Debattartiklar | Sverigedemokraterna i Lund

Debattartiklar

 • Maktbegär eller maktlöshet? Har kvintetten verkligen förmågan att styra Lunds kommun?

  Av hansolof.andersson den 14 januari, 2020
  0

  Denna debattartikel har skickats till tidningarna men de har inte publicerat den. 

  Demokrati betyder att makten ska utgå från folket och våra politiker ska värna oss medborgare. Men hur står det egentligen till med det idag? Maktfullkomliga politiker som roffar åt sig så mycket makt de bara kan, istället för att sätta medborgarnas bästa främst.

  Kommunen och dess politiker ska ägna sig åt kärnverksamhet och inte ägna sig åt att bilda bolag för skatteplanering eller dyra marknadsföringsaktiviteter för att sätta kommunen på kartan. Bolagsbyggande sköts bäst av näringslivet, där kunskap får styra och inte makt. Återigen, kommunen ska prioritera kärnverksamheten och skala bort det som är mindre viktigt för kommuninvånarna.

  Men Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande i Lund, sneglar mot näringslivet och vill tydligen inget hellre än att få kalla sig styrelseordförande. Inte mindre än två bolag såg Philip Sandberg och kvintetten till att bilda innan årsskiftet, under ett kaosfyllt sammanträde i kommunfullmäktige. Ett sammanträde där ingen, inte ens Philip själv, kunde svara på frågan om nyttan av dessa bolag. Kommunens jurist mumlade något om möjliga skattemässiga fördelar, men kunde inte förklara närmare. Även socialdemokraterna röstade för detta förslag, men det är kanske inte så konstigt. Philip Sandberg har placerat sig själv som styrelseordförande i dessa två bolag och socialdemokratiska oppositionsrådet Anders Almgren har fått platsen som vice ordförande i båda bolagen.

  Så medan kvintetten bildar oklara aktiebolag som medför höga kostnader, går kommunen på knäna ekonomiskt. Makten verkar ha stigit kvintetten åt huvudet och som det är i sagan om kejsarens nya kläder, så reagerar knappt de andra partierna så länge de får vara med och ta del av makten.

  I slutändan är det Lunds skattebetalare som får stå för kalaset i form av ökade skatter och sämre kommunal service. Allt medan kvintetten i ett desperat försök att dölja sin oförmåga att styra kommunen ägnar sig åt bolagsbildande och massa obegripliga konstruktioner.

  Former för att styra kommunens bolag finns redan, det är den mänskliga förmågan som saknas!

   

  Victoria Tiblom, Sverigedemokraterna

  Ledamot Kommunfullmäktige Lund

 • De andra partierna strider nu mot sig själva

  Av hansolof.andersson den 8 november, 2019
  0

  Denna debattartikel refuserades av Sydsvenskan 4 november 2019:

  Tillägg 18 november: Denna artikel publicerades idag i Lokaltidningen Lund. 

  Kommunstyrelsens arbetsutskott, under ledning av Philip Sandberg, (L) skrev för ett tag sedan ett brev till länsstyrelsen med en önskan att Lunds kommun inte ska behöva ta emot det antal flyktingar som staten tänker anvisa för 2020, 149 personer. Först ska påpekas att 149 inte är det totala antalet som prognosticeras att tas emot. Det är de som anvisas direkt, utöver det kommer det anhöriga till före detta asylsökande, och vidarebosatta. Länsstyrelsens bedömning är att summan för Lund år 2020 blir 254 personer.

  I Sydsvenskan 14 oktober säger Philip Sandberg att eftersom Staffanstorps kommun i år placerat 40 av sina nyanlända i Lunds kommun, så vill han att Lund ska få avräkning för dessa för nästa år, och då ta emot 40 färre. Uppenbart är han inte längre entusiastisk över att ta emot nyanlända. För inte så länge sedan var det ju enbart positiva tongångar från de andra partierna runt denna verksamhet, men vi i SD har kritiserat den hårt ända sedan vi kom in i Lundapolitiken 2006. I Sydsvenskan förklarar Philip Sandberg inte riktigt varför hans entusiasm har falnat. Beror det på att ingen längre kan förneka att de statliga pengarna inte räcker? Eller finns det några djupare insikter bortom den vardagliga politiska pragmatismen?

