De andra partierna strider nu mot sig själva | Sverigedemokraterna i Lund

De andra partierna strider nu mot sig själva

Denna debattartikel refuserades av Sydsvenskan 4 november 2019:

Tillägg 18 november: Denna artikel publicerades idag i Lokaltidningen Lund. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, under ledning av Philip Sandberg, (L) skrev för ett tag sedan ett brev till länsstyrelsen med en önskan att Lunds kommun inte ska behöva ta emot det antal flyktingar som staten tänker anvisa för 2020, 149 personer. Först ska påpekas att 149 inte är det totala antalet som prognosticeras att tas emot. Det är de som anvisas direkt, utöver det kommer det anhöriga till före detta asylsökande, och vidarebosatta. Länsstyrelsens bedömning är att summan för Lund år 2020 blir 254 personer.

I Sydsvenskan 14 oktober säger Philip Sandberg att eftersom Staffanstorps kommun i år placerat 40 av sina nyanlända i Lunds kommun, så vill han att Lund ska få avräkning för dessa för nästa år, och då ta emot 40 färre. Uppenbart är han inte längre entusiastisk över att ta emot nyanlända. För inte så länge sedan var det ju enbart positiva tongångar från de andra partierna runt denna verksamhet, men vi i SD har kritiserat den hårt ända sedan vi kom in i Lundapolitiken 2006. I Sydsvenskan förklarar Philip Sandberg inte riktigt varför hans entusiasm har falnat. Beror det på att ingen längre kan förneka att de statliga pengarna inte räcker? Eller finns det några djupare insikter bortom den vardagliga politiska pragmatismen?

Klart är att de andra partierna nu har börjat kämpa emot konsekvenserna av den politik de själva drivit stenhårt i årtionden. Men ju mer de tar i för att framstå som tydliga , ju otydligare blir de, eftersom ingen vet vad de i grunden vill. Att se någon kämpa mot sig själv är ingen vacker syn, och inte så bra för trovärdigheten heller. Dessutom kan man fråga vad dessa partier skulle göra om staten ökar stödet för flyktingmottagningen så att kommunen slipper stå för en del av kostnaderna? Då kanske de ändrar sig igen, för det finns inget som tyder på att de har insett att konceptet med ”det mångkulturella samhället” har varit feltänkt hela tiden.

Hans-Olof Andersson

partiföreträdare SD