (mp) och Anders Almgren (s). Det hela skedde i hemlighet och inga andra politiker informerades. SD Lund fördömer beslutet och hanteringen som en total kapitulation:

  – Det är uppenbart så att vänsterstyret helt kapitulerat inför problematiken med det hitresta tiggeriet. Nu har man inte bara accepterat att kåkstäder byggs här, utan man ger det sitt aktiva stöd, kommenterar Ted Ekeroth, ordförande för Sverigedemokraterna i Lund.

  – Det är bisarrt att man i en handvändning ger bygglov till en kåkstad, till icke-medborgare som inte har här att göra.

  Det har i media rapporterats om hur de rumänska tiggarna organiserar prostitution, vilket också bekräftats av Erik Åberg, tillförordnad chef för lokalpolisen i Malmö City. Detta finns även i Lund.

  – Alla vet att tiggarna medför ordningsstörningar, massiv nerskräpning i form av sopor och avföring och ger en otryggare miljö då brottsligheten ökar. Att uppmuntra deras verksamhet genom att upplåta mark de inte äger – för att bygga kåkstäder – är helt ofattbart och oacceptabelt.
  – Ännu värre blir det när de smäller upp detta på St Hans Backar – ett strövområde med mycket barn som leker och går omkring. Tydligen vill Miljöpartiet och Socialdemokraterna – och kanske fler partier i fullmäktige – att de ska beskåda kåkstäder och prostitution.

  S och MP är dock inte ensamma att bära ansvaret för detta – alla andra partier röstade emot en motion från SD som handlade om att stoppa och få bort tiggeriet:

  – Folkpartiet, Moderaterna och alla andra är medskyldiga till detta. De röstade emot en bra motion från oss gällande tiggeriet, de har varit allmänt tillmötesgående för det hitresta tiggeriet, och man ska inte glömma att de även överlät styret och makten i staden till vänsterblocket, när de hade kunnat göra något annat genom att tala med oss.

  Ted Ekeroth kommer att överklaga beslutet snarast, och uppmanar Lundaborna att göra detsamma.

  För ytterligare frågor, kontakta:
  Ted Ekeroth
  ted.ekeroth@sd.se

  Nerladdning:
  Beslut om bygglov – St Hans

 • Debatt: SD enda parti som konsekvent arbetat mot tiggeriet

  Av ted.ekeroth den 17 juli, 2015
  0

  Sydsvenskan vägrade ta in ett debattinlägg angående den alltid aktuella frågan om det hitresta tiggeriet. Almgren gick häromdagen ut och meddelade att dessa tiggare nu ska få kommunal mark att bygga kåkstäderna på. Folkpartiet kritiserade detta, trots att de direkt och indirekt stött att pengar ska läggas på de så kallade ”EU-migranterna”. Nedanstående korta text skickade jag in, men de vill inte ta in den pga av ”platsbrist”.

  Anders Almgren meddelade i Sydsvenskan att han ämnar upplåta kommunal mark till tiggare, efter att ett företag i Lund hotat med att flytta då tiggarna ockuperat mark som hyrts av företaget. Almgrens förslag är naturligvis fullständigt oacceptabelt.

  Sverigedemokraterna har varit det enda parti som tidigt flaggat för problematiken med att ständigt göra eftergifter till tiggarna och att oftast göra undantag för dem i lagen så att de kan fortsätta med sin verksamhet. Sverigedemokraternas motion i KF i november 2014, om att upprätthålla Lunds ordningsstadga och avhysa tiggarna, röstades ner med sextio röster mot fem. Folkpartiet, som nu kritiserar Almgrens utspel, var bland dessa sextio. Sedan dess har problemen bara eskalerat i omfattning.

  Med utspel som det Almgren nyss gjorde, eller med beslut som togs i kommunfullmäktige om att finansiera och ordna boende för de så kallade ”EU-migranterna”, uppmuntrar man en fortsatt tillströmning och permanentering av tiggeriet, något som borde vara uppenbart för alla.

  När kommunfullmäktige röstade för att kommunen skulle spendera ytterligare 700 000 kr på tiggarna (nov 2014), var SD de enda som konsekvent motsatte sig de och liknande satsningarna. När jag påpekade problematiken med det hitresta tiggeriet och hur det påverkar stadsbilden, hur det förfular vår stad och de övriga problem som kommer med det, blev jag anklagad för ”hets mot folkgrupp”.

  Efter Almgrens utspel har man nu förstått att om man ockuperar annans mark, kan man sedan istället få kommunal mark tilldelat till sig. Det är ju bra att veta ifall man behöver lite mark utan att betala för det – då är det bara att inta valfritt område i Lund, uträtta sina behov där och skräpa ner så mycket man kan, sedan kommer Almgren till undsättning – skattebetalarna står för notan som vanligt.

  Svensk lag gäller även hitresta tiggare, Lunds ordningsstadga gäller alla. Vi kommer därför lägga vår motion om tiggeriet igen, så får de övriga partierna återigen bekänna färg och visa att de är en del av problemet, inte lösningen. Glöm inte det vid nästa val.

  Ted Ekeroth
  Sverigedemokraterna Lund