  Klart är att de andra partierna nu har börjat kämpa emot konsekvenserna av den politik de själva drivit stenhårt i årtionden. Men ju mer de tar i för att framstå som tydliga , ju otydligare blir de, eftersom ingen vet vad de i grunden vill. Att se någon kämpa mot sig själv är ingen vacker syn, och inte så bra för trovärdigheten heller. Dessutom kan man fråga vad dessa partier skulle göra om staten ökar stödet för flyktingmottagningen så att kommunen slipper stå för en del av kostnaderna? Då kanske de ändrar sig igen, för det finns inget som tyder på att de har insett att konceptet med ”det mångkulturella samhället” har varit feltänkt hela tiden.

  Hans-Olof Andersson

  partiföreträdare SD

 • SD storsatsar på skolan

  Av hansolof.andersson den 8 juni, 2018
  0

  Svar till debattartikeln ”Liberalerna satsar på skolan medan SD skär ner” 8 juni:

  Philip Sandberg hävdar att det är alliansen som satsar på skolan i Lund, medan Sverigedemokraterna skär ner. Javisst, alliansens nettoanslag för skolnämnden budgetåret 2019 är högre än Sverigedemokraternas. Men för året efter i EVP, (ekonomi och verksamhetsplanen) så ligger alliansen bara obetydligt före Sverigedemokraterna i anslag, och för 2021 så går vi om. Så när det gäller skolnämnden ligger alliansen och Sverigedemokraterna som helhet ganska jämnt i nettoanslag.

  Men Philip Sandberg verkar helt glömma den andra stora nämnden inom skolverksamheten, nämligen utbildningsnämnden. För den nämnden har Sverigedemokraterna större nettoanslag än alliansen för alla tre EVP-åren: 2019, 2020, 2021.

  Men det handlar också om syn på skolan och samhället. Om alliansens budget går igenom, så kan vi räkna med att en mycket stor andel av medlen till skolan kommer att gå till att fortsätta införa mångkultur, att genomföra så kallat ”mångfaldsarbete” med mera. Med Sverigedemokraternas politik så stoppar vi den vingliga resan in i liberal värderelativism och värdeupplösning. Som vi skriver i vårt kommunala valprogram: ”Åter till en riktig skola!”

  Hans-Olof Andersson

  partiföreträdare SD Lunds kommunfullmäktige

   

 • Liberalerna vill skära ner på kommunens kärnverksamheter

  Av hansolof.andersson den 4 juni, 2018
  0

  Debattartikel i Sydsvenskan 4 juni 2018. Svar på Liberalernas debattartikel 1 juni.

  I en debattartikel den 1 juni hävdar Liberalerna att Sverigedemokraternas politik innebär ”så pass omfattande neddragningar på socialnämnden att förebyggande arbete skulle få läggas ned”. De hävdar på fullt allvar att vi vill dra ner på stödet till barn i hushåll där det förekommer missbruk eller social ohälsa.
  Inget kunde vara mer fel. Låt oss jämföra huvuddragen i vår och i alliansens budget. Vi i SD vill ta bort de enorma medel som kommunen lägger på asylinvandring, mångkultur, HBTQ-projekt, och överdriven byråkrati. Kommunen får enorma skattemedel från staten för att bekosta asylinvandringen. Ändå räcker inte pengarna. Enligt kommunens bokslut för 2017 uppgick socialens underskott för verksamheten med så kallade ensamkommande barn det året till 45 miljoner.
  Alliansen däremot vill tvinga fram stora besparingar på skolan, den kommunala omsorgen, och flera andra verksamheter, och de vill dessutom plundra de kommunala bolagen, bland annat LKF, på stora belopp! Vi säger nej till dessa indragningar och vill istället att skola, vård, social omsorg med mera får full kompensation för sina kostnadsökningar.
  Med Liberalerna vid rodret kommer Lund att bli allt mer vanskött och otryggt, och pengarna kommer att gå till diverse kulturradikala och mångkulturella projekt istället för till att ge medborgarna valuta för skatten.

  Hans-Olof Andersson

  Partiföreträdare SD, Lunds kommunfullmäktige
 • Dags att dra in anslaget till Mipim

  Av hansolof.andersson den 7 december, 2017
  0

  Denna debattartikel refuserades av Sydsvenskan, vi publicerar den därför här:

  Onsdagen den 6 december ska Lunds kommunstyrelse fatta beslut om sin verksamhetsplan för 2018. Under kommunstyrelsen och dess tjänstemän på kommunkontoret sorterar en rad ledningsfunktioner i kommunen. Dessa är ofta nämndsövergripande, det är sådant som IT, utvecklande av näringsliv, och demokratiutveckling.

