Debattartikel: Det får inte finnas någon risk att kommunala medel går till terrorism | Sverigedemokraterna i Lund

Debattartikel: Det får inte finnas någon risk att kommunala medel går till terrorism

Denna debattartikel publicerades i Sydsvenskan tisdag 25 oktober. De klippte dock lite i den, och tog bort de två sista meningarna, de som börjar med ”Sverige håller på att bli…” Här kan ni läsa den fullständiga versionen av artikeln: 

Det har verkligen gått undan i diskussionen om Lunds kommuns eventuella stöd till hemvändande jihadister, sedan SR sände sitt reportage i tisdags. Det började snabbt användas begrepp som ”gräddfil”, någon kallade gräddfilen för en tidningsanka, och bortom de tre borgerliga partiernas snabbt ihopsatta kritik av den handlingsplan de själva drivit fram, så  står sakfrågan kvar: finns det risk att kommunala medel, och kommunala stödåtgärder, på något sätt kan gagna terrorn? Vilka lagmedel finns i så fall för att stoppa detta?

Kommunen handlingsplan tar bara upp förebyggande åtgärder. Men polisens och socialens insatsgrupp kan vidta stödåtgärder för ”hemvändare”, det har även tidningarna skrivit om. Vi Sverigedemokrater anser att man i dessa fall måste vara extremt restriktiv, och tolka den lagliga situationen så att man överhuvudtaget inte kan betala ut pengar eller ge annat stöd till dessa personer. Sverige har skrivit under internationella avtal om att hindra att medel förs över till terrororganisationer, det är även förbjudet i svensk lag. Förhoppningsvis kan en sådan kommunal lagtolkning sedan provas rättsligt, och vi får svar på hur svenska sociallagstiftning ska tolkas i ljuset av internationell lagstiftning mot terror.

Bara misstanken att någon gjort arbete för en terrororganisation, måste leda till att kommunen gör en polisanmälan. Det är inte förbjudet i Sverige att vara med i en terrororganisation, men om man har varit i en sådan organisations tjänst, så måste huvudantagandet vara att personen har begått brottsliga handlingar.

Det kan visa sig att det behövs mycket tydligare lagar som stoppar deltagande i och stöd till terror. Sverige håller på att bli en europeisk terrorbas, detta är väldokumenterat, i rapporter från bland annat SÄPO. Lund måste vakna och inse att idyllen är slut, mycket på grund av övriga partiers slapphänta hantering av invandringen och islamiseringen.

Hans-Olof Andersson, Ted Ekeroth

ledamöter SD i Lunds KF