Debatt om busstrafiken på tekniska nämndens möte | Sverigedemokraterna i Lund

Debatt om busstrafiken på tekniska nämndens möte

Igår onsdag var det möte i tekniska nämnden. Ärende 10 handlade om busstrafiken till och från Stångby.
Vänsterblocket tillsammans med Centern röstade för att ta två miljoner ur kommunens kassa (om kommunstyrelsen godkänner detta) och bedriva egen bussförbindelse under ett år på prov. Tekniska nämnden har inte pengar själv att klara av detta så det går endast om nämnden får extra anslag från kommunstyrelsen. Liberalerna var också för detta beslut men i något ändrad form, Moderaterna gick på Sverigedemokraternas linje att detta skall skötas av regionen.

Detta beslut riskerar att öppna upp för fler byar att begära egna linjer från Lunds kommun för trots att Stångby idag redan har två avgångar i timmen med tåg så anser dessa partier att fler behövs. Genarp till exempel som bara har en avgång i timmen till Lund kanske också kan begära att få extra bussar bekostade av Lund, fast det är Skånetrafiken som är ansvarig för busstrafiken.