  En utgift som ligger under kommunstyrelsen är de årliga besöken på fastighetsmässan Mipim i Cannes. Det finns verkligen anledning att ifrågasätta om den planerade kostnaden, 350 000 kronor, motsvaras av något tydligt resultat. Det är en grupp av politiker och tjänstemän som åker varje år, men alltmer tyder på att de kontakter och samtal med fastighetsinvesterare som är meningen med besöket på mässan, går att ordna lika bra på annat sätt. Visserligen är mötet ansikte mot ansikte fortfarande viktigt i affärsvärlden, men är verkligen stora mässor det bästa sättet att föra samtal? Nuförtiden kan alla aktörer lätt hitta varandra på andra sätt än på mässor, och sedan bestämma tid och plats för ett möte för vidare samtal. Att flyga ner till Cannes och på några få, stressiga dagar på en enorm mässa skapa intresse för investeringar i Lunds kommun, är inte det smidigaste eller mest produktiva sättet att arbeta 2017. Kommunen borde besluta att inte åka till Cannes kommande år, och istället prova billigare och effektivare sätt att kommunicera med fastighetsinvesterare.

  Hans-Olof Andersson

  ledamot SD Lunds kommunstyrelse

 • Ja, kyrkan ska välkomna alla kristna

  Av hansolof.andersson den 15 september, 2017
  0

  Denna debattartikel infördes i Sydsvenskan torsdag 14 september 2017:

  Joakim Månsson Bengtsson är en välkänd företrädare för Lunds utsatta grupper, kanske framför allt romer, men även dem som som numera tydligen kallar sig HBTQIA(+). För den som inte är helt ajour med den sexuella revolutionen betyder förkortningen homo-, bi- och transsexuella, queer-personer (vad nu detta innebär utöver HBTI), inter- och a-sexuella samt övriga. Lars noterar med tacksamhet att även han, en snart 69-årig manlig pensonär, numera omfattas av Joakim Månsson Bengtssons omsorger som medlem av antingen gruppen ”a” eller ”+”.

  Läs mer:Kyrkan ska vara en plats för alla människor
  Joakim Månsson Bengtsson bekymrar sig över den svenska kyrkans utveckling. Vi som anser oss vara kristna Sverigedemokrater (jo, vi finns) delar denna oro. Vår oro grundas i upplevelsen av att Svenska kyrkan tycks bli allt mer irrelevant i det svenska samhället, även – och ibland kanske främst – för dem som har en levande kristen tro. Medlemsutvecklingen är negativ men ändå inte så bekymmersam – antalet har sjunkit från 7,6 miljoner eller 89 procent av befolkningen år 1990 till 6,1 miljoner, således 61 procent, år 2016. Efter skilsmässan mellan kyrka och stat är ett medlemstapp väntat. Men andra siffror är desto mer bekymmersamma. Besök i högmässa/motsvarande har således minskat från 9 miljoner 1990 till 4 miljoner är 2016, utträden (exklusive dödsfall) ur kyrkan har gått från 14 000 1990 till 90 000 2016. År 1990 vigdes i svenska kyrkan 64 procent av dem som registrerade giftermål och döptes 72 procent av alla nyfödda barn i Sverige. År 2016 är andelarna 44 procent vigda och 34 procent döpta.
  Den avkristning som således pågår i Sverige, åtminstone i yttre hänseenden, men sannolikt också i människors inre liv, är mycket oroande. Hela det svenska samhället – lagar och förordningar, vår moral och vår kultur, rättsstaten och statsskicket – vilar liksom i övriga Europa på kristen grund. Den kristna tron och kristna traditioner är det kitt som binder samman oss och som säkerställer att vi fortfarande är ett humant, rättvist men också produktivt och kreativt samhälle. Avskärmar vi oss från kristendomen – oavsett hur stark eller svag vår gudstro är – riskerar vi att källorna till det goda samhället sinar och att vårt land förfaller till att bygga på ren materialism, klantänkande, hederskultur och byggande av murar mellan människor i ett och samma land. Detta får inte hända!
  Vi uppmanar således alla medlemmar i Svenska kyrkan att använda sin rösträtt på valdagen den 17 september.

  Sven Björnsson
  Lars Åhlin
  Sverigedemokraterna, Lund

 • Gratis bussresor för alla över 75 är feltänkt

  Av hansolof.andersson den 5 juli, 2017
  0

  Debattartikel publicerad på Aktuella frågor i Sydsvenskan 4 juli 2017:

  Flera kommuner i Skåne har gratis bussresor för seniorer. Men det är ett koncept som är feltänkt. Om syftet är att äldre som inte har råd att åka buss ska kunna göra det, är det inte en generell subvention för alla över 75 som behövs.Många pensionärer har en god ekonomi, för dem behövs det ingen ytterligare subvention. Alla som reser kollektivt med regionens och kommunernas busstrafik i Skåne subventioneras redan idag via skatten.

  Hur stor del av kostnaderna för kollektivtrafiken som passagerarna ska stå för kan diskuteras, men om någon speciell grupp ska får resa billigare eller gratis, så är det fel att dra alla äldre över en kam, och hävda att ingen av dem har råd att betala sina bussresor. Företrädare för Liberalerna i Lund är oroliga för att kommunens gratis bussresor för alla som är 75 år och äldre ska dras in och kritiserar oss sverigedemokrater för att vi föreslagit att systemet med seniorkort, som de äldre måste ha för att kunna åka gratis, ska avskaffas (Aktuella frågor 1/7).

  Vad vi skulle kunna tänka oss är att alla fattigpensionärer skulle kunna få gratis bussresor, kanske redan från det att de går i pension. En sådan lösning är vi beredda att diskutera med alla partier som inser att förhandlingar är viktiga i ett allt mer splittrat politiskt landskap.

  Hans-Olof Andersson

  partiföreträdare SD Lunds kommunfullmäktige

 • När börjar de styrande politikernas värdegrundsarbete?

  Av hansolof.andersson den 10 mars, 2017
  0

  Debattartikel om våldtäktsskandalen, skriven 10 mars.

  Avslöjandet i veckan att Lunds kommun har låtit de två pojkar som dömts för en våldtäkt gå kvar på skolan visar på en kultur i Lunds kommun, att man bara sopar problem under mattan. Det står i Sydsvenskan att ”enligt skoldirektör Mats Jönsson informerades de ledande politikerna i nämnden i januari”. Sedan påpekar revisionens ordförande Britt Svensson att hela nämnden borde fått kännedom om vad som hänt. Vi i SD sitter också i BSN Lunds stad, men fick inte veta något.

  Den här formen av våldtäkter blir allt vanligare i Sverige, men allt ledande politiker kan göra är att mörka och dölja, och när det väl blir offentligt hur felaktigt det hanterats så offras någon ur personalen, i det här fallet rektorn. Det här med att mörka och dölja är ju en kultur som kommer uppifrån, från den politiska ledningen.

  När man läser vad kommunalrådet Elin Gustavsson och skoldirektör Mats Jönsson säger i Sydsvenskan, i artikeln med rubriken ”Rektorn på Lundaskolan lämnar sin tjänst efter massiv kritik”, så försöker de hela tiden komma undan sitt eget ansvar, och hävda att det är värdegrunden det är fel på. Det står även i kommunens pressmeddelande i frågan att man ska ”intensifiera arbetet med värdegrundsfrågor”. När ska det arbetet nå de styrande i kommunen? En förbättring av maktens värdegrund kanske måste föregå arbetet med barnens värdegrund?

  Nu kräver vi, och förmodligen alla andra Lundabor, svar på vem som är ansvarig för detta. De partier som säger sig styra skolpolitiken i Lund, S, MP, och L, måste ta ett politiskt ansvar. Kanske genom att avgå?

   

  Hans-Olof Andersson

  partiföreträdare SD Lunds kommunfullmäktige

 • Liberalerna försöker desperat profilera sig

  Av hansolof.andersson den 11 december, 2016
  0

  Debattartikel införd i Lokaltidningen 14 december 2016. Svar på Liberalerna i Lokaltidningen 7 december.

  Liberalerna ondgör sig i en artikel den 7 december över att de inte får Sverigedemokraternas stöd för allt de tycker. Så jag ska börja med ett grundtips: sluta vara så blyga, vi är öppna för förhandlingar. Det är om en idé i sig är bra eller inte som ska avgöra, inte vem som framför den.

  Kort om Liberalernas kritik. Vi kan mycket väl tänka oss att söka mer EU-stöd, vi är inte dogmatiska, men man ska veta att det är våra egna pengar vi söker tillbaka. Cirka hälften av EU-avgiften kommer tillbaka. Utan medlemskap i EU skulle vi ha dubbelt så mycket, och kunnat använda det mycket friare än vi kan göra med det EU-stöd som fördelas i Sverige.

  När det gäller sociala företag, så blir det mer positiv social effekt om det offentliga stöd ni vill ge istället används direkt i redan befintliga system och åtgärder. Ert förslag kallat Föreningarnas hus är ojämlikt, hjälp till föreningar ska inte bygga på vilken byggnad man lyckats få lokal i. Ni tar också upp medel till vården, och jag kan bara påpeka att vi är de som i varje budget prioriterar mer medel till Vård och omsorgsnämnden, men ni vägrar stödja det. När det gäller stöd till idrott, så är det inte idrotten vi vill skära ned på, utan när idrottsmedel utnyttjas för mångkulturalistiska projekt.

  Nej, alla dessa märkliga förslag som liberalerna lägger fram är bara desperata försök att profilera sig. Ni lade fram det helt ogenomtänkta förslaget om en våning till på Stadsbiblioteket, ett förslag som totalsågades både av tjänstemän och politiker. Och utredningen om badhus i Dalby röstade ni i september för att lägga ner, trots att fullmäktige beslutat om en sådan utredning!

  Vad kan landsbygden och byarna då vara säkra på att få med liberalerna politik? Det blir fortsatt tiggeri på gatorna, fler flyktingförläggningar (ibland utan bygglov), fler HVB-hem för ensamkommande, hem vars verksamhet havererar totalt med oändliga problem för grannarna som resultat. Helt enkelt mer mångkulturalism.

  Hans-Olof Andersson (SD)

 • Debattartikel: Det får inte finnas någon risk att kommunala medel går till terrorism

  Av hansolof.andersson den 24 oktober, 2016
  0

  Denna debattartikel publicerades i Sydsvenskan tisdag 25 oktober. De klippte dock lite i den, och tog bort de två sista meningarna, de som börjar med ”Sverige håller på att bli…” Här kan ni läsa den fullständiga versionen av artikeln: 

  Det har verkligen gått undan i diskussionen om Lunds kommuns eventuella stöd till hemvändande jihadister, sedan SR sände sitt reportage i tisdags. Det började snabbt användas begrepp som ”gräddfil”, någon kallade gräddfilen för en tidningsanka, och bortom de tre borgerliga partiernas snabbt ihopsatta kritik av den handlingsplan de själva drivit fram, så  står sakfrågan kvar: finns det risk att kommunala medel, och kommunala stödåtgärder, på något sätt kan gagna terrorn? Vilka lagmedel finns i så fall för att stoppa detta?

  Kommunen handlingsplan tar bara upp förebyggande åtgärder. Men polisens och socialens insatsgrupp kan vidta stödåtgärder för ”hemvändare”, det har även tidningarna skrivit om. Vi Sverigedemokrater anser att man i dessa fall måste vara extremt restriktiv, och tolka den lagliga situationen så att man överhuvudtaget inte kan betala ut pengar eller ge annat stöd till dessa personer. Sverige har skrivit under internationella avtal om att hindra att medel förs över till terrororganisationer, det är även förbjudet i svensk lag. Förhoppningsvis kan en sådan kommunal lagtolkning sedan provas rättsligt, och vi får svar på hur svenska sociallagstiftning ska tolkas i ljuset av internationell lagstiftning mot terror.

  Bara misstanken att någon gjort arbete för en terrororganisation, måste leda till att kommunen gör en polisanmälan. Det är inte förbjudet i Sverige att vara med i en terrororganisation, men om man har varit i en sådan organisations tjänst, så måste huvudantagandet vara att personen har begått brottsliga handlingar.

  Det kan visa sig att det behövs mycket tydligare lagar som stoppar deltagande i och stöd till terror. Sverige håller på att bli en europeisk terrorbas, detta är väldokumenterat, i rapporter från bland annat SÄPO. Lund måste vakna och inse att idyllen är slut, mycket på grund av övriga partiers slapphänta hantering av invandringen och islamiseringen.

  Hans-Olof Andersson, Ted Ekeroth

  ledamöter SD i Lunds